Články / Názory Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Může a má synodální cesta přinést něco nového?

Úterý, 28.12.2021
Za církev synodální (8)

Pavel Ambros

Katolické starověrce i katolické pokrokáře spojuje na synodální cestě, možná překvapivě, jedno pojítko: předem vědí, čeho chtějí (neočištěná očekávání a fantasmata), mohou (všehoschopná mocenskost, regulativnost, normativnost, účel) či musí (ideologie, totalita) dosáhnout. Jsou vlastně jednovaječnými dvojčaty, navzájem jsou si obě strany vícero lítých zápasů k nerozeznání podobny. Čím jsou spřízněni a co tvoří jejich mentální příbuzenství? Vědí, co chtějí. Neočišťují-li srdce, nepřekročí křižovatku, která je ve skutečností pastí Zlého vedoucí do pro-pasti. Různé zainteresované strany mají nepochybně i jiná, rozporuplná a nesouměřitelná měřítka, co by to mělo být. Co se honí v hlavě oběma stranám, zatemňuje vlastní smysl synodální cesty. Skutečné, nefalšované a osobní obrácení. Ve své sebestředné zvrácenosti jim něco nepostřehnutelně uniká. Aktivistický úřední šiml nenahradí duchovní plodnost. Ani ležérní tlachání na diskuzních fórech. Co přesně? Prosté obrácení! Nelíčené, nestrojené, všední, jednoduché obrácení. Obrácení se vlastní tváří k druhému, následně k Jedinému. Tento jediný, podstatný, žádoucí a nenahraditelný předpoklad toho, že nyní nevíme, co nám Bůh chce říci zde a nyní, má střežit a musí chránit biskup. Obzvláště biskupové (je to příprava na biskupskou synodu!) utvářejí tento vnitřní prostor pro přicházející Boží tajemství tím, že je v nich smysl pro Boží věci statečně hájen touhou po novém projevu jedné jediné pravdy, jíž je osoba Ježíše Krista.

Synodální cesta není rozhovorem o nás, o naší cestě dějinami, o vztazích v církvi, o našem vidění budoucnosti církve atd. Tato synodální cesta může být rozhovorem o Božím životě v nás. Musí se stát konec konců jediným, vše přesahujícím tématem. Pročpak? Jen tento život proměňuje dějiny, přetváří naše vztahy v církvi, utváří pochopení smyslu dovršení všeho v Kristu. Církvi není svěřena církev, nýbrž Boží tajemství v ní i mimo ni. Jediné tajemství. Úloha synodální cesty nespočívá v objevování nových pravd, nýbrž v nových projevech jediné pravdy objevovat tytéž pravdy. Starobylost či tradice sama o sobě žádnou zárukou není, není-li nově stvrzená věrohodností. Nová má být čerstvá pokroková současná intenzita ujištění, které proniká do povědomí církve, Božího lidu. Nový má být závazný charakter, jenž byl, je a bude přiřčen celému Božímu lidu na konci synodální cesty. Bude dovršen celocírkevním usnesením. Poklad víry (depositum fidei) se má stát znovu ohlašovanou zjevenou pravdou (dogma explicitum). A ta je vždy nová, protože ohlašuje jedinou novost, pro kterou starý svět musí zaniknout. Nepřiblíží-li nás k našemu vzkříšení a obnově světa v Kristu, zemřeme ve svých hříších. Marně budeme sčítat všechny šplouchy přes zeměkouli, drtit se panhysterií, opíjet se osudovým vínem, nestane-li se starost o věčnost nejen aktuální, nýbrž horoucí a žhavou.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (4. část)
11.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (3. část)
8.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (2. část)
6.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (1. část)
25.3.2022 Zasvěcení Panně Marii, jednoznačný odpor vůči válce i touha po smířeníIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil