Články / Rozhovory Dnes je 6. 10. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy




Rozhovory

         A     A     A

Síť Comparte pomáhá rolníkům v Latinské Americe

Středa, 15.6.2022
Rozhovor s P. Oscarem Rodríguezem SJ o poslání sítě

Alena Rousová

Latinská Amerika. Sítě jsou pro Konferenci latinskoamerických provinciálů „způsobem života“. I když se v Tovaryšstvu Ježíšově v posledních letech rozvinuly různé sítě, Latinská Amerika je v čele tohoto směru vývoje. Během výročního shromáždění konference, které se konalo v Mexico City a kterého se zúčastnili provinciálové a regionální představení Latinské Ameriky a Karibiku, byla pozornost zaměřena na některé z nejaktivnějších sítí. Mezi nimi byla COMPARTE, síť s názvem, který naznačuje jak akci, tak sdílení.


Otče Oscare, proč název COMPARTE pro tuto síť spojenou se sociálním apoštolátem Tovaryšstva v Latinské Americe? Co skrývá? Co prozrazuje?

Název vychází z hluboké touhy, kterou máme, ale také z našeho latinskoamerického zvyku nacházet potěšení v dávání a přijímání. Za názvem COMPARTE se skrývá naše touha dosáhnout jiného typu společnosti, spravedlivé a bratrské společnosti, o které sníme. Název také popisuje způsob, jakým společně pracujeme na dosažení této nové společnosti: nacházíme radost a útěchu ve sdílení toho, kdo jsme, co máme a co můžeme společně dělat.

Kdo jsou lidé, kteří těží z této sítě?

Jsou to rodiny rolnických a domorodých výrobců, včetně výrobců v chudých městských oblastech, kteří bojují za zlepšení svých životních podmínek. Týmy sociálních center a členové sítě jsou také příjemci, protože jsme komunitou, která se učí a jedná.

Poslání COMPARTE se zaměřuje na ekonomiku. Z jakého hlediska přistupujete k ekonomickým otázkám?

Náš přístup je založen na sociologickém pozorování, že městští dělníci, chudí rolníci a jejich rodiny vytvářejí bohatství svou prací, ale že jim toto bohatství berou různé ekonomické mechanismy, které je neustále brzdí. Jejich způsob života, spotřeba a organizace nejsou zaměřeny na akumulaci bohatství, ani nejsou zaměřeny výhradně na trh. Spíše jsou založeny na reciprocitě.

Máte vyloženě jezuitský přístup?

Přijímáme slova, která papež František adresoval jezuitům a jejich spolupracovníkům, kteří se sešli v Římě k padesátému výročí sociálního sektoru. Vyzval je, aby „otevřeli budoucnost, vytvářeli možnosti, generovali alternativy, pomáhali lidem myslet a jednat jiným způsobem a sdílet radost z naděje“ (listopad 2019).

Globální ekonomice stále z velké části dominuje liberální pohled na makroekonomický vývoj. Jak mohou členové sítě očekávat, že se věci v tomto kontextu zlepší?

Generováním procesů, které nejsou ani krátkodobé, ani výhradně ekonomické. Snažíme se vytvářet procesy, které mají holistický pohled na různé sféry života, jako je jídlo, léčení, život, učení, láska a práce. Je to reálné? Ano, je to reálné, když do centra postavíme spíše lidi než kapitál. Je to reálné také proto, že se počítá se vzdělávacím přístupem, ve kterém se ekonomické aktivity využívají k vytváření nových dovedností a vštěpování hodnot solidarity.

Můžete uvést příklady úspěšných akcí nebo projektů COMPARTE?

Mohu uvést typický příklad. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado v Peru podporuje Asociaci malých producentů kakaa Piura, která má sto padesát dva členů a obhospodařuje dvě stě čtyřicet hektarů. Vyrábí speciální kakao. Centrum poskytuje poradenství v oblasti zlepšování plodin a marketingu. Výrobci dostávají specializované poradenství v rámci programu jezuitské univerzity v Barceloně a mají úzký vztah se společností Blanxart v Katalánsku, která kakao nakupuje. To vytvořilo pro tyto výrobce jistotu trhu a umožňuje jim reinvestovat do vlastního programu zpracování kakaa a prodeje konečného produktu ve vlastním obchodě.

Jak je síť COMPARTE inspirována současným směřováním Tovaryšstva Ježíšova?

Ignaciánský rok nás pozval, abychom prohloubili naše porozumění zkušenosti obrácení zraněného muže z Pamplony. Znovu nás tedy zapojil do neustálého hledání, abychom zjistili, co Pán chce, a prosili o milost vidět svět Ježíšovýma očima.

Univerzální apoštolské preference pro nás byly velkým podnětem; potvrdily naši strategii spolupráce a propojení s dalšími díly, sektory, sítěmi a provinciemi naší jezuitské konference. Toto potvrzení otevřelo úrodná pole spolupráce, jak se snažíme, abychom do hloubky porozuměli ekonomickým, politickým a sociálním procesům, které generují tolik nespravedlnosti v našem světě, a jak se snažíme pomáhat lidem vytvářet alternativní modely.


Zdroj/Foto: jesuits.global.


 odeslat článek     vytisknout článek



Související články
30.8.2022 Deník dělové koule
24.8.2022 Přijetí ukrajinských uprchlíků v Miláně
17.8.2022 Ženy u studny
14.6.2022 Znovuzrození skrze práci
26.5.2022 Výroční zpráva Jezuitské služby uprchlíkům v Římě



Náš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí? Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli nechat vláčet emocemi…
více »






Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za církev otevřenou všem
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Didaka de San Vitores

Památka bl. Jana Beyzyma


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil