Články / Články Dnes je 14. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Bůh je ten druhý, který nečekaně přichází do našeho života

Pátek, 15.7.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 16. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

Ten druhý se v našem životě vždy objeví nečekaně. Přichází jako cizinec, který není v našem světě vždy vítán. Zabírá naše prostory. Mění to naše plány. Zabraňuje nám to soustředit veškerou pozornost na sebe. Proto dříve či později požádáme toho druhého, aby alespoň na chvíli odešel.

A co víc, Bůh je ten druhý, který nečekaně přichází do našeho života a odvádí naši pozornost od posedlosti, kterou věnujeme svému já. Bez tohoto navštívení bychom zůstali věčně uvězněni v neplodném uctívání sebe sama. Bible nám často představuje tuto Boží tvář jako nečekaného hosta, který mění náš pohled na věci.

Gn 18 nám ukazuje, jak Bůh vstupuje do našich zoufalých situací a přináší život. Abraham a Sára jsou zavřeni ve stanu, který by se dal nazvat stanem zklamání. Slib, který dostali, není splněn. Čekají na syna, který nepřichází. A zdá se, že čas pokročil. Budoucnost jako by pro ně nebyla možná. Dítě představuje pokračující život. Ale zdá se, že pro ně musí všechno skončit takto.

Právě v této atmosféře Bůh navštěvuje tento pár. Abraham stojí u vchodu do stanu, stojí na prahu, což symbolizuje nejistotu. Stále se mu otevírá možnost dostat se ven. Sára naproti tomu zůstává stále uvnitř, ztuhlá ve své beznaději.

Bůh přichází v nejteplejší denní hodinu, kdy se nic nehýbe, zejména ve středomořských zemích. Je to hodina, kdy se všechno zdá mrtvé, kdy se zdá, že se nemůže nic stát. Je to také hodina, kdy nechcete být rušeni, hodina, kdy vaše energie klesá, a vy byste si rádi odpočinuli. Ale právě tehdy nás Bůh překvapuje.

Bůh se stává hostem právě proto, aby Abrahama vytrhl z nejistoty. Abrahámova reakce je skutečně příznačná: navzdory hodině se sám pustí do práce. Připravuje hostinu, která je v porovnání s počtem hostů přehnaná, jako by chtěl konečně vyjádřit všechnu tu touhu po sebeobětování, kterému bránilo zklamání. Jinými slovy, Bůh ho vytáhne z jeho uzavřenosti tím, že ho pozve do služby. Často nám totiž teprve dynamika služby umožňuje vyjít z našeho zklamání.

I v evangeliu nám Ježíš ukazuje tvář nečekaného Boha, který provokuje náš život. Zdá se, že Marta a Marie vyprávějí o dvou způsobech, jak zakusit přítomnost druhého v našem životě. Na jedné straně efektivita, která naplňuje požadavky povinnosti pohostinnosti, a na druhé straně naslouchání, tedy bezplatnost přítomnosti. Zdá se však, že Martina aktivita skrývá něco jiného: právě kvůli mnoha povinnostem je Marta odváděna od naslouchání Ježíšovým slovům. Možná, že právě proto, že nechceme naslouchat, jsme někdy zaneprázdněni. Tímto způsobem se schováváme za zdání dobroty a účinnosti, přičemž náš záměr není narušen slovy druhého. Marta možná v tu chvíli nechtěla Ježíše poslouchat. Ježíš přece přišel bez ohlášení, možná měla Marta jiné plány a jiné starosti. Ježíš ji však žádá, aby za tuto volbu převzala odpovědnost a nesváděla ji na Marii. Marta se totiž snaží ospravedlnit sama sebe a staví do špatného světla ty, kteří se zdají být slabší. Ježíš ji vyzývá, aby se sama rozhodla a převzala za to odpovědnost.

Každý den nás neustále ruší někdo jiný, kdo narušuje náš prostor, kdo více či méně tiše nebo nerozvážně vstupuje do našeho života. Možná bychom se měli předtím, než se ho narychlo zbavíme, zeptat sami sebe, zda v té tváři není Boží přítomnost, která nás přichází vyplavit z našich uzavřeností a obsedantního odstupu od našich starostí. Vždyť je to způsob, jak přestat uctívat sebe a přenechat Bohu, nečekanému hostu, jeho prostor.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.8.2022 Písmu svatém je však noc především nocí, v níž jsme povoláni držet stráž
29.7.2022 Život závisí na tom, kolik jsme schopni dát
22.7.2022 Modlitba je zkušeností chudoby
8.7.2022 V srdci vždy nosíme touhu poznat ten hlas, který nás povolal k životu
1.7.2022 Apoštol přináší Kristovu novost životaNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil