Články / Aktuality Dnes je 14. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Blahořečení P. Jana Antonína Solinase SJ

Pondělí, 4.7.2022
Argentina. V sobotu 2. července byl v Argentině blahořečen jezuita P. Jan Antonín Solinas a jeho společník na misii diecézní kněz Pedro Ortiz de Zárate.


Jsou známí jako Mučedníci ze Zenty, což je málo známá oblast v severozápadní Argentině. Dicézní kněz Pedro Ortiz de Zárate a jezuita ze Sardinie Jan Antonín Solinas se zasvětili tělem i duší evangelizaci domorodých národů v době jezuitských misií ve druhé polovině sedmnáctého století. Ještě dalších osmnáct křesťanů položilo své životy v rámci tohoto poslání.

Jan Antonín Solinas se narodil v roce 1643 na Sardinii. Poprvé se setkal s jezuity v jejich koleji a získal od nich solidní kulturní a náboženskou formaci. Jakmile dokončil svá studia, rozhodl se vstoupit do Tovaryšstva Ježíšova. Inspirován svatým Františkem Xaverským snil o tom, že se stane misionářem v Indii, ale ihned po vysvěcení na kněze byl poslán do Paraguaye. Tam deset let pracoval ve slavné redukci, kterou založili jezuité, aby pomohli domorodým národům žít lépe a v míru. Poté byl poslán do údolí Zenta v dnešní argentinské provincii Salta, aby nabídl evangelium domorodým Hohomásům. Právě tam byl 27. října 1683 umučen. Od okamžiku jeho tragické smrti se o jeho svatosti hovořilo jak na misijních územích, tak na Sardinii.

Proces blahořečení dvou umučených kněží, jednoho diecézního a druhého jezuity, probíhal v diecézi Orán pod vedením postulátorky sestry Isabely Fernándezové z kongregace františkánských sester Krista Krále. Zde je její svědectví, jak ji tento úkol ovlivnil.

„Jsem nesmírně potěšena, že mohu nabídnout toto svědectví. Pro mě, dceru církve, je mučednictví vznešeným darem a nejvyšším důkazem lásky, protože učedník svobodně přijímá smrt, aby následoval Ježíše. Jako dcera této argentinské země obdivuji muže a ženy, kteří položili své životy, aby budovali tento národ a rozsévali zde evangelium.

Přítomnost původních obyvatel je starobylá a velmi rozmanitá. Jejich setkání se Španěly bylo plné světla a stínů a ty byly v poslední době dobře prozkoumány. Navzdory stínům se v dějinách evangelizace vždy objevují nádherné příklady.

Studium tohoto mučednictví, které se odehrálo v roce 1683 v odlehlém údolí Zenta, bylo skutečnou výzvou; umožnila je bohatá civilní a církevní dokumentace. O tuto věc se zajímali biskupové z Nueva Orán, ale i historici a současní svědci událostí. Mým úkolem bylo povzbudit a usměrnit práci všech, za což jsem jim velmi vděčná. Během několika let byla dokončena diecézní a římská fáze věci.

Překvapilo mě, když jsem se dozvěděla o mnoha domorodých etnických skupinách v regionu, jejich zvycích a jejich potížích a utrpení. Jejich vztah s dobyvateli byl zmítaný konflikty, ale velmi si vážím velkorysých duší, jako byl Pedro Ortiz de Zárate, který miloval indiány a sloužil jim jako administrátor, starosta a poté farář. Našli se přátelští indiáni, kteří s ním spolupracovali, ale byli i další, kteří byli z pochopitelných důvodů nepřátelští. Stejně tak obdivuji jezuitské misionáře, jako byl otec Solinas, který velkoryse a nezištně vše sdílel s indiány, rozséval mezi ně přátelství, mír a Boží slovo.

Příjezd misionářské komunity do Jujuy byl nezapomenutelnou událostí; tvořili ji kreolové, Španělé, indiáni, černoši a mulati, muži i ženy. Spolu s oběma kněžími zasvětilo svůj život tamnímu obyvatelstvu a hlásání evangelia osmnáct dalších křesťanů. Dnes znovu zaznívá Boží výzva k úctě k původním národům. Věřím, že je stále možné vytvořit charizmatickou sílu pro evangelium a spásu lidstva.“


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.8.2022 Nový kostel svatého Ignáce ve Vitebsku
10.8.2022 Jan Filip Jeningen SJ – muž láskyplného setkání
28.7.2022 Maďarský muzikál o životě svatého Ignáce
14.7.2022 Blahořečení P. Jana Filipa Jeningena SJ
19.5.2022 Otec Kino, stavitel mostůNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil