Články / Aktuality Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Podpora ignaciánské spirituality ve škole, kde již nepůsobí jezuité

Středa, 15.12.2021
Gent. Je možné ve vzdělávací instituci napojené na Tovaryšstvo Ježíšovo zachovat a podporovat ignaciánskou spiritualitu, když v prostorách již nejsou žádní jezuité – ani v pedagogickém sboru, ani ve vedení? Ano, říká ředitel koleje svaté Barbory ve flanderském Gentu.


Kolej má své kořeny v šestnáctém století, ale současný čtyřúhelníkový prostor v centru Gentu zabírá teprve od třicátých let devatenáctého století. Proč je svatá Barbora patronkou jezuitské školy? Když se jezuité po obnovení Tovaryšstva Ježíšova v roce 1814 vrátili do Gentu, mohli se usadit v bývalém klášteře augustiniánských sester, aby znovu zahájili svou vzdělávací činnost ve městě. Z úcty k nim zachovali jméno kláštera.

O možnostech udržení ignaciánské tradice v instituci, kterou po mnoho let provozují laici, hovoří ředitel Guy Dalcq.

„Udržování živé ignaciánské tradice je pro mě prvořadým zájmem. Jsem zde od roku 1983, nejprve jako učitel a poté jako ředitel. Musím přiznat, že dokud zde byli jezuité, příliš jsme si s jezuitskou tradicí nelámali hlavu, protože řeholníci zde byli přítomni a žili ji. Ale po jejich odchodu jsme si uvědomili důležitost této tradice, její klíčovou roli v ochraně a podpoře jezuitské spirituality i za nepřítomnosti jezuitských otců.

Po tři roky pracovala skupina jezuitů a laiků na sepsání ignaciánského pedagogického plánu. Vycházel jsem z knihy P. Françoise Charmota. Napsal ji v roce 1943 a nám se podařilo ji aktualizovat. Pro otce Charmota jsou základem ignaciánské pedagogiky Duchovní cvičení svatého Ignáce. A to je to, co mě inspiruje. Vyvinuli jsme postup o deseti krocích, jak žít tuto spiritualitu ve škole, a mohu vám říci, že je učiteli velmi dobře přijímán. Díky tomuto projektu proniká ignaciánská spiritualita kapku po kapce a působí.

Když hovořím s budoucími učiteli, neptám se jich přímo na jejich znalosti ignaciánské spirituality, ale žádám je, aby se vyjádřili k našemu ignaciánskému vzdělávacímu projektu. Chci, aby mi řekli, co rezonuje v jejich srdcích, co je pro ně výzvou. Ověřuji jejich citlivost k aktuálním problémům, které jsou spjaty s ignaciánskými principy: rozmanitost, boj proti rasizmu, udržitelný rozvoj.

Pokud jde o studenty, tak mají povinnou sociální praxi, která jim umožní kontakt s realitou lidí v nouzi v souladu s prioritami Tovaryšstva Ježíšova. A pro studenty posledního ročníku nabízíme dobrovolné třídenní ignaciánské exercicie. Účastní se jich více než třetina studentů a často musím uspořádat dva kurzy, protože je příliš mnoho přihlášených. Jádro této zkušenosti spočívá v základní otázce, kterou jim kladu: ‚V jiných školách by se vás ptali, co budete v životě dělat. Moje otázka je jiná, a sice: kým, jakou osobou byste se chtěli stát?‘ Skupinu ovládne hluboké ticho a většina přítomných odchází do lesa přemýšlet, než odpoví. Je to cvičení, které považuji za velmi ignaciánské.“

Brzy se někteří ze studentů prvního a druhého stupně přestěhují do jedné z budov starého opatství v Drongenu, kde je vybudováno duchovní centrum. Pro Guye Dalcqa to bude další příležitost přiblížit se ignaciánské spiritualitě. Místo, ale samozřejmě také přítomnost jezuitské komunity dá studentům příležitost setkat se s některými jezuity osobně.


Zdroj/Foto: Jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.5.2022 Jak farnost naslouchá Bohu?
16.2.2022 Vzdělávací program o čtení Písma v pražském dominikánském klášteře
9.2.2022 Večerní studium spirituality na teologické fakultě v Olomouci
7.2.2022 Duchovní obnova s tvořivými prvky
13.1.2022 Setkání o ignaciánské spiritualitě ve FatiměIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil