Články / Aktuality Dnes je 13. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Socha Metanoia je vystavena v římském kostele svatého Ignáce

Středa, 23.3.2022
Řím. Belgický umělec Johan Tahon představil svou sochu s názvem Metanoia otci generálovi Arturu Sosovi a papeži Františkovi na začátku Ignaciánského roku v květnu 2021. Socha zobrazuje svatého Ignáce v procesu jeho obrácení, zejména během vnitřní proměny, kterou prošel v čase rekonvalescence po zranění v bitvě u Pamplony.


V Římě je na programu jubilejního roku veřejná prezentace tohoto díla na různých místech, která jsou spojená s jezuitským řádem. Nejprve v kameretách, místnostech svatého Ignáce, od září do prosince 2021, poté v kostele svatého Ondřeje na Quirinalu v lednu a únoru 2022 a nyní v postní době 2022 v kostele svatého Ignáce v centru Říma. „Metanoia“ je řecké slovo, které znamená obrácení, změnu srdce.

Vernisáž výstavy v tomto kostele se konala 6. března na první neděli postní. Organizoval ji rektor kostela P. Vincenzo D’Adamo a zahrnovala čtyři přednášky a varhanní koncert Filippa Manciho. Ten představil díla Bacha, Brahmse a Mendelssohna a uvedl hudební umění do dialogu s uměním sochařským.

Jako první promluvil jezuitský scholastik Pascal Calu, který je zodpovědný za celkovou organizaci Ignaciánského roku z hlediska komunikačních prostředků. Zdůrazňoval význam snů v duchovním životě; umožňují nám pokročit směrem k větším projektům, než si dokážeme představit. I ve slabosti v důsledku zranění otevírá vědomí naší zranitelnosti prostor pro obrácení. To byla Ignácova zkušenost, jak ji vystihuje socha od Johana Tahona.

Poté Maria Cristina Misiti, která dlouhou dobu pracovala na italském ministerstvu kulturního dědictví a aktivit, hovořila o vztahu mezi konzervací a inovací v umění. Mluvila o zájmu o pronikání současné umělecké tvorby do bohoslužeb a do sakrálních prostor. Zdůraznila, jak se kostel svatého Ignáce tím, že umožnil vystavit dílo s názvem Metanoia, proměnil v prostředí harmonizující minulost a současnost.

Poté byl na řadě profesor, historik a muzikolog Claudio Strinati, aby propojil vystavenou sochu a osobnost Ignáce z Loyoly. Soustředil se na slovo „ignis“, oheň, které je vnímatelné ve jménu Ignáce z Loyoly. Náboženství a umění byly podle něj společně zdrojem inspirace pro jezuitskou tradici. Umění má rozměr, který propouští ducha. Oheň je také zdrojem světla, světlo přináší osvícení – nejen vnější, ale i vnitřní – a odhaluje povahu ducha. Metanoia inspiruje Ignáce, aby se ze zraněného válečníka stal oddaným bojovníkem za víru. To, co se může zdát konečné a omezené, ustupuje nové perspektivě; otevře se průchod; křehkost v sochařském díle nachází sílu.

Kvůli zdravotním problémům nemohl být Johan Tahon toho dne přítomen v kostele svatého Ignáce. O důležitosti jeho díla hovořila jeho manželka, která ho na jeho umělecké cestě doprovází již dvacet let. Připomněla, že právě po pouti do Loyoly a silném vjemu těžkých zkušeností, které musel Ignác prožít, vytvořil Johan Tahon toto dílo, které později ztotožnil se svatým Ignácem. Tehdy se ho zvláště dotkla otevřenost ducha a zájem papeže Františka o jeho interpretaci ignaciánské zkušenosti jako sochaře, když měl příležitost předat mu své dílo.

Až do poloviny května je socha k vidění v kostele svatého Ignáce v Římě. Poté bude vystavena až do konce Ignaciánského roku 31. července v kostele Il Gesù v Římě.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

8

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.8.2022 Nový kostel svatého Ignáce ve Vitebsku
10.8.2022 Jan Filip Jeningen SJ – muž láskyplného setkání
28.7.2022 Maďarský muzikál o životě svatého Ignáce
14.7.2022 Blahořečení P. Jana Filipa Jeningena SJ
4.7.2022 Blahořečení P. Jana Antonína Solinase SJNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil