Články / Články Dnes je 29. 11. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na červenec

Čtvrtek, 30.6.2022
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Úmysl papeže: Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.

Stáří vnímáme dvojím způsobem: stáří coby čas, který uplynul od našeho zrození, který je vnímaný individuálně. I osmnáctiletý vnímá svoje stáří: konečně má věk, kdy se nemusí ohlížet na rodiče a může si dělat, co chce, protože je „dost starý“. A stáří coby závěrečná etapa života, kdy se před člověkem otevírá třetí věk i čtvrtý věk. Ti první, mladší senioři uvažují nad svými aktivitami. Cestují, baví se nebo navštěvují univerzitu třetího věku. Hrdost čerpají z vědomí „úspěšného“ či „aktivního“ stárnutí. Snaží se oddálit čtvrtý věk, v němž převažuje nemoc, vetchost, nesoběstačnost a umírání.

Stáří ale přináší nové životní úkoly! Co naše duchovní závěť – nechat se podnítit příkladem Mojžíše (Dt 32,1–32)? Stát na prahu života se může stát chvílí požehnanou: „Schopnost vidět, skutečně vidět, dokonce vidět symbolicky, jak to mají starší lidé, kteří vidí hlubší smysl věcí. Životnost jejich pohledu je vzácným darem: umožňuje jim s potřebnou jasností předávat dědictví dlouhé životní zkušenosti a víry. Mojžíš vidí historii a předává ji dál; staří vidí historii a předávají ji dál.“ (papež František)

Národní úmysl: Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.

„Máme dvě uši a jen jedna ústa, protože musíme více naslouchat a méně mluvit,“ říká filozof. Učíme se naslouchat národům, především hlasům těch, kteří nemají hlas a nosí v sobě nejen bezmeznou touhu, ale také reálnou potřebu být vyslyšeni. Vytvořit prostor pro trpělivé, někdy namáhavé naslouchání druhým – taková je jediná cesta k míru. To je možná hlavní úkol českého předsednictví. Trpělivost přináší rozšířený prostor pro utišení mediálních bouří a pro naději, která roste ve spolupráci člověka s Božím působením. Modleme se, abychom my, křesťané, byli kvasem milosrdenství, pokory a tichosti, který má moc skrytým způsobem hýbat dějinami.

Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.11.2022 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na listopad
31.10.2022 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na listopad
6.10.2022 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na říjen
2.10.2022 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na říjen
8.9.2022 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na záříNáš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí?…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.
více »

Nejbližší akce

Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo


Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil