Články / Články Dnes je 29. 11. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Být jezuitským bratrem

Středa, 17.11.2021
Svátek jezuitských bratrů

Pavel Ambros

Řím. Při příležitosti svátku svatého Alfonse Rodrigueze 31. října, vzácného bratra z Tovaryšstva Ježíšova, zveřejnila římská kurie tříminutové video s poselstvím generálního představeného otce Artura Sosy.


Otec Sosa hovořil z kaple Panny Marie della Strada v kostele Nejsvětějšího jména Ježíš v Římě (Il Gesù). Nejdříve ukázal na příklad a poučení, které nám život světce dává:

„Bratr Alfons byl mužem velkého duchovního rozhledu. Doprovázel Petra Klavera a pomáhal mu rozlišovat a odvažovat se vstupovat nových obzorů. Společné rozlišování zrodilo oba světce.“

Poté se zamyslel na dvěma prorockými stránkami řeholního povolání bratra, které se projevují v jeho životě a povolání. Život a povolání nelze od sebe oddělit:

„Povolání jezuitského bratra je prorocké, dnes více než kdy jindy. Je prorocké, protože obsahuje hledání Boha a směřování k Bohu. Je prorocké pro ty, kteří jsou společností odsunuti na okraj a zavrženi; je prorocké tím, že pomáhá mladým lidem najít naději; je prorocké tím, jak křehký je náš společný domov. Je také prorocké tím, jak usvědčuje. Je prorocké tváří v tvář klerikalismu, ambicím, zneužívání moci. Je proroctvím vůči bohatství, poctám a pýše.“

Životní zkušenost naučila otce Sosu dívat se na povolání bratrů s velkou úctou.

„Vzpomínám na jezuitské bratry, kteří ovlivnili můj život. Cítím hlubokou vděčnost. Byli to muži soucitu a odvahy, moudrosti a humoru, vnitřní svobody a integrity. Byli svědky řeholního života v jeho základní hodnotě: života žitého v následování Ježíše chudého a pokorného. Byli to muži, kteří s radostí kráčeli po boku Ježíše, pokorní a chudí, a sloužili lidstvu jakýmkoli způsobem, který byl potřeba.“

Všichni členové Tovaryšstva Ježíšova, novici, scholastici, kněží, profesové, mají účast na témže povolání a poslání. Úloha bratra podle Ignáce spočívá v tom, že „přijímají pokornější služby, které jsou jim ukládány, v přesvědčení, že tak pomáhají Tovaryšstvu, aby mohlo lépe sloužit spáse duší a Pánu všech, když je totiž s láskou a úctou k Němu budou konat pečlivě.“ A co je kromě toho bratrům svěřováno? Duchovní rozhovory, které pomáhají lidem k rozvíjení všeho dobrého. Jejich život ve skrytosti je bohatý, a proto mohou z něj čerpat poučení pro druhé. Hovoří o tom, co znají z osobního života. Naplňují blahoslavenství. Proto podle něj života bratra – jezuity představuje „povolání pro každého z nás, ať už jsme zasvěcení, nebo nezasvěcení. Dnes žijeme v době velké nejistoty. Neznáme budoucnost. Stejně jako Abraham jsme povoláni prožívat tuto nejistotu s důvěrou a odvahou. Tato nejistota pro nás může být milostí, někdy jistě obtížnou.“

Na závěr otec Sosa bratrům děkuje. Můžeme se každý z nás k tomuto poděkování připojit:

„Prosíme však Pána o útěchu a jdeme vpřed. Děkujeme za příležitost být dnes s vámi. Děkuji každému z vás za to, jakým způsobem svědčíte o jezuitském povolání. Buďte si jisti mými modlitbami a podporou. Kéž Bůh dnes každému z vás požehná, ať už to potřebujete jakýmkoli způsobem. Prosím, modlete se za Tovaryšstvo Ježíšovo. A nezapomeňte se prosím modlit za mě. Bůh vám žehnej.“

Celé video je možné zhlédnout ZDE.


Foto: Jesuits.global.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.10.2021 Katolická olympiáda ve znalostech o svatém Ignáci
14.10.2021 Papež schválil dekret o mučednictví jezuitského misionáře Giovanniho Solinase
12.10.2021 Běh se svatým Ignácem v Maďarsku
29.9.2021 Modlitba politika
31.8.2021 Salvadorská církev bude mít nové blahoslavenéIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za ty, kdo trpí depresemi
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.
Národní úmysl Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.
více »

Nejbližší akce

Česko-slovenská víkendovka pro muže od 18 do 35 let


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil