Články / Aktuality Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Kardinál Marx ocenil dílo jezuitů v Mnichově

Středa, 5.1.2022
Mnichov. Na druhou neděli adventní 5. prosince 2021 slavil mši svatou v jezuitském kostele svatého Michaela kardinál Marx.


„V srdci člověka je svedena rozhodující bitva,“
řekl mnichovský a freisingský arcibiskup ve své homilii, „o to, kam mám jít, co uznávám, jaký je můj cíl, kam se nasměrovávám, jaký je můj příspěvek k velkému Božímu projektu, který započal se světem ve vtělení svého Syna.“

Kostel svatého Michaela byl podle něj postaven za tím účelem, „aby zde jezuité pracovali pro spásu všech lidí, pro naději pro všechny lidi“. Pro pochopení jezuitské spirituality, která zde má své místo, je podle něj třeba začít „duchovní cestu uvědoměním, že Ježíš skutečně myslí mě samotného a že se mohu rozhodnout. Kde je moje místo, kde chci být, kam patřím? To nemohu delegovat na instituce,“ řekl kardinál Marx. S odkazem na rozjímání o vtělení v duchovních cvičeních svatého Ignáce vysvětlil, že „vzhlížíme k Bohu, který chce zásadně spásu všech lidí“ a který si klade za cíl „zachraňovat svět, ne soudit, ne korumpovat, ne obvinit, ale zachránit.“

Ve své homilii při odpoledních nešporách současný provinciál P. Bernhard Bürgler SJ připomněl prvního německého provinciála svatého Petra Kanisia, který se narodil a zemřel před pěti sty lety, kdy byl vysvěcen kostel svatého Michaela. Kanisius byl před sto lety středem zájmu při oslavách předání kostela svatého Michaela jezuitům. Se svým mottem „Vytrvejte!“ je i dnes orientací a inspirací pro pastorační práci. „V pastoraci jde o hledání stop božského života ve světě a v lidech,“ řekl otec Bürgler. „Předávat víru v Ježíše Krista, hledat život, božský život v lidech, sledovat ho a pomáhat mu rozvíjet se.“ K tomu je podle něj zapotřebí „milost vytrvalosti“!

Tovaryšstvo Ježíšovo sídlilo v Mnichově od roku 1591. Kostel svatého Michaela byl vysvěcen roku 1597 a předán jezuitům. Po zrušení řádu v roce 1773 se kostel vrátil do rukou zakladatele, nejprve kurfiřta a poté bavorského krále. Kostel se stal dvorním a hradním kostelem. Po zániku monarchie v roce 1918 následovaly rušné epizody v dějinách kostela, který spravoval Maltézský řád či různá bratrstva. Od roku 1917 bylo Tovaryšstvo Ježíšovo znovu přijato v Německé říši po zákazu jezuitů přijatém během Kulturkampfu. Již od roku 1903 působili v Mnichově někteří jezuité. Kardinál Michael von Faulhaber usiloval o to, aby se jezuité vrátili do kostela svatého Michaela, a 4. prosince 1921 jim kostel předal zpět.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Germany.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.5.2022 Otec Kino, stavitel mostů
16.5.2022 Jan Nepomucký, hlavní patron Čech, českých jezuitů a jejich dobré pověsti
20.4.2022 Proces blahořečení otce Puggioniho SJ
23.3.2022 Socha Metanoia je vystavena v římském kostele svatého Ignáce
16.3.2022 Výročí kanonizace prvních jezuitských světců v ŘíměIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil