Články / Aktuality Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Otec André Fossion SJ hovořil o současné katechezi

Úterý, 21.12.2021
Vatikán. Ve dnech 16. až 18. září se ve Vatikánu uskutečnilo evropské setkání organizované Papežskou radou pro novou evangelizaci na téma „Katecheze a katecheta pro novou evangelizaci“. Setkání bylo určeno pro osoby odpovědné za katechezi z různých evropských biskupských konferencí. Byl na ně pozván belgický jezuita ze západoevropské frankofonní provincie P. André Fossion, teolog, emeritní profesor Mezinárodního centra Lumen Vitae, aby promluvil na téma „Současná katecheze ve službách evropské církve“.


V dnešním sekularizovaném kontextu mnoho našich současníků necítí touhu po křesťanství, jak je předkládáno. Nejlepším příspěvkem, který může katecheze přinést evangelizaci, jak zdůraznil P. Fossion, je umožnit proudění teologie milosti v žilách těla církve. Milost je to, co je dáno zdarma; je to ujištění, že budete vždy vítáni a milováni, bezpodmínečně, bez nutnosti náhrady. Křesťanství je zcela tajemstvím milosti. Křesťané ohlašují Dobrou zprávu o spáse ne proto, aby byl svět spasen, ale proto, že je spasen. Tato zdarmadanost a univerzalita spásy zve křesťany, aby se připojili na křižovatku bytí, k dialogu na cestě s kýmkoli jako s přítelem, který mluví k příteli. Vždy jsme evangelizováni těmi, které evangelizujeme. „Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte,“ říkají andělé o velikonočním ránu.

Pracovat na poslání znamená vždy sklízet. Evropa jako země poslání je také zemí sklizně. Toto poslání však vyžaduje, aby se církev neustále s odvahou reformovala ve svých službách, ve své liturgii a ve své správě, zejména tím, že bude směřovat k rovnoprávnosti mezi muži a ženami v rozhodování, které se týká Božího lidu na všech úrovních.

Zhruba stovku účastníků setkání přišel pozdravit papež František, který vzdal hold zejména práci katechetů. „Jsou to lidé,“ řekl papež, „kteří neúnavně hlásají evangelium milosrdenství; lidé, kteří jsou schopni vytvořit potřebná pouta přijetí a blízkosti, která umožní lépe ocenit Boží slovo a slavit eucharistické tajemství nabízením ovoce dobrých skutků.“


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Belgium.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (4. část)
11.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (3. část)
8.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (2. část)
6.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (1. část)
25.3.2022 Zasvěcení Panně Marii, jednoznačný odpor vůči válce i touha po smířeníIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil