Články / Rozhovory Dnes je 5. 12. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Před deseti lety zemřel kardinál Martini

Středa, 7.9.2022
Rozhovor s arcibiskupem z Chieti-Vasto Brunem Forte

Pavel Ambros

Jezuita, biblista, milánský arcibiskup a kardinál. Kvůli věku odstoupil v roce 2002 z vedení milánské arcidiecéze. Vedl tuto diecézi dvacet dva let a tři měsíce (1980–2002). „Stejně jako svatý Ambrož,“ rád opakoval. Poté se přestěhoval do Svaté země do jezuitského řeholního domu v Jeruzalémě. Kvůli postupující Parkinsonově chorobě se však musel vrátit do Itálie. Zemřel v Gallarate dne 31. srpna 2012. Jeho památku uctilo v milánské katedrále více než 150 tisíc lidí.


Vaše Excelence, v roce 2004 jste vedl exercicie pro římskou kurii a Jana Pavla II. podobně jako Martini o mnoho let dříve v roce 1978 pro Pavla VI. Je to zvláštní podobnost. Téměř předání štafety mezi biblistou a vystudovaným teologem. Jak vzniklo vaše přátelství? Málokdo ví, že jste byl od počátku osmdesátých let jedním z jeho hlavních spolupracovníků. Můžete přiblížit význam tohoto přátelství a spolupráce?

Vše začalo dopisem, který jsem s překvapením obdržel od milánského arcibiskupa, nedávno jmenovaného na tento stolec. V něm mi sděloval, že mu jeho vzácný spolupracovník monsignor Renato Corti (budoucí novarský biskup a kardinál) navrhl, aby si přečetl mou knihu Ježíš Nazaretský, dějiny Boha, Bůh dějin, která ho zaujala a která v něm vzbudila touhu poznat mě a vyměnit si se mnou některé názory na teologii a církev těch let. Při první příležitosti jsem ho navštívil v Miláně a byl jsem ohromen jeho přijetím, prostotou jeho životního stylu a upřímností, s jakou kladl otázky a vyslovoval své postřehy. Požádal mě, zda bych byl ochoten s ním čas od času sdílet několik dní a připravovat jeho pastýřské listy pro diecézi. Dodal, že diskuze mimo diecézní prostředí mu pomůže udržet si široký obzor a klást si otázky, které ne vždy vycházejí ze všednosti jeho pastoračního života. Byl jsem ohromen a přijal jsem to s důvěrou.

Deset let po kardinálově smrti jste často říkal, že k jeho hlubšímu pochopení je třeba vycházet především z jeho jezuitské DNA, z duchovních cvičení sv. Ignáce, z významu, který pro něj mělo slovo rozlišování, nebo jak by řekl Iñigo, „vyžaduje z naší strany větší úctu“. Můžete vysvětlit proč?

Jednou jsem se kardinála zeptal, který prvek ignaciánské spirituality ho nejvíce inspiroval. Bez váhání mi odpověděl: postoj větší úctu. Tento termín se nachází ve Východisku a základu duchovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly: „Člověk je stvořen, aby chválil Boha, našeho Pána, vzdával mu úctu [hazer reuerencia] a sloužil mu, a takto spasil svou duši.“ (DC 23). Slovo reuerencia by se dalo přeložit jako úcta, a tak ji Martini jistě prožíval: úcta před Bohem, kterého je třeba uctívat a milovat, úcta před každým jeho stvořením, i tím nejmenším. Někdy byla tato hluboká úcta k druhému mylně považována za ostýchavost, ale ve skutečnosti vyjadřovala duchovní rozměr velikána víry a lásky, který se neváhal před druhým zmenšit, aby přijal dar, který nám v každém z nich přichází nabídnout sám Pán života a dějin.

K nejživějším dialogům, které jste s Martinim vedl, patřil ten, který se týkal jedné z jeho velkých intuicí: Katedra pro ne-věřící (Cattedra dei non credenti). Proč byla podle vás tato intuice tak plodná a skvělá?

Byli jsme v Neapoli hosty komunity mnišek v Posillipo a pracovali jsme na jednom z pastýřských listů. Procházeli jsme se po terase, rozjímali nad krásným zálivem před námi a diskutovali o důležitosti dialogu se všemi, naslouchali všem. Tehdy mi kardinál řekl: „Bylo by důležité pochopit, co si nevěřící myslí o Bohu.“ A mě spontánně napadlo odpovědět: „Posaďte na židli nevěřícího, abychom pochopili jeho důvody a podnítili svými otázkami naši víru.“ A tak jsem se rozhodl, že to udělám. „Ano,“ zněla odpověď. „Potřebovali bychom katedru pro ne-věřící…“

Martini byl svými vrstevníky nazýván mistrem lectio divina, v jistém smyslu profesorem jako on sám a dnes emeritní papež Benedikt XVI. Papež František, jeho spolubratr jezuita, ho označil za otce celé církve. Jaký duchovní odkaz a dědictví zanechává podle vás tato velká osobnost biblického učence italské církvi i mimo ni?

Neváhal bych vybrat tři velké odkazy kardinála Martiniho pro celou církev. Nejdříve láska k Božímu slovu a jeho ústřední postavení, které je třeba mu přikládat při lectio divina, a to jak osobní, tak komunitní; dále podpora a péče o církevní společenství, založené na úctě, naslouchání a dialogu se všemi; a konečně soucit a pozornost ke každému projevu lidské zkušenosti, i k těm, které jsou zdánlivě nejvzdálenější víře, v jistotě, že neklidné srdce, o němž mluví sv. Augustin, nás všechny spojuje.

Pro mnohé byl jezuitský kardinál vnímán jako učitel víry a muž, který pozorně naslouchá důvodům druhých. Často jste říkal, že k jeho hlubšímu pochopení, k proniknutí do hermeneutického klíče Martiniho lexikonu je třeba projít kolem dvou jezuitských teologů, kteří mu byli velmi blízcí: kolem Karla Rahnera a Bernarda Lonergana. Můžete vysvětlit proč?

Na Rahnerovi oceňoval Martini upřímný dialog s modernitou a schopnost vést jej i s využitím klasických myšlenkových struktur, jako je myšlenka potentia oboedentialis,vidět, soudit, jednat.

Snil o tom, že zemře v Jeruzalémě a bude pohřben vedle hrobu jezuity a učitele Písma svatého, který mu byl velmi drahý, Donatiena Mollata. Jak otec Martini prožíval to, že se musel toho zříci a nemohl dokončit svoji životní pouť ve Svaté zemi?

Na jedné straně mu jeho zdravotní stav nedovoloval zůstat v Jeruzalémě: potřeboval péči a lékaře, kteří ho znali a byli v Itálii. Na druhé straně byl Martini vždy poslušný Božích znamení a poslouchal je s prostou a naprostou vírou.

Dne 30. srpna 2012, v předvečer jeho úmrtí následujícího dne, jste se setkal s Carlem Marií Martinim v Aloisianum v Gallarate. Podle svědectví jeho sekretáře jste byl tím, kdo se s ním modlil jeho poslední Otčenáš. Jaké vzpomínky ve vás zanechalo konkrétní rozloučení s vaším přítelem?

Napsal jsem mu dopis, ve kterém jsem mu za všechno poděkoval, a přečetl jsem mu ho. Pak jsem ho vzal za ruku a požádal ho, abychom se společně pomodlili Otčenáš: kývl hlavou, že ano. Kývl hlavou a začal pohybovat rty, když jsem mu podával ruku. Byl to poslední Otčenáš v jeho životě, v aktu úplného odevzdání se Bohu a v Něm. Bylo pro mě velkou milostí, že jsem se s ním mohl modlit modlitbu Páně v posledních chvílích jeho života: bylo to jako příslib společenství, které mezi námi nadále existuje a kterým kardinál Martini jistě doprovází milánskou církev a celou církev.


Uveřejněno v časopise Avvenire.
Foto: Archiv.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.10.2022 Zemřel jezuitský historik Kurt Peter Gumpel SJ
22.9.2022 John W. O'Malley SJ: Styl Druhého vatikánského koncilu
13.9.2022 Síla jednoduchých ctností: Královna Alžběta II. a král Karel III.
22.6.2022 V Mexiku byli zavražděni dva jezuité
9.4.2022 Zemřel P. Vlastimil Ovčáčík SJNáš tip

Vánoční dárky od Pána Boha

Adolf Kajpr

Vánoční dárky jezuitského svědka víry Adolfa Kajpra (1902–1959) přinášejí krátký výběr z jeho promluv a textů na téma vtělení a narození Ježíše Krista. Mistrný kazatel i redaktor…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
Národní úmysl Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.
více »

Nejbližší akce

Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil