Články / Články Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec

Úterý, 30.11.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Evangelizační úmysl: Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.

Papež František svým rozhodnutím (Antiquum ministerium) ustanovil 10. května 2021 novou službu v církvi, službu katechety. Určitě se budeme těšit na oficiální český překlad, protože služba katechety je budoucností církve. Je službou laiků, kteří v ní mohou najít své povolání svěřené Bohem prostřednictvím církve.

V církvi existuje mnoho povolání a služeb, které proto, že jsou neseny stejným Duchem, tvoří pozoruhodnou jednotu v různosti. Církev poznává, že Bůh v ní působí i „ve službě mužů a žen, kteří, poslušni působení Ducha Svatého, zasvětili svůj život budování církve.“ (2) Naplňuje se tím důležitý úkol, který církvi dal Druhý vatikánský koncil: „Rovněž jsou hodny chvály řady katechetů, mužů i žen, kteří se tak velmi zasloužili o misijní dílo mezi pohanskými národy. Naplněni apoštolským duchem poskytují svou rozsáhlou a namáhavou prací jedinečnou a naprosto nutnou pomoc při šíření víry a církve.“ (AG 17)

Národní úmysl: Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro velký Boží dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko každému člověku.

Přítomnost andělů při Ježíšově narození je znamením, že Bůh opravdu roztrhnul nebesa a že Ježíš je skutečně Emanuel, tedy Bůh s námi. Když skončilo jeho dílo, Spasitel vystoupil znovu na nebesa. Předtím však své učedníky ujistil, že se tam vrací, aby připravil místo pro své, které zanechává na zemi (srv. Jan 14,2–3). Apoštolové přitom zároveň dostávají ujištění, že Ježíš znovu sestoupí na zemi, a to definitivním způsobem (srv. Sk 1,11).

Vánočním tématem není jen vzpomínka na Kristovo narození, ale i živá naděje očekávání jeho druhého příchodu. „Ve chvíli, kdy Bůh bude moci neomezeně vlastnit naše srdce, tehdy také my budeme moci neomezeně vlastnit Srdce jeho. Daruj nám, Pane, načerpat z tohoto pramene spásy, nám i celému zuboženému světu. Daruj nám svou milost, abychom z celého a z čistého srdce mohli volat slova Nevěsty: Přijď, přijď, Pane Ježíši! Pospěš si!“ (Edita Stein)


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.5.2022 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květen
28.4.2022 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen
6.4.2022 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc duben
31.3.2022 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben
7.3.2022 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc březenIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil