Články / Názory Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

„Štěstí mi neprospívá: nesnesu štěstí“

Pátek, 26.11.2021
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (2)

Pavel Ambros

Titulní citát je z knihy Deník spisovatelův za rok 1872, Полное собрание сочинений [= ПСС], 27, s. 89.

Překvapující sdělení. K jaké představě štěstí se vztahuje a od jaké podoby štěstí se distancuje? Drobná douška vysvětluje znepokojivé tvrzení. Když Dostojevskij připravuje román Zločin a trest, poznamenává si: „V pohodlí není štěstí, štěstí se kupuje utrpením.“ (ПСС, 7, s. 154)

Štěstí nepřináší a přinést nemůže konzum. Ani pohodlí nabízené technickými výdobytky. Petrohrad druhé poloviny 19. století, kde spisovatel žil, měl výstavní obchodní centrum mezi Něvským prospektem a Italskou ulicí. Luxusní pasáž byla vzorem architektury a nové kultury konzumního životního stylu. Všechny potřeby člověka, nejen materiální, ale i duchovní, měly být uspokojeny zákonem poptávky a nabídky. Dostojevskij této tváři komerční kultury štěstí vzdoroval. Podle něj cenou, kterou se za štěstí platí, není cena valut a bankovek. Štěstí se nezískává jako každé jiné zboží, naopak štěstí se kupuje utrpením. „Takový je zákon naší planety, ale toto bezprostřední vědomí, pociťované v událostech života, je tak velkou radostí, za kterou lze zaplatit léty utrpení.“ (Tamtéž)

Co se můžeme prostřednictvím této glosy dozvědět? Pro Dostojevského štěstí přicházející skrze utrpení je univerzálním zákonem. Jeho dosažení za cenu bolesti se stává radostí, když si to člověk uvědomí a je ochoten dát na druhou stranu vah i léta utrpení. O něco později tuto myšlenku dále upřesňuje: „Člověk se nerodí proto, aby byl šťastný. Člověk si zaslouží své štěstí, a to vždy utrpením.“ (Tamtéž) Rozhodující je vztah mezi štěstím a bolestí. Velmi dobře je tato souvislost nastíněna v dopise jeho neteři Sofii Alexandrovně Ivanovové (jíž je věnován román Idiot) ze srpna 1870. Dává jí toto poučení: „Bez utrpení nepochopíte ani štěstí. Ideál prochází utrpením jako zlato ohněm. Nebeské království se získává úsilím.“ V tomto smyslu nejde o sakralizaci bolesti. Jeho záměrem je vykreslit obraz štěstí, k němuž se vždy váže nasazení, práce, únava. Odkazuje tím na evangelijní úzkou bránu (Mt 7,13). Nebeské království se získává namáhavou lopotou. Protikladné zkušenosti pomáhají člověku zrát. Tuto představu štěstí velký ruský spisovatel předkládá jako příklad, ideál, vzor, o nějž je třeba usilovat, a který přirovnává ke Kristu, protože, není většího štěstí než víra.

Pro Dostojevského štěstí nikdy nepřichází zdarma, není náhodné, nikdy není štěstím jen tak z ničeho. Je třeba pro něj něco vykonat. Co přesně? Pro něj i trpět. V Deníku spisovatele jasně píše: „Štěstí nespočívá samo v sobě, ale v jeho dosažení.“ (Январь. III, in ПСС, 22, s. 34) Starec Zosima vyzývá Aljošu, aby „hledal v hoři štěstí“ (II,7). Proto může svému bratru Michailovi v dopise napsat krátce před odjezdem do vyhnanství na Sibiř v prosinci 1849 tato naléhavá slova: „Být člověkem mezi lidmi a zůstat jím vždy, v žádném neštěstí nezoufat a neklesat na mysli – v tom spočívá život, to je jeho úkol.“


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.3.2022 Londýnští jezuité přivítali prince Charlese na výstavě ikon
20.1.2022 Historické drama „Světlo mučedníků“ v palermském kostele
13.12.2021 Co je Duch?
8.12.2021 Služebníci, ne otroci – Dostojevského pohled do nebe
9.11.2021 Krása, která spasí světIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil