Články / Aktuality Dnes je 23. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Nový kardinál z Tovaryšstva Ježíšova

Středa, 8.6.2022
Řím. Dne 29. května papež František svolal konzistoř na 27. srpna 2022 a přečetl seznam nových kardinálů. Mezi ně patří profesor teologie P. Gianfranco Ghirlanda SJ.


„Jménem celé univerzity přeji otci Gianfrancu Ghirlandovi vše nejlepší,“
píše rektor P. Nuno da Silva Gonçalves SJ. „Kardinálská hodnost, ke které ho papež František povolává, je uznáním kompetence a velkorysosti, s níž sloužil a slouží církvi: ve výzkumu, vyučování a vytrvalé spolupráci s papeži a římskou kurií. Důvěra, kterou mu papežové projevovali, je zvláště patrná na jeho jmenování členem a poradcem mnoha dikasterií, jakož i v delikátní misi, která mu byla v posledních letech svěřena.“

Otec Gianfranco Ghirlanda SJ se narodil v Římě 5. července 1942. Doktorát práv získal na římské univerzitě La Sapienza v roce 1966. Ve stejném roce vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a dokončil studium teologie na Papežské gregoriánské univerzitě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1973. Později na téže univerzitě získal doktorát z kanonického práva. Od roku 1975 vyučuje kanonické právo na Institutu náboženských studií, Teologické fakultě a Fakultě kanonického práva Papežské gregoriánské univerzity, kde se stal řádným profesorem. Děkanem Fakulty kanonického práva byl v letech 1995–2004 a v letech 2004–2010 rektorem univerzity.

P. Ghirlanda sloužil Svatému stolci jako poradce různých kongregací a rad: Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života; Kongregace pro klérus; Papežské rady pro výklad legislativních textů; Papežské rady pro laiky; Kongregace pro evangelizaci národů; Kongregace pro biskupy; Kongregace pro nauku víry; člen Dikasteria pro laiky, rodinu a život; prelát a právník u Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury; soudce u odvolacího soudu Vatikánského městského státu. Spolupracoval také na vypracování několika apoštolských konstitucí. Publikoval několik knih a více než sto deset článků specializovaných především na kanonické právo. Doktorát Honoris Causa získal na Fakultě kanonického práva na Papežské univerzitě v Salamance.


Zdroj: Vatican News. Unigre.it.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.1.2023 Otec Michael Fédou SJ obdržel Ratzingerovu cenu
9.2.2022 Litevská cena svobody pro biskupa Jonase Borutu SJ
2.9.2021 Otec Klaus Mertes SJ byl oceněn za teologickou práci
29.7.2021 Mladé Buky a Zlatá Olešnice mají pamětní desku P. Jana Rybáře SJ
25.11.2019 P. Richard Čemus SJ byl oceněn za pomoc českým exulantůmNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Varhanní koncert "Křížová cesta"


Varhanní koncert s recitací


Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro všechny


Našli jsme Mesiáše


Duchovní obnova


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil