Články / Rozhovory Dnes je 26. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Chraňte své srdce před nenávistí (2. část)

Úterý, 21.6.2022
Rozhovor s bývalým provinciálem jihopolské provincie P. Wojciechem Ziółkem SJ, který od roku 2015 pracuje v ruském Tomsku

Alena Rousová

Kolik katolíků žije v Tomsku?

V celé naší farnosti, která je o něco větší než Polsko, je jich asi dva tisíce. Máme tři mše v neděli a jednu v sobotu večer. Na tyto čtyři mše chodívalo celkem tři sta až tři sta padesát lidí. Ale to bylo ještě před pandemií. Nyní jich se jich v kostele objevuje asi dvě stě padesát. Zároveň se jedná o velmi živou farnost – mezinárodní a vícegenerační. Tomsk je univerzitní město, takže jsou zde studenti z Evropy, Jižní Ameriky, Afriky a samozřejmě z Asie. Jsou zde rodiny, děti a mladí lidé. Kromě jezuitů jsou zde ještě dvě ženské řeholní kongregace. Provozujeme jedinou katolickou školu v celém Rusku. Laici jsou velmi aktivní. Katecheze zde probíhají pouze v neděli po mši: ve farním domě se schází deset věkových skupin, z toho dvě skupiny dospělých katechumenů. Tři skupiny vedou sestry. Zbytek vedou laičtí katecheté.

Mohl by podle vás opatrný tón výroků papeže Františka o válce na Ukrajině pramenit ze zájmu chránit katolíky žijící v Rusku? Jak reálný je pro vás tento pocit nebezpečí?

Ano, papež má také obavy o nás katolíky v Rusku. Tuto starost potřebujeme. Není to tak dávno, 25. dubna, nás opustil americký spolubratr. Byl s námi sedm měsíců. Přišel sem pracovat do naší školy, protože měl mnoho zkušeností s prací na jezuitských školách ve Spojených státech. Bylo mu řečeno, aby odešel. Ne přímo. Zavolali mu a řekli mu: „Důrazně doporučujeme, abyste opustil Rusko, protože jsme zodpovědní za vaši bezpečnost a nechceme, aby se vám stalo něco špatného. Bylo by tak smutné číst v novinách, že se vám něco stalo.“ Nebylo proti němu vzneseno žádné obvinění - bylo mu doporučeno odejít. Mnoho našich farníků, zejména starších, se obává, že opět zůstanou bez pastorační péče katolického kněze, protože skutečnost, že máme povolení k trvalému pobytu, v Rusko není žádnou zárukou. Povolení k trvalému pobytu měl i kněz z Mexika, který byl ještě před třemi týdny farářem v Moskvě. Pracoval v Rusku osmnáct let. Na opuštění země dostal dvacet čtyři hodin.

V obecném povědomí je zde katolická církev vnímána jako sekta. Mnozí z mých farníků již toto obvinění slyšeli: ‚Proč jste katolík, a ne křesťan?' Slovu „křesťan“ se rovná slovo „pravoslavný“. Ale Františkovi jde také o nás všechny v tom smyslu, že nás chce chránit před jaksi přirozenou, ale ve skutečnosti smrtící reakcí nenávisti. Proto tón jeho výroku nepovažuji za opatrný, ale prorocký.

Když však vidíme obrazy z Buči, Kramatorsku, probouzí to v nás spravedlivý hněv, pramenící ze smyslu pro spravedlnost. Jak s tím bojovat?

Nemusíme bojovat proti zlobě, ale proti nenávisti, ke které může zloba vést a která na nás všechny útočí a je smrtelně nebezpečná. V evangeliu Pán Ježíš říká: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Neříká to v Betlémě, protože si pohrávají s jeho koledami, a neříká to v Káně, protože nedopatřením rozbili dvě sklenice znamenitého vína, které bylo právě proměněno. Pán Ježíš to říká, když visí na kříži, potlučený, zkrvavený a zesměšňovaný. Tehdy prosí Otce o odpuštění pro své trýznitele, své nepřátele a ty, kteří s lhostejností sledují jeho utrpení. Chci to objasnit: Nevím nic o lásce a nevím, jaké to je, milovat své nepřátele. Ale vím, že pokud se posuneme směrem k nenávisti, už jsme prohráli. Pokud se poddáme nenávisti, jsme oběťmi i popravčími.

Ale co to konkrétně znamená? Jak se chráníme před nenávistí?

Nejde o to dělat gesta jako v amerických filmech, vrhat se jeden druhému kolem krku a říkat si, že teď už bude všechno v pořádku. Jde o to nedovolit nenávisti, aby se uhnízdila a rostla ve vašem srdci. Prohlížíme si zkrvavená těla a zavazadla na nádraží v Kramatorsku a z této bolesti se v nás rodí nenávist. Když se snažím pomáhat lidem, aby nepropadali nenávisti, vysvětluji jim, že nemůžete někoho dehumanizovat tím, že ho nazvete fašistou nebo nacistou, protože to jen ospravedlňuje vaši nenávist, agresi a zlo vůči nim. Ale abych to mohl říci, musím nejprve vysvětlit sám sobě, Ziółkovi, že nemohu nenávidět ty, kteří nenávidí. Neboť tím bych až po uši vstoupil do logiky zla. Ne, žádným způsobem neospravedlňuji agresi, krutost, znásilňování a vraždy, ale nemohu dovolit, aby se mě zmocnila nenávist. Musím se proti tomu bránit. Válka plodí smrt. Vybuchuje, zabíjí, zraňuje. Ve smyslu fyzickém, ale i duchovním. Pokud někdo nenávidí - Ukrajince (protože jsou fašisté), Rusy (protože jsou to bezcitní mučitelé), Západ (protože jsou nepřátelé), papeže (protože se špatně vyjádřil a dostatečně neodsoudil) - zlo už ho dobylo.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Russia.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.6.2022 Chraňte své srdce před nenávistí (3. část)
20.6.2022 Chraňte své srdce před nenávistí (1. část)
12.4.2022 Otec Andrij Syvak SJ popisuje situaci na Ukrajině
28.3.2022 Pomoc v nouzi na Ukrajině stále pokračuje
9.3.2022 Tovaryšstvo Ježíšovo pomáhá řešit následky války na UkrajiněIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil