Články / Aktuality Dnes je 5. 12. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Deník dělové koule

Úterý, 30.8.2022
Bejrút. V zemi zasažené hlubokou ekonomickou a politickou krizí, stejně jako tragédiemi výbuchu v Bejrútu a pandemií, vypráví otec Jad-Béchara Chébly SJ svůj příběh kněze povzbuzeného silou mládí a vírou ve vzkříšeného Krista.


Jen několik dní po výbuchu, který je považován za třetí nejhorší na světě, jsem 4. srpna 2020 v Bejrútu oslavil šest let kněžství. Toho dne však lámaný chléb nebyl uvnitř kostela: byl rozházený, rozdrcený a rozstřílený na kousíčky v ulicích Bejrútu. Nalámaný chléb patřil obětem, které jsme počítali na stovky! Rozlomený chléb byla ta ztracená stará žena s šokovaným výrazem ve tváři, dřepící na troskách toho, co kdysi bylo jejím domovem. Rozlomený chléb znamenal nepřestávající úsměvy našich mladých dobrovolníků, jejichž štědrost se dala srovnat jen s Kristovými slovy při Poslední večeři, která jsem já, jeho kněz, neúnavně opakoval posledních šest let: „Vezměte a jezte z toho všichni. Toto je moje tělo!“

Je mi čtyřicet tři let a od doby, co jsem přišel na tento svět, bylo všechno o přebudování, přijetí, znovuzrození, zázraku lidí, kteří se otřepou ze svých ran, postaví se na nohy, začnou chodit a zapomínají, aby pak opakovaně dělali stejné chyby znovu! Hořkost je pocit, který mám, a pachuť žluči, syrový, palčivý vztek a pocit uvěznění. Ano, ve vězení. Cítím se jako rukojmí nekonečné přítomnosti, vězeň přítomnosti, která nemá včerejšek. Byl smeten spolu s troskami města, které již neexistuje. Tato přítomnost je odříznuta od jakékoli možnosti zítřka. Cítím se zotročen zapomněním přítomnosti, tohoto věčného začátku. Jako novodobý Sisyfos jsem nucen ad vitam aeternam posouvat balvan přestavby, která již není synonymem života, ale smrti zakotvené v nekonečně se opakující přítomnosti, podobné nikdy neodpuštěnému hříchu. Rekonstrukce Bejrútu dnes není o výběru života, ale o zapomnění.

Moje kněžství letos nese barvy neúspěchu, pádu, porážky, vynuceného pobytu na lůžku, radikální změny života, snů, tužeb, zkrátka zvratu. Samotný výbuch, který otřásl zemí, otřásl také mým kněžstvím. Zpochybnil to, co jsem až do toho osudného okamžiku předpokládal, má pevná přesvědčení; srazil mé kněžství, protože jeho nohy, abych tak řekl, byly roztříštěny dělovou koulí. Zároveň to rozbilo mé kněžské ambice, sny a marnivost.

Moje kněžství, můj život, můj závazek, moje poslání, můj lid a moje země... to vše je chyceno v tomto víru roku bez konce! Rok 2020 začal revolucí 17. října 2019 a stále neskončil, pokud počítáme spíše katastrofy než měsíce. Toto je rok všech myslitelných smutků: revoluce, inflace, měnová devalvace (naše měna nyní ztratila sto procent své hodnoty), stagnace peněz v bankách, politicky patová situace v národní vládě. Pak to všechno završily dvě další překážky: exploze, která zničila Bejrút a naše poslední naděje, a pandemie, která zredukovala lidské vztahy na nesmělé úsměvy skrývající se za rouškami, a strach ze smrti, která pronásleduje labyrint zbídačených měst zničeného národa. Mé kněžství je letos v plném rozsahu angažováno díky těm mladým lidem, kteří mě dnes a vždy učí smyslu dávání. Mé kněžství znovu získalo svůj smysl prostřednictvím výzvy k dávání, aniž bych počítal cenu nebo očekával něco na oplátku. A objevilo svůj plný význam tím, že se zařeklo, že upustí od předpony „znovu“ ve prospěch „znovuzrození“ a zahodí „opět“ ve prospěch „povstat opět“. Přijalo pevné rozhodnutí narodit se do Života, který může plynout pouze ze skutečné konverze, která je spuštěna dělovou koulí. Tato koule se pak promění ve velikonoční okamžik, současnost otevřenou budoucnosti, která je radikálně odlišná, život, který je radikálně jiný, který nesní o nesmrtelnosti nebo nekonečném koloběhu života bez konce, ale touží po věčnosti a životě se všemi změnami a překvapeními, které přináší. Moje dělová koule mě přivádí tváří v tvář mému vlastnímu chápání smrti a vzkříšení Pána, Krista, Slova Božího. On, který je Slovem, skrze které bylo všechno stvořeno, zasazuje do samého srdce plného zoufalství, do nejstrašnějšího lidského stavu, cestu, která vede k setkání. A to, i když naprostá nejistota přítomného okamžiku zůstává, nicméně je doprovázena blížícím se setkáním. K tomuto setkání s Kristem dochází prostřednictvím mladých, těch, kteří již neusilují o přebudování, ale o tvoření, kteří se nesnaží opravovat, ale místo toho budovat.

A v Libanonu, stále ve své posteli, zvedám oči k Jeruzalému, místu všech nových začátků.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
28.11.2022 Zpráva Jezuitské služby migrantům ve Španělsku
24.11.2022 Komunita v Parmě
10.11.2022 Oslava výročí školy svatého Aloise na Maltě
7.11.2022 Třicet let Jezuitské služby uprchlíkům v Evropě
13.10.2022 Kubánský provinciál David Pantaleón SJ byl donucen opustit KubuNáš tip

Vánoční dárky od Pána Boha

Adolf Kajpr

Vánoční dárky jezuitského svědka víry Adolfa Kajpra (1902–1959) přinášejí krátký výběr z jeho promluv a textů na téma vtělení a narození Ježíše Krista. Mistrný kazatel i redaktor…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
Národní úmysl Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.
více »

Nejbližší akce

Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil