Články / Aktuality Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Blahořečení otce Rutilia Grande SJ

Pondělí, 24.1.2022
Řím. Otec generál Arturo Sosa SJ napsal 3. ledna dopis celému Tovaryšstvu Ježíšovu k blahořečení P. Rutilia Grande SJ a jeho spolupracovníků, které se uskutečnilo 22. ledna v San Salvadoru. „Většinu svého života prožil v tichu a pokoře těch, kteří krok za krokem rostou jako Ježíšovi společníci,“ říká o něm.


Otec Rutilio Grande byl zavražděn 12. března 1977, když cestoval se dvěma laickými spolupracovníky v rámci svého pastoračního poslání. Tento salvadorský jezuita je nyní uznáván jako výjimečný svědek víry. Dne 22. ledna, necelých čtyřicet pět let po vraždě, byl v San Salvadoru prohlášen za blahoslaveného. Okolnosti smrti tří mužů jasně ukázaly, že zemřeli kvůli svému křesťanskému působení. Jsou to mučedníci, svědci víry. Byl poslán sloužit do chudých venkovských komunit. Svědectví o síle a kvalitě této služby byla jednomyslná: v Rutiliovi Grande chudí poznali „srdečného, obětavého a laskavého řeholníka. Byl vysvěcen na kněze, aby sdílel život s komunitou Ježíšových následovníků, kteří vydávají svědectví o dobré zprávě“.

To jsou slova P. Artura Sosy, generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova, která zazněla v dopise všem jezuitům na začátku roku. Otec Sosa připomněl, že Rutilio se narodil v roce 1928 v malém venkovském městečku El Paisnal, asi čtyřicet kilometrů od San Salvadoru. Od svých nejranějších let toužil Rutilio sloužit svému lidu; tak v roce 1941 vstoupil do malého semináře v San Salvadoru. Tam objevil své povolání do Tovaryšstva Ježíšova. Do jezuitského noviciátu vstoupil v roce 1945 a na kněze byl vysvěcen v roce 1959. Různé etapy své jezuitské formace absolvoval ve Venezuele, Ekvádoru, Panamě, Španělsku a Belgii.

Jeho studia ho nevzdalovala od prostých, obyčejných lidí. Jako prefekt hlavního semináře a profesor katecheze, pastorační práce a občanské výchovy velmi přispěl salvadorským seminaristům. Ale ukázal, že je obzvláště nadaný na vedení farního společenství. Byl hluboce ovlivněn směry Druhého vatikánského koncilu a směry Latinskoamerické biskupské konference v kolumbijském Medellínu v roce 1968. Pochopil důležitost církevní obnovy prostřednictvím vitality křesťanských společenství, angažovaných laiků. Postupně si také uvědomoval potřebu přeměnit nelidské podmínky, které nespravedlivé struktury salvadorské společnosti uvalovaly na chudší venkovany. I když jasně dával najevo rozdíl mezi pastorační prací a partyzánským aktivizmem, kráčel po boku chudých v jejich hledání spravedlnosti a respektu. Malá privilegovaná skupina, která dominovala salvadorské ekonomice, se cítila ohrožena podporou lidských práv, kterou otec Rutilio a jeho tým poskytli venkovanům. Byl považován za překážku, kterou je třeba odstranit.

Rutilio, stejně jako jeho společníci Manuel Solórzano a Nelson Rutilio Lemus, položili své životy za rozvoj aktivního, prorockého a formativního postoje základních křesťanských komunit. Ke smrti tří mučedníků došlo tři roky před zavražděním nyní kanonizovaného arcibiskupa Oscara Romera. Vraždy tří mučedníků přispěly k růstu arcibiskupova radikálního nasazení pro chudé a otevřely cestu k jeho církevní konverzi.

Otec Arturo Sosa zakončil svůj dopis ze dne 3. ledna těmito slovy: „Jako Tovaryšstvo Ježíšovo vzdáváme díky Bohu za dar života těchto tří mužů. Sjednocujeme se skrze ně s vírou salvadorského lidu a s jejich snahou prosazovat změny potřebné k vytvoření spravedlivé společnosti, která má důstojné místo pro každého.“

Milníky v životě Rutilia Grandeho SJ

• Narození: 5. července 1928 v El Paisnal (Salvador)
• Formace: 1941 - vstupuje do malého semináře v San Salvadoru
• Formace: 1945 - vstup do jezuitského noviciátu v Los Chorros (Venezuela)
• Svěcení: 31. července 1959 v Oña (Španělsko)
• Poslední sliby: 15. srpna 1964 v Bruselu (Belgie)
• Profesor: seminář v San José de la Montaña (Salvador)
• Farář: farnost „El Señor de las Misericordias“, Aguilares
• Smrt: 12. března 1977, zastřelen v Las Tres Cruces (Salvador)


Zdroj: Jesuits.global.
Foto: Oscar Romero a Rutilio Grande.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.5.2022 Otec Kino, stavitel mostů
16.5.2022 Jan Nepomucký, hlavní patron Čech, českých jezuitů a jejich dobré pověsti
20.4.2022 Proces blahořečení otce Puggioniho SJ
23.3.2022 Socha Metanoia je vystavena v římském kostele svatého Ignáce
16.3.2022 Výročí kanonizace prvních jezuitských světců v ŘíměIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil