Články / Názory Dnes je 29. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

„Štěstí mi neprospívá: nesnesu štěstí“

Pátek, 26.11.2021
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (2)

Pavel Ambros

Titulní citát je z knihy Deník spisovatelův za rok 1872, Полное собрание сочинений [= ПСС], 27, s. 89.

Překvapující sdělení. K jaké představě štěstí se vztahuje a od jaké podoby štěstí se distancuje? Drobná douška vysvětluje znepokojivé tvrzení. Když Dostojevskij připravuje román Zločin a trest, poznamenává si: „V pohodlí není štěstí, štěstí se kupuje utrpením.“ (ПСС, 7, s. 154)

Štěstí nepřináší a přinést nemůže konzum. Ani pohodlí nabízené technickými výdobytky. Petrohrad druhé poloviny 19. století, kde spisovatel žil, měl výstavní obchodní centrum mezi Něvským prospektem a Italskou ulicí. Luxusní pasáž byla vzorem architektury a nové kultury konzumního životního stylu. Všechny potřeby člověka, nejen materiální, ale i duchovní, měly být uspokojeny zákonem poptávky a nabídky. Dostojevskij této tváři komerční kultury štěstí vzdoroval. Podle něj cenou, kterou se za štěstí platí, není cena valut a bankovek. Štěstí se nezískává jako každé jiné zboží, naopak štěstí se kupuje utrpením. „Takový je zákon naší planety, ale toto bezprostřední vědomí, pociťované v událostech života, je tak velkou radostí, za kterou lze zaplatit léty utrpení.“ (Tamtéž)

Co se můžeme prostřednictvím této glosy dozvědět? Pro Dostojevského štěstí přicházející skrze utrpení je univerzálním zákonem. Jeho dosažení za cenu bolesti se stává radostí, když si to člověk uvědomí a je ochoten dát na druhou stranu vah i léta utrpení. O něco později tuto myšlenku dále upřesňuje: „Člověk se nerodí proto, aby byl šťastný. Člověk si zaslouží své štěstí, a to vždy utrpením.“ (Tamtéž) Rozhodující je vztah mezi štěstím a bolestí. Velmi dobře je tato souvislost nastíněna v dopise jeho neteři Sofii Alexandrovně Ivanovové (jíž je věnován román Idiot) ze srpna 1870. Dává jí toto poučení: „Bez utrpení nepochopíte ani štěstí. Ideál prochází utrpením jako zlato ohněm. Nebeské království se získává úsilím.“ V tomto smyslu nejde o sakralizaci bolesti. Jeho záměrem je vykreslit obraz štěstí, k němuž se vždy váže nasazení, práce, únava. Odkazuje tím na evangelijní úzkou bránu (Mt 7,13). Nebeské království se získává namáhavou lopotou. Protikladné zkušenosti pomáhají člověku zrát. Tuto představu štěstí velký ruský spisovatel předkládá jako příklad, ideál, vzor, o nějž je třeba usilovat, a který přirovnává ke Kristu, protože, není většího štěstí než víra.

Pro Dostojevského štěstí nikdy nepřichází zdarma, není náhodné, nikdy není štěstím jen tak z ničeho. Je třeba pro něj něco vykonat. Co přesně? Pro něj i trpět. V Deníku spisovatele jasně píše: „Štěstí nespočívá samo v sobě, ale v jeho dosažení.“ (Январь. III, in ПСС, 22, s. 34) Starec Zosima vyzývá Aljošu, aby „hledal v hoři štěstí“ (II,7). Proto může svému bratru Michailovi v dopise napsat krátce před odjezdem do vyhnanství na Sibiř v prosinci 1849 tato naléhavá slova: „Být člověkem mezi lidmi a zůstat jím vždy, v žádném neštěstí nezoufat a neklesat na mysli – v tom spočívá život, to je jeho úkol.“


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.3.2023 Dopis přátelům Centra Aletti
27.2.2023 Postní umělecká intervence v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné
16.1.2023 Krása, která zachraňuje svět
13.12.2022 Třetí a čtvrtý obraz ze série „Nebeské srdce“
29.11.2022 První dva obrazy ze série uměleckých děl nazvané „Nebeské srdce“Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil