Články / Aktuality Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Odraz chudoby v univerzálních apoštolských preferencích

Pondělí, 17.1.2022
Řeholní chudoba je aktuální, někdy dokonce kontroverzní téma. V dopise o chudobě v září 2021 P. generál Arturo Sosa vyzval jezuity, aby se přenesli přes spory a kontroverze a našli nový smysl a život ve slibu chudoby. Podtrhl, že chudoba je nepostradatelná, chtějí-li se členové řádu přiblížit Kristu a žít své povolání hlouběji, autentičtěji a s větší radostí.


Pozvání žít svůj slib chudoby se odráží v každé z univerzálních apoštolských preferencí:

První preference jezuity vyzývá, aby stále hledali cestu k Bohu a ukazovali ji druhým. Když se přibližují k Ježíši chudému a pokornému a více ho milují a slouží mu, nacházejí cestu vpřed pro sebe i pro ostatní ve světě. Objevují nové světlo a jsou povoláni sdílet toto světlo zdarma a v co největší míře.

Druhá preference volá, aby členové Tovaryšstva stáli na straně marginalizovaných, vyloučených a těch, které společnost považuje za bezcenné. S nimi, v nich a skrze ně nacházejí Ježíše chudého a pokorného privilegovaným způsobem. Je to místo, kde žije Ježíš a říká: „Pojďte a uvidíte.“ (Jan 1,39). Vidí, kde žije, když se setkávají s chudými a vyloučenými a kráčejí s nimi.

Mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu vpřed, tak činí se zranitelností a nejistotou, která ukazuje na milosrdnou Kristovu tvář. Mladí - často bez práce nebo jistoty - žádají o podporu a porozumění. Jsme tak chudí, abychom slyšeli jejich pláč?

Výzva ke spolupráci při péči o společný domov je výzvou k jednoduchosti. Náš svět je neudržitelný a jeho ekonomický model vyvolal mnoho požadavků. Řeholní chudoba svědčí o jiné kulturní protiváze, vyvažující síle pro lidstvo na cestě vpřed: na cestě vpřed, která nabízí platnou a trváním prověřenou alternativu ke konzumismu a vede nepochybně k plnosti života, o níž mluví Ježíš v Janově evangeliu 10,10: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“

„Řeholní chudoba nás vybízí, abychom dali přednost tomu, kdo jsme, před tím, co děláme nebo co vlastníme. Abychom světu vydávali svědectví o tom, že hodnota každého člověka spočívá v jeho bytí, a ne v majetku, postavení nebo moci.


Zdroj: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.5.2022 Setkání mladých francouzských jezuitů
11.4.2022 Jezuité v Austrálii se nechávají vést apoštolskými preferencemi
4.4.2022 Pro jezuity ve východní Africe jsou výzvy požehnáním
29.3.2022 Tovaryšstvo Ježíšovo v číslech
21.2.2022 Otec Anthony Corcoran SJ vypráví o své práci v KyrgyzstánuIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil