Články / Aktuality Dnes je 25. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Čeští jezuité zveřejnili videoklip o svatém Ignáci z Loyoly

Úterý, 15.2.2022
Během Ignaciánského roku od 20. května 2021 do 31. července 2022 si připomínáme především obrácení zakladatele Tovaryšstva Ježíšova svatého Ignáce z Loyoly. Jedním z četných příspěvků k tomuto jubileu je animovaný videoklip o světci, který je nyní zveřejněn v českém znění. Je dílem jezuitů regionu evropského Nizozemí, překlad do češtiny připravili P. Petr Havlíček SJ a P. Petr Přádka SJ, namluvil Josef Polášek ve studiu Radia Proglas 2022.


Dne 20. května 1521 baskický voják Ignác z Loyoly bránil španělské město Pamplonu proti francouzským vojákům. Zasáhla ho dělová koule a roztříštila mu nohu. Stěží přežil a musel strávit dlouhé měsíce zotavováním. Jeho dosavadní sny o úspěchu a slávě ve světě se roztříštily také. Po zbytek života bude kulhat.

Během zotavování nemá Ignác co dělat. Je mu dána k přečtení kniha o životě Krista a sbírka životopisů svatých. Ze začátku ji bere neochotně, ale pak se inspiruje a chce napodobovat svaté. Radikálně mění svůj život a soustředí jej na Krista. Odchází na dlouhou pouť do Evropy a Svaté země. Směr jeho života se změnil a vyústil do založení jezuitského řádu, který se zasloužil o dalekosáhlé změny v církvi a v dějinách katolicismu.

Otec generál Arturo Sosa řekl:

„Je dobré si připomenout, že rána, kterou Ignác utrpěl v Pamploně, nebyla ani tak šťastným koncem, jako spíše šťastným začátkem. Konverze se někdy skládá z momentů velké změny, ale je to také nikdy nekončící proces. Stále, znovu a znovu musíme do středu dávat Krista. Tento proces je poutí po klikatých cestách, nahoru a dolů, někdy se musíme vrátit zpět, někdy se cítíme ztraceni. Ale potkáváme na cestě lidi, kteří nám ukazují cestu a natahují k nám ruce.“

Chceme se vydat na cestu, necháme se jemně vést Duchem Svatým, svůj život stále více soustřeďujeme na Krista a otvíráme svůj vnitřní prostor, abychom viděli v Kristu všechno nově.

O Ignáci řekl papež František Tovaryšstvu Ježíšovu:

,„Po celý svůj život prožíval obrácení, stavěl Krista do středu. A činil tak prostřednictvím rozlišování. Rozlišování není o tom, že to vždy jde hned od začátku, ale je to spíše o navigaci, o tom mít kompas, abyste se mohli vydat na cestu, která má mnoho zákrut a zvratů, ale vždy se nechali vést Duchem Svatým, který nás přivádí k setkání s Pánem.“

Videoklip je ZDE.


Zdroj: ignatius500. global.

8

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.3.2022 Film o pouti a cestě do vlastního nitra
31.7.2020 Scholastici z koleje del Gesù natočili krátký film o svatém Ignáci
3.7.2020 Divadelní představení o životě misionáře Augustina Strobacha
6.5.2019 Víra byla jediná hodnota v té době… nezaplatitelná, nenahraditelná
8.2.2018 Do kin přichází nový český film Alenka v zemi zázrakůIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil