Články / Články Dnes je 14. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na červenec

Čtvrtek, 30.6.2022
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Úmysl papeže: Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.

Stáří vnímáme dvojím způsobem: stáří coby čas, který uplynul od našeho zrození, který je vnímaný individuálně. I osmnáctiletý vnímá svoje stáří: konečně má věk, kdy se nemusí ohlížet na rodiče a může si dělat, co chce, protože je „dost starý“. A stáří coby závěrečná etapa života, kdy se před člověkem otevírá třetí věk i čtvrtý věk. Ti první, mladší senioři uvažují nad svými aktivitami. Cestují, baví se nebo navštěvují univerzitu třetího věku. Hrdost čerpají z vědomí „úspěšného“ či „aktivního“ stárnutí. Snaží se oddálit čtvrtý věk, v němž převažuje nemoc, vetchost, nesoběstačnost a umírání.

Stáří ale přináší nové životní úkoly! Co naše duchovní závěť – nechat se podnítit příkladem Mojžíše (Dt 32,1–32)? Stát na prahu života se může stát chvílí požehnanou: „Schopnost vidět, skutečně vidět, dokonce vidět symbolicky, jak to mají starší lidé, kteří vidí hlubší smysl věcí. Životnost jejich pohledu je vzácným darem: umožňuje jim s potřebnou jasností předávat dědictví dlouhé životní zkušenosti a víry. Mojžíš vidí historii a předává ji dál; staří vidí historii a předávají ji dál.“ (papež František)

Národní úmysl: Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.

„Máme dvě uši a jen jedna ústa, protože musíme více naslouchat a méně mluvit,“ říká filozof. Učíme se naslouchat národům, především hlasům těch, kteří nemají hlas a nosí v sobě nejen bezmeznou touhu, ale také reálnou potřebu být vyslyšeni. Vytvořit prostor pro trpělivé, někdy namáhavé naslouchání druhým – taková je jediná cesta k míru. To je možná hlavní úkol českého předsednictví. Trpělivost přináší rozšířený prostor pro utišení mediálních bouří a pro naději, která roste ve spolupráci člověka s Božím působením. Modleme se, abychom my, křesťané, byli kvasem milosrdenství, pokory a tichosti, který má moc skrytým způsobem hýbat dějinami.

Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.8.2022 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na srpen
10.6.2022 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na červen
6.6.2022 Tradiční pouť Apoštolátu modlitby
31.5.2022 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen
9.5.2022 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květenNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil