Články / Články Dnes je 8. 6. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec

Úterý, 30.11.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Evangelizační úmysl: Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.

Papež František svým rozhodnutím (Antiquum ministerium) ustanovil 10. května 2021 novou službu v církvi, službu katechety. Určitě se budeme těšit na oficiální český překlad, protože služba katechety je budoucností církve. Je službou laiků, kteří v ní mohou najít své povolání svěřené Bohem prostřednictvím církve.

V církvi existuje mnoho povolání a služeb, které proto, že jsou neseny stejným Duchem, tvoří pozoruhodnou jednotu v různosti. Církev poznává, že Bůh v ní působí i „ve službě mužů a žen, kteří, poslušni působení Ducha Svatého, zasvětili svůj život budování církve.“ (2) Naplňuje se tím důležitý úkol, který církvi dal Druhý vatikánský koncil: „Rovněž jsou hodny chvály řady katechetů, mužů i žen, kteří se tak velmi zasloužili o misijní dílo mezi pohanskými národy. Naplněni apoštolským duchem poskytují svou rozsáhlou a namáhavou prací jedinečnou a naprosto nutnou pomoc při šíření víry a církve.“ (AG 17)

Národní úmysl: Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro velký Boží dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko každému člověku.

Přítomnost andělů při Ježíšově narození je znamením, že Bůh opravdu roztrhnul nebesa a že Ježíš je skutečně Emanuel, tedy Bůh s námi. Když skončilo jeho dílo, Spasitel vystoupil znovu na nebesa. Předtím však své učedníky ujistil, že se tam vrací, aby připravil místo pro své, které zanechává na zemi (srv. Jan 14,2–3). Apoštolové přitom zároveň dostávají ujištění, že Ježíš znovu sestoupí na zemi, a to definitivním způsobem (srv. Sk 1,11).

Vánočním tématem není jen vzpomínka na Kristovo narození, ale i živá naděje očekávání jeho druhého příchodu. „Ve chvíli, kdy Bůh bude moci neomezeně vlastnit naše srdce, tehdy také my budeme moci neomezeně vlastnit Srdce jeho. Daruj nám, Pane, načerpat z tohoto pramene spásy, nám i celému zuboženému světu. Daruj nám svou milost, abychom z celého a z čistého srdce mohli volat slova Nevěsty: Přijď, přijď, Pane Ježíši! Pospěš si!“ (Edita Stein)


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
31.5.2023 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na červen
29.5.2023 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
28.4.2023 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na květen
13.4.2023 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na duben
31.3.2023 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na dubenNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za zrušení mučení
Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

Národní úmysl
Za biřmovance
Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

více »

Nejbližší akce

Jakub Žákavec přijme kněžské svěcení


Absolventský Velehrad 2023


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

Kalendárium

Památka sv. Josefa de Anchieta


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil