Články / Názory Dnes je 14. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Memorial – solidarita otřesených

Středa, 26.1.2022
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Mezinárodní historická vzdělávací, lidskoprávní a charitativní společnost Memorial v Rusku (Мемориал) je nevládní organizace, jejímž hlavním cílem bylo původně zkoumání politických represí v SSSR. Jedná se o koalici desítky organizací z Ruska, Německa, Kazachstánu, Itálie, České republiky, Belgie, Francie a Ukrajiny, které se zabývají výzkumem, lidskými právy a vzděláváním.

Podle stanov má tři hlavní cíle:

– přispět k rozvoji občanské společnosti, právního vědomí občanů a demokratického právního státu, aby se zabránilo návratu k totalitě;
– pomoci při prosazování demokratických hodnot a práv jednotlivce;
– zachovat památku obětí politických represí a obnovit historickou pravdu.

Svět dokončoval oslavy ruského velikána Dostojevského. Co se však stalo koncem roku 2021? Ve dvou dnech dostalo Rusko jako země i jako civilizace drahá celému světu dvě „smrtelné“ rány. Zasadilo si je samo. První ranou je rozsudek třináct let nucených prací pro Jurije Dmitrijeva, historika, který objevil stalinské masové hroby v Sandarmochu v Karélii a sedmnáct let pracoval na pojmenování tam pohřbených obětí. Druhou ranou je rozhodnutí ruského Nejvyššího soudu, který na základě zákona namířeného proti takzvaným zahraničním agentům zlikvidoval Mezinárodní sdružení Memorial, nezměrnou zásobárnu životních příběhů a zkušeností z dob sovětské totality spojených s utrpením na jedné straně, s ušlechtilostí a důstojnosti na straně druhé. Doslova zlikvidoval! Toto strašné sloveso použil státní zástupce a soudce. Ani moudrost Natalije Solženicynové, vdovy po velkém spisovateli, nestačila na to, aby zabránila zostuzení snah uchovat v paměti věci minulé. Už v listopadu varovala před používáním právě tohoto výrazu. Stává se snadno nebezpečným. Jeho užití spustí mechanismy ohrožení a strachu.

Dmitrijev sestavil síť historické paměti. Utkával ji léta, drobek po drobku, společným úsilím tisíců lidí (pamětníků, příbuzných, vědců, prostých dobrovolníků). Je uložena v databázi, v impozantním archivu, který je svým bohatstvím ve světě jedinečný. To vše bylo shromážděno a následně uchováno, aby bylo předáváno se společným pocitem odpovědnosti vůči milionům němých obětí. V takto shromážděné dokumentaci mohly alespoň doufat, že zůstanou v dějinách, poté co byly vyrvány ze života.

Za co byl Dmitrijev odsouzen? Podle obžaloby za to, že „vytvořil falešný obraz Sovětského svazu jako teroristického státu a pošpinil památku Velké vlastenecké války“. Ve skutečnosti dokumentuje jen to, co každý ví a co každá rodina zažila na vlastní kůži: obrovskou tragédii stalinismu. Kromě historického revizionismu a obrovského komplexu méněcennosti, který je v této formulaci obsažen, je zde patrný ještě jiný prvek: vnímání války a minulosti jako pocitu, za který je soudně přikázáno se nestydět. Proto do historické pravdy, soudu nad dějinami musí zasáhnout lidský soud. Chce se vyhnout poslednímu soudu.

Memorial se u soudu bránil tím, že celá občanská iniciativa proslulá svým programem vyjádřeným heslem Návrat jmen, jež každoročně připomínala oběti stalinského teroru, vycházela z oficiálního textu Státní koncepce politiky paměti obětí politických represí z roku 2015. V čem spočívá vlastní jádro otázky, která je soudním řízením kladena i nám? Zda uvěříme tomu, že zvítězí mýtus o nepřekonatelnosti minulosti. Skutečně nemůžeme nic dělat proti zlu, které se v nedávné minulosti stalo? Proč režim trestá ty, kteří svou aktivitou vyčnívají? Proč systematicky odrazuje všechny ostatní a mnohé nutí k odchodu?

Věta při této události vyslovená drobným plakátkem v ulicích Moskvy platí i pro nás, chceme-li znát důvod, proč být solidárními s těmi, kteří se zasazují za zodpovědnou svobodu člověka před vlastními dějinami národů: „Memorial nemůže být zlikvidován, protože Memorial jsou lidé, kteří nesou právo, svědomí a důstojnost.“

Zvláštní argument, který zazněl v soudní síni, je dobré neúnavně promýšlet: „V rozhodnutí není nic osobního. Jen naplnění platného zákona.“ Zde se opakuje i naše česká a evropská historická zkušenost s totalitami dvacátého století: Právě tam, kde není nic osobního, začíná zlo. Paměť je osobní záležitost, statisíce osobních tváří, milióny lidí zbavených lidské důstojnosti. Kde je solidarita otřesených živá, uchovává stále život v důstojnosti. Nebude ji moci nikdo zničit. Každý se musí vyslovit v srdci: jsme zde my, kteří si nenecháme vymazat paměť. Paměť je žebřík, který spojuje živé a mrtvé. Spojuje zemi s nebem.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.6.2022 Chraňte své srdce před nenávistí (3. část)
21.6.2022 Chraňte své srdce před nenávistí (2. část)
20.6.2022 Chraňte své srdce před nenávistí (1. část)
12.4.2022 Otec Andrij Syvak SJ popisuje situaci na Ukrajině
28.3.2022 Pomoc v nouzi na Ukrajině stále pokračujeNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil