Články / Články Dnes je 5. 12. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Náš život je každodenní hostinou lásky

Pátek, 26.8.2022
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k 22. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

Život se nám jeví někdy jako jedna velká hostina. Kolik možností, alternativ, ke kterým jsme stále zváni. Přiznejme si, že jsme rozmlsaní: jídlo, které se podává, ale nebývá vždy podle našich představ. Všimněme si hostů na recepcích: přicházejí s neskrývaně nenasytným pohledem, s hladem v očích. Připusťme, že se jim podobáme: odložíme slušnost a v hlavě se nám rodí plán, jakou strategickou pozici zaujmout, abychom se ocitli první před rozprostřeným stolem. Jsme zabraní do bašty! Pozvednout hlavu a setkat se pohledem s ženichem i nevěstou? Vrháme se do živočišného světa, hltáme vše, co najdeme. Copak neslyšíme opakovaně: „Chci si to užít!“ Vyhledáváme v jídle útěchu. Podléháme klamu, že zažene hluboký pocit prázdnoty. Přinese úlevu? Někomu více, jinému méně, všichni jsme nějakým způsobem požírači obrazů, vyskakujících okýnek s nabídkami uspokojení. Živí naše skryté náklonnosti. Cožpak neusilujeme o první místo na hostině? Smíříme se lehce s tím, že budeme sedět v koutku? Nestrachujeme se, že budeme poraženi v tomto závodě, kdo dřív? Sháníme: místo, kde se cítíme dobře, místo, kde bychom vynikli. Hledáme uznání a uspokojení. Co dáme za to, abychom se ujistili o naší důležitosti! Jak vážně bereme očekávání, co si o nás druzí myslí a za co nás mají považovat!

Paradox: kdo jde obsadit poslední místo, může klidně vzhlížet vzhůru. Proč? Představuje se takový, jaký je. Nebojí se být viděn ve své chudobě. Neobává se setkání s ženichem, ani jeho pohledu. Ženich je totiž ten, kdo se nejprve ponížil. Svou rovnost s Bohem nepovažoval za žárlivě střežený poklad. Již na počátku svého života odmítl privilegium pro sebe proměnit kameny v chléb. Nenašel místo v hostinci, našel je až na Golgotě. Zde byl vyvýšen až na kříži.

Pro ty, kdo se snaží obsadit první místa, je lákavé nasadit si masku. Ta svádí a klame. Co skrývá? Úzkosti, které skrývají. Denně musí pracovat na své vizáži, na svém zdání, marketingu. Jak se prodat. Ignác z Loyoly byl prozíravější: neviděl podstatu pokušení v lákavosti bohatství. To je pouze první stupeň pokušení. Nebezpečnější je otroctví marnivosti (promítání falešného obrazu o sobě do sebe a do okolí). Z marnivosti je pak krůček k pýše, přesvědčení, že je lepší než ostatní!

Pokud se život podobá hostině, jsme rovněž vyzváni, abychom ji připravili. Jsou lidé, kteří celý život raději chodí od sálu k sálu, od recepce k recepci, aniž by kdy převzali odpovědnost za přípravu jídla pro někoho jiného. Takový život se stává nesmyslným. K čemu být nasyceni k prasknutí? Nafouknou se natolik, že neprojdou úzkými dveřmi vztahu. Život, má-li se stát krásným, vyžaduje, abychom se z hostů stali také hostiteli. A naopak. To je dynamika lásky. Vykalkulovaná vzájemnost, vypočítavost není hodnotou evangelia, ale zkreslením lásky! Hostina, kterou připravujeme, není místem, kde se získává. Je místem, kde se vrací. Nevracíme nasycenost, ale lásku. Je smutné, když ve vztazích stále jen kontrolujeme, co z toho máme. Zda jsou účty mezi námi vyrovnané. Tehdy vztah přestává fungovat.

V souladu s evangeliem je myšlenka, že náš život je každodenní hostinou lásky. Jaké hostiny lásky připravujeme? Prozradí o nás to podstatné. Vypovídají hodně o tom, jak milujeme a kým jsme: hostina pro několik důvěrných přátel, vesnická slavnost, recepce diplomatů, důvěrné rodinné chvilky. Komu dávám svolení a otevírám dveře na hostinu? Nebo jsme uvězněni v představě, co z tohoto mohu získat? To je otázka, která druhou stranu ničí. Pokud na mém seznamu hostů nejsou slepí a chromí, znamená to, že můj život není předzvěst nebeské hostiny, ale opakující se obchodní schůzky. V Ježíšově době byli slepí a chromí vyloučeni z chrámových obřadů, dokonce i svatá místa se stala místem obchodu! Zde se můžeme každý den rozhodnout, zda chceme ze svého života udělat předjímání nebe, bujaré večírky nebo obchodní schůzky. Můžeme říci, že náš život je hostinou lásky?


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.12.2022 Ignác tančící
4.12.2022 Ignác z Loyoly a jeho zbožnost
3.12.2022 Ignác z Loyoly – snílek pevně stojící na zemi
2.12.2022 Nezaměňujme naše myšlenky za to, jak promlouvá Bůh sám
2.12.2022 Ignácův pohled na okamžiky rozhodnutíNáš tip

Vánoční dárky od Pána Boha

Adolf Kajpr

Vánoční dárky jezuitského svědka víry Adolfa Kajpra (1902–1959) přinášejí krátký výběr z jeho promluv a textů na téma vtělení a narození Ježíše Krista. Mistrný kazatel i redaktor…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
Národní úmysl Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.
více »

Nejbližší akce

Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil