Články / Aktuality Dnes je 17. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Nový kardinál z Tovaryšstva Ježíšova

Středa, 8.6.2022
Řím. Dne 29. května papež František svolal konzistoř na 27. srpna 2022 a přečetl seznam nových kardinálů. Mezi ně patří profesor teologie P. Gianfranco Ghirlanda SJ.


„Jménem celé univerzity přeji otci Gianfrancu Ghirlandovi vše nejlepší,“
píše rektor P. Nuno da Silva Gonçalves SJ. „Kardinálská hodnost, ke které ho papež František povolává, je uznáním kompetence a velkorysosti, s níž sloužil a slouží církvi: ve výzkumu, vyučování a vytrvalé spolupráci s papeži a římskou kurií. Důvěra, kterou mu papežové projevovali, je zvláště patrná na jeho jmenování členem a poradcem mnoha dikasterií, jakož i v delikátní misi, která mu byla v posledních letech svěřena.“

Otec Gianfranco Ghirlanda SJ se narodil v Římě 5. července 1942. Doktorát práv získal na římské univerzitě La Sapienza v roce 1966. Ve stejném roce vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a dokončil studium teologie na Papežské gregoriánské univerzitě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1973. Později na téže univerzitě získal doktorát z kanonického práva. Od roku 1975 vyučuje kanonické právo na Institutu náboženských studií, Teologické fakultě a Fakultě kanonického práva Papežské gregoriánské univerzity, kde se stal řádným profesorem. Děkanem Fakulty kanonického práva byl v letech 1995–2004 a v letech 2004–2010 rektorem univerzity.

P. Ghirlanda sloužil Svatému stolci jako poradce různých kongregací a rad: Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života; Kongregace pro klérus; Papežské rady pro výklad legislativních textů; Papežské rady pro laiky; Kongregace pro evangelizaci národů; Kongregace pro biskupy; Kongregace pro nauku víry; člen Dikasteria pro laiky, rodinu a život; prelát a právník u Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury; soudce u odvolacího soudu Vatikánského městského státu. Spolupracoval také na vypracování několika apoštolských konstitucí. Publikoval několik knih a více než sto deset článků specializovaných především na kanonické právo. Doktorát Honoris Causa získal na Fakultě kanonického práva na Papežské univerzitě v Salamance.


Zdroj: Vatican News. Unigre.it.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.12.2023 Zlatý záslužný kříž pro Józefa Bremera SJ
7.8.2023 Argentinský jezuita Ángel Sixto Rossi, metropolita córdobský
2.8.2023 Čínský jezuita Chow Sau-yan, biskup z Hongkongu
10.1.2023 Otec Michael Fédou SJ obdržel Ratzingerovu cenu
9.2.2022 Litevská cena svobody pro biskupa Jonase Borutu SJNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil