Články / Názory Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Synodální cesta se uskutečňuje nejen ve farnostech

Pondělí, 6.12.2021
Za církev synodální (7)

Pavel Ambros

Představa, že řeholní život má spoustu výhod a je možné ho brát čistě pragmaticky, protože dává „svobodu“ dělat si, co chci, bez ohledu na biskupa či Boží lid, je názor z devatenáctého století či názor laciných brakových seriálů. Této podobě klerikalizmu odzvonil papež František. Řeholní život nemůže být život bez vztahu, bez rodiny, bez dětí, bez závazků, kdy ani v práci vám nikdo a nic neklade limity. Všechny tyto hodnoty procházejí v řeholním životě procesem očišťování, aby se staly duchovními. Řeholní život je životem mezi nebem a zemí, jež se přibližuje životu andělů. Proto jedno z nejstarších označení zasvěceného života je: andělský život.

Kde je místo pro zasvěcené osoby na synodální cestě? Tam, kde je nasloucháno Božímu lidu. Naslouchání je prvořadým úkolem první fáze synodálního procesu. Čím promlouvá řeholník či řeholnice? Svými sliby, jak je žije a jak o nich uvažuje. Zasvěcený život v církvi vnáší do jejího života dobrovolné zříkání pozemských statků, a to z jednoho důležitého zorného úhlu: jsou přímým projevem eschatologické situace víry. Řeholníci nepatří do oblasti hierarchie, nedisponují posvátnou mocí, neodvolávají se na poslání a zmocnění jednat v církvi v osobě Krista, hlavy. Odvolávají se na důvěrně zakoušenou blízkost s Bohem. Proto nepopíratelně patří k životu a svatosti církve. (LG 44)

Boží lid se při setkání s osobami zasvěcenými slibem chudoby, čistoty a poslušnosti ptá na prožívání sobě vlastních tří známek lásky, která nehledá sebe. Určitě stojí za to pohovořit ve skupinkách o tom, jak vedle sebe žijí komunity zasvěceného života a farnost. Jaké mají mezi sebou vztahy různé spirituality a podoby zasvěceného života. Určitě je mnohé, o čem se hovoří i těžce: jak jsou řeholnice a řeholníci odměňováni za svou práci, jestli nejsou jen lacinou a výkonnou pracovní silou, zda mohou rozvíjet svá charizmata ve službě pro místní církve a jak se o nich vyjadřují diecézní kněží nebo zaměstnanci církevních institucí. A naopak. Důležitější je něco jiného: jak naše místní církev, farnost, charitní zařízení, pastorační iniciativy a služby zúročí přínos různých forem mnišského, řeholního a zasvěceného života.

V samotných řeholních rodinách se má poskytnout dostatečně široký prostor kráčet více synodálně v komunitách i provinciích. Proč? „V prorocké povaze zasvěceného života a v mnohotvárném bohatství jeho charizmat je zapsáno společné putování v církvi, abychom se radovali, objevovali, kontemplovali, zvěstovali a přijímali rozmanitost a žili vzájemnou blízkost.“


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (4. část)
11.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (3. část)
8.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (2. část)
6.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (1. část)
25.3.2022 Zasvěcení Panně Marii, jednoznačný odpor vůči válce i touha po smířeníIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil