Články / Aktuality Dnes je 8. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Poutavá rozmanitost v Indonésii

Pondělí, 14.2.2022
Indonésie. Jezuité z indonéské provincie vyprávějí o nejen náboženské pestrosti mezi mladými Indonésany.


„Jdu přerušit půst do kostela,“ říká muslim Eli Yudoyono, který vede místní čtvrť v Semarangu ve střední Jávě. Večer se spolu s mnoha dalšími muslimy zúčastnil každoroční akce pořádané jezuity během ramadánu ve farnosti svaté Terezie v Bongsari. Farář P. Eduardus Didik Chahyono spolupracoval s farníky, aby svým muslimským hostům poskytli iftary, jídlo, které muslimové při západu slunce přijímají k přerušení každodenního postu během ramadánu. Srdečnost a naděje naplnily atmosféru místnosti, zatímco muslimové a katolíci seděli vedle sebe, společně jedli a vyprávěli si příběhy.

Během ramadánu lze podobné události snadno vidět v jezuitských dílech v Indonésii. Aloysius Adi, který se věnuje pastoraci mládeže v jiné jezuitské farnosti, vnímá takové události jako skutečné vyjádření víry. „Organizovat společné akce s jinými náboženskými skupinami, jako třeba pozvat muslimy na přerušení postu, není pouze výrazem úcty k druhým, ale také způsobem oslavy rozmanitosti, kterou Bůh dal jako dar pro všechny lidstvo.“

Pro indonéské jezuity a jejich spolupracovníky byl tento vzácný, ale křehký dar rozmanitosti vždy leitmotivem v jejich osobních vyprávěních i v apoštolských dílech. V době, kdy jsou nesnášenlivost a rozdělení často podněcovány kvůli politickým ziskům, jezuitská díla v Indonésii nadále poskytují inkluzivní prostory, v nichž jsou rozdíly nejen vítány, ale také slaveny. Vřelé přijetí a zkušenost setkání s rozmanitostí v jezuitských institucích často vedou k proměnám.

Na jezuitské univerzitě Sanata Dharma v Yogyakartě je dvanáct tisíc studentů, kteří pocházejí téměř z každé provincie v rozsáhlém indonéském souostroví. V rámci své formace jsou často žádáni, aby uvažovali o svých zkušenostech ze setkání s lidmi z různých náboženských tradic a kultur. Zpočátku to mnohým nahání strach. Po orientačním týdnu na univerzitě se však jejich vnímání začalo měnit. Místo strachu vidí krásu.

Hinduistický student z Bali Anak Agung Istri Sari Ning Gayatri uvažuje následovně: „Byl jsem v Sanata Dharmě jen asi tři měsíce. Ale zamiloval jsem se do této univerzity. Oblíbil jsem si její tolerantní atmosféru, která září jasně jako drahokam v koruně. Mám rád způsob, jakým tam lidé zacházejí s rozmanitostí jako s cenným pokladem. Sanata Dharma je pro mě odrazem Indonésie. Různá etnika, náboženství, rasy, kultury a tradice jsou všude. V celém areálu panuje tolerance.“

Tyto příběhy vrhají světlo na to, jak umožnit třetí univerzální apoštolské preferenci, aby se v Indonésii rozvíjela. Doprovázet mladé lidi při vytváření budoucnosti plné naděje je výzvou stát se tím, co papež František nazývá „opatrovníky zázraků“. V Indonésii je jedním z divů právě to, jak tvůrčí Boží duch nadále shromažďuje lidi z různých náboženských a kulturních prostředí, aby sdíleli dar života. Aby tento pocit úžasu vzkvétal, je zapotřebí ukázat, že cesta k Bohu někdy vyžaduje, abychom přijali „náboženství druhých“.

Výzva apoštolských preferencí požaduje, abychom pomáhali mladým lidem rozlišovat, aby na příběhy rozdílů bylo možné pohlížet jako na příběhy o vlastní Boží bezmezné rozmanitosti. Zkušenosti nás učí, že poskytnutím prostoru pro mladé lidi z různých náboženských prostředí, aby vstoupili do uctivých rozhovorů, jim můžeme pomoci růst v jejich poznání Boha. Jsou vystaveni novým příběhům, které umožní očím jejich srdcí vidět, že bohatá tapisérie našeho společného lidství je o to krásnější, když přijmeme rozmanitost. Takové příběhy umožňují růst naděje a někdy vedou ke zrodu společných iniciativ, jak kráčet s chudými a marginalizovanými nebo chránit zemi.

Zatímco mladí lidé na celém světě začínají čelit výzvě stavu životního prostředí a prezentovat se jako odborníci v této oblasti, mladí v Indonésii slyší volání, aby se vydali stejným směrem. Díky své znalosti různých digitálních platforem mohou hranice vnímat jako cesty. Svou mladistvou dynamikou se připojují ke svým vrstevníkům v propagaci příběhů, které podporují jednotu v rozmanitosti, solidaritu s chudými a marginalizovanými a také solidaritu v péči o životní prostředí. Jak se jejich příběhy šíří, mění se i jejich životní styl.

Univerzální apoštolské preference jsou zakořeněny ve výzvách současnosti. Staly se výzvou k celému Tovaryšstvu Ježíšovu, aby rozeznalo Boží přítomnost ve světě poznamenaném tolika starostmi. Boží pulzující přítomnost nám však umožňuje, aby naděje vždy byla dominantnějším vyprávěním.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.2.2022 Náboženství a politika v muslimských společnostech
18.10.2021 Kaple pro Evropu slaví dvacet let
29.9.2021 Rozlišování a synodalita v mezináboženském kontextu
16.2.2021 Mezináboženský dialog v bruselské kapli pro Evropu
5.11.2020 Reflexe encykliky Fratelli tutti od P. Jamese Hanveyho SJIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil