Články / Názory Dnes je 26. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (1. část)

Středa, 6.4.2022
Za církev synodální (10)

Pavel Ambros

Proklestit se synodální cestou nebude vůbec jednoduché, jak ukazují první zkušenosti. Hluboká neochota se měnit (církev jako celek, jednotlivé společenství i jednotlivá křesťanka a křesťan jakéhokoli stavu a postavení nevyjímaje) je navíc doprovázena zkušeností bloudění církve, rozpolcením, zarezavělým konzervatismem a bezduchým aktivismem, v poutech spirituálního supermarketu, kde svoboda se chápe jako možnost více konzumovat. Žijeme epochu po zasvěcení celého světa, Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Ignác a jeho druhové žili v podobných okolnostech, ne pouze v epoše změn, nýbrž na hranici změny epochy. Jak světu rozumět, jak porozumět tajemství církve a dějinám spásy, a především jak najít a interpretovat požadavek, co mají dělat, shrnuli ve zkušenosti duchovního rozlišování. Bude užitečné se vrátit k samotným pramenům rozlišování svatého Ignáce a jeho druhů především proto, abychom se poměřovali v našich synodálních pokusech o rozlišování tím, co jím skutečně je myšleno v tradici ignaciánské spirituality. Papež František se často na tento text odvolává, proto bude užitečné mít ho po ruce.

1. Jednota a různorodost mínění

Když v minulém postním období nastal vhodný čas rozdělit se a navzájem se od sebe odloučit (netrpělivě jsme se těšili na to, abychom co nejdříve dospěli k vytčenému a předem stanovenému cíli, k němuž jsme upnuli svou mysl a srdce), rozhodli jsme se, že se budeme několik dní před tímto rozdělením scházet mezi sebou a rokovat o našem povolání a způsobu života.

Jakož již mnohokrát před tím se sešli Francouzi, Španělé, Savojci a Baskové s velmi rozdílnými postoji a názory na náš životní stav, ač všichni se stejným úmyslem a vůlí hledat milostivou a dokonalou vůli Boží v souladu s cílem našeho povolání. Pokud však jde o nejvhodnější a nejplodnější prostředky pro nás i pro naše bližní, existovala zde různost názorů.

Nikdo by se neměl divit, že i mezi námi, duchovně slabými a křehkými lidmi, byla tato názorová pluralita; i sami apoštolové, knížata a sloupy nejsvětější církve (Gal 2,11), a mnozí další velmi dokonalí muži (s nimiž nejsme hodni být – byť jen vzdáleně – srovnáváni), měli snad mezi sebou různé, ba dokonce protichůdné názory a zanechali nám písemně svá protichůdná vyjádření.

Takže i my jsme měli odlišné názory. Společně jsme se však snažili nějak objevit a otevřít co nejpřímější cestu, jak společně postupovat a cele a úplně se obětovat našemu Bohu. Jediným úmyslem v těchto našich záležitostech bylo vzdát tím chválu, čest a slávu Pánu. Nakonec jsme se rozhodli, a to po vzájemné shodě, že se budeme s větší vroucností než obvykle věnovat modlitbám, mším a rozjímáním, a poté, co uděláme vše, co je v našich silách, po zbytek času budeme klást k nohám našemu Pánu všechny naše myšlenky; budeme důvěřovat, že ten, který je tak laskavý a štědrý, neodepře dobrého ducha nikomu, kdo ho prosí v pokoře a prostotě srdce; naopak ho dává všem s hojností, aniž by někomu něco vyčetl. V žádném případě by nás tedy ten, který je laskavost sama, neopustil; spíše nám pomůže hojněji, než jsme žádali nebo si představovali.

První úryvek z tzv. Porady prvních otců z roku 1539, kdy v Římě otcové rozvažovali o tom, jaký dát řád rodící se organizační struktuře Tovaryšstva a zda někomu svěřit službu představeného, do jehož rukou by složili slib poslušnosti (Poutník, 98, pozn. 314; Souborné dílo, s. 299–305).

Přeloženo z: Deliberatio primorum patrum, in Monumenta Ignatiana, Series III, Constitutiones Societatis Jesu, I, Monumenta Constitutionum praevia, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, Romae 1934, s. 1–4.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (4. část)
11.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (3. část)
8.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (2. část)
25.3.2022 Zasvěcení Panně Marii, jednoznačný odpor vůči válce i touha po smíření
21.3.2022 Papež svěří Ukrajinu a Rusko pod ochranu Panny MarieIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil