Články / Aktuality Dnes je 14. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy




Aktuality

         A     A     A

Blahořečení P. Jana Filipa Jeningena SJ

Čtvrtek, 14.7.2022
Dne 16. července bude v rámci oslav Ignaciánského roku blahořečen lidový misionář, německý jezuita Jan Filip Jeningen.


Narodil se v lednu 1642 v Eichstättu v dnešním Německu. Jeho otec konvertoval ke katolické církvi a několik jeho dětí se stalo řeholníky. Filip se narodil v závěrečné fázi třicetileté války, zatímco jeho rodné město bylo krátce předtím téměř zcela vypáleno. Vyrůstal tedy v období strachu a strádání způsobeného válkou. V letech 1651–1659 navštěvoval jezuitskou školu v Eichstättu a byl členem mariánské družiny. Již ve čtrnácti letech se rozhodl vstoupit do řádu, ale na přání rodičů nejprve studoval filozofii a teologii v Ingolstadtu. Ve věku jednadvaceti let vstoupil 16. ledna 1663 do noviciátu hornoněmecké jezuitské provincie v Landsbergu nad Lechem. Tam objevil spiritualitu Duchovních cvičení a rostl ve společenství života a služby s Ježíšem, což ho vedlo k neustálému hledání Boží vůle a jejímu ochotnému přijímání. „Pro toho, kdo miluje, je v jeho přirozenosti věnovat více pozornosti volání Milovaného než čekat na jeho příkaz,“ poznamenal si otec Jeningen do svých zápisků.

Jako mladý student teologie a velký ctitel svatého Františka Xaverského napsal v roce 1669 svůj první dopis generálovi řádu, v němž žádal o vyslání na misie do Indie. V létě roku 1677 – několik měsíců po složení posledních slibů – ho otec generál Gianpaolo Oliva navrhl na misii do Brazílie, ale k odjezdu nedošlo.

Kněžské svěcení přijal v roce 1672 v Eichstättu. Během třetí probace v Altöttingu (1672–1673), nejznámějším mariánském poutním místě v jižním Německu, získával pastorační zkušenost v péči o poutníky zpovídáním, kázáním a vyučováním katechismu. Sedm let působil otec Filip jako učitel na kolejích v Mindelheimu a Dillingenu. V roce 1680 byl poslán do Ellwangenu, aby převzal pastorační péči o školu a kolegiátní kostel. Jeho hlavním úkolem se však stala služba poutníkům na hoře Schönenberg. Počátky tohoto pastoračního centra celého regionu sahají do roku 1638, kdy jezuité během třicetileté války vztyčili na tomto místě jednoduchý dřevěný kříž s postavou Panny Marie a vybízeli věřící, aby se zde modlili. Nad malou kaplí, která byla na kopci postavena jako poděkování za obdržené milosti, se otci Jeningenovi podařilo vybudovat velký barokní chrám, který byl vidět ze všech stran.

V jednom dopise popsal, že jeho hlavní starostí bylo „vtisknout Boha, Ježíše a Matku Boží do srdce bližního“, vyvést ho ze lhostejnosti a povrchnosti a pomoci mu rozvinout hluboký vztah s Bohem Otcem, Ježíšem Kristem a Pannou Marií, který vychází ze srdce a pohne ho ke změně života. Lidé mu říkali „dobrý otec Filip“, protože toužil utěšovat trpící, zmírňovat jejich utrpení a stát jim po boku. Díky prostému kázání, přesvědčivému životnímu stylu a jeho dobrosrdečnosti lidé vycítili, že věří tomu, co říká, a – což je možná ještě důležitější – nevyžadoval od nich nic, co by sám nebyl ochoten udělat, a to v přehojné míře.

Nápis na náhrobním kameni o otci Jeningenovi uvádí, že působil jako „neúnavný misionář v Ellwangenu a jeho okolí ve čtyřech diecézích“. V době, kdy byl na vrcholu své činnosti a zrovna zahájil duchovní cvičení, vážně onemocněl a 8. února 1704 zemřel. Pohřben byl v bazilice svatého Víta v Ellwangenu. Krátce po jeho smrti začaly snahy o jeho blahořečení.


Foto: Jesuits in Europe / Germany.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článek



Související články
11.8.2022 Nový kostel svatého Ignáce ve Vitebsku
10.8.2022 Jan Filip Jeningen SJ – muž láskyplného setkání
28.7.2022 Maďarský muzikál o životě svatého Ignáce
4.7.2022 Blahořečení P. Jana Antonína Solinase SJ
19.5.2022 Otec Kino, stavitel mostů



Náš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »







Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil