Články / Rozhovory Dnes je 6. 10. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Pro jezuity ve východní Africe jsou výzvy požehnáním

Pondělí, 4.4.2022
Rozhovor s provinciálem východní Afriky P. Kizitem Kiyimbou

Alena Rousová

Řím. Ve druhé polovině března se na generální kurii uskutečnilo setkání pro šestnáct nových provinciálů, kteří byli jmenováni během pandemie.


Otče Kizito, jste z Ugandy. Mohl byste nám říci pár slov o sobě a svém povolání? Čím si jezuité získali vaše srdce?

Jsem druhorozený ze sedmi sourozenců, ale v domě nás bylo vždy kolem deseti dětí. Moji rodiče byli učitelé na základní škole a učili nás spolu žít jako dobří lidé a dobří křesťané. Moje touha být knězem sahá až do raného dětství. Nastoupil jsem do malého semináře a vytrval na této cestě až do prvního ročníku teologie. Přesměrování k jezuitům začalo, když mě P. Joseph Galea SJ jako jeden z mých učitelů povzbudil, abych zkusil řeholní život jako jezuita. Bylo to z jeho strany docela odvážné. Jsem však vděčný, protože mé mnohé touhy po kněžství od té doby nabyly na síle a naplňování.

Sloužíte jako provinciál pro velkou provincii ve východní Africe (Etiopie, Keňa, Jižní Súdán, Súdán, Tanzanie a Uganda). Řekněte nám pár slov o demografii vaší provincie.

Do východní africké provincie náleží 227 jezuitů, je to 10 bratrů, 108 scholastiků a 109 kněží. Náš průměrný věk je asi čtyřicet tři let. Pocházíme z celého světa, ale stále větší podíl členů pochází ze šesti zemí provincie. Loni jsme se rozrostli o jedenáct členů. Zabýváme se školami, farnostmi, sociální spravedlností, službou mládeži, duchovními cvičeními, službou chudým, intelektuálním apoštolátem, službou pro uprchlíky, médii a modlitbami za církev a Tovaryšstvo.

Mezi národy těchto zemí stejně jako mezi jezuity jistě existuje rozmanitost. Jak dokážete jako provinciál vytvářet jednotu v duchu?

Učíme se radovat z naší bohaté kulturní a etnické rozmanitosti. Jako jezuité neseme poslání učit se od lidí, kterým sloužíme, a také učit je, jak spolu dobře žít a jak brát zřetel na region a angažovat se v něm. Poutem naší jednoty jako provincie je naléhavost a složitost naší práce a jasné vědomí, že jeden druhého potřebujeme, abychom začali odpovídat na volání Božího království v této části světa.

Jste provinciálem více než rok. Mohl byste určit tři hlavní výzvy, kterým jste čelili?

Doposud jsou tři hlavní výzvy, kterým čelíme, současně třemi hlavními požehnáními. Chybějí nám finanční prostředky; čelíme naléhavé a vysoké poptávce po naší angažovanosti jako jezuité; a přesto je tolik mužů stále ve formaci. Zároveň jsme povoláni pracovat s nepatrnými prostředky, jak si to vybral sám Ježíš; pravděpodobně budeme relevantní v dohledné budoucnosti; mládí a počet spolubratrů jsou znamením naděje.

Výzvy jsou požehnáním ve způsobu, jakým žijeme podle univerzálních apoštolských preferencí. Nedávná výzva, aby laici konali duchovní cvičení v každodenním životě jako součást oslav Ignaciánského roku, vyvolala odezvu třikrát překračující očekávání. Hlad po cvičeních je skutečný. Jsme domovem největšího počtu uprchlíků v subregionu, který je velmi chudý. Sloužíme marginalizovaným. Máme nejmladší populaci na světě, čtyři naše země patří do první dvacítky zemí s nejmladší populací. Naše školy, doprovázení mládeže a sociální angažovanost oslovují. Přibližně osm set tisíc lidí v Jižním Súdánu bylo těžce postiženo povodněmi v listopadu 2021. Tyto potřeby jsou větší než naše možnosti, které rozvíjíme prostřednictvím ekologického, multiedukačního a zemědělského jezuitského institutu v Jižním Súdánu, ale děláme aspoň toto, abychom vzdělávali a ovlivňovali změnu.

Mohu dodat, že situace v Jižním Súdánu je živou připomínkou a definicí toho, kdo jsme jako provincie. Jsme mladí jako národy a jako provincie; mír, kterého užíváme, je neustálým bděním, ke kterému se musíme jako jeden lid zavázat. Naše přítomnost jako jezuitů je odpovědností vytvářet prostory a příležitosti pro smysluplný a trvalý dialog – především prostřednictvím vzdělávání. Sním o regionálním centru míru a usmíření v Džubě.

A konečně, kde z duchovního hlediska nacházíte naději ve svých každodenních povinnostech a roli ve východní Africe?

Vyrůstal jsem v Ugandě sedmdesátých a osmdesátých let a tam se naučil naději. Moje naděje právě teď vychází ze čtyř zdrojů: počet mladých jezuitů neustále roste; kvalita mužů, kteří se k nám připojili, odpovídá počtu; potřeba jezuitů a jezuitských spolupracovníků je hmatatelná; přátelé jsou spolehliví.


Zdroj: jesuits.global.
Foto: Studenti po instalaci solárního vodního čerpadla v Jižním Súdánu.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.9.2022 Z projevu otce generála Artura Sosy k jezuitským univerzitám
13.7.2022 Jezuitský příspěvek k synodálnímu procesu
25.5.2022 Srí Lanka prožívá vážnou ekonomickou a politickou krizi
4.5.2022 Setkání mladých francouzských jezuitů
11.4.2022 Jezuité v Austrálii se nechávají vést apoštolskými preferencemiNáš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí? Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli nechat vláčet emocemi…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za církev otevřenou všem
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Didaka de San Vitores

Památka bl. Jana Beyzyma


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil