Články / Aktuality Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jezuitské kostely jako zdroj nového poznání

Čtvrtek, 8.9.2022
Otec Pavel Ambros SJ dává nahlédnout do práce dvou studentek římské univerzity La Sapienza, která se zabývá vnitřní souvislostí římského kostela Il Gesù a několika jezuitských kostelů v jižní Americe.


V moderním pojetí volného času se setkáváme stále častěji s tím, že nejsme sto propojovat práci a volný čas a stavět vnitřní základy nerozdělitelného životního pocitu. Proto se dnes stále více hovoří o sociálním času, v němž chceme vědomě čelit konzumnímu způsobu života odlišením se od většinového pohledu na svět. Čas cestování může být rovněž časem poznávání a osobního růstu. Volný čas má sloužit v prvé řadě obnově sil, relaxaci, zábavě, změně životního rytmu. Nárokování volného času a volání po něm ve společnosti sílí. Stává se zdrojem zisků zábavního a turistického průmyslu. V oblasti cestování jsme stavěni před volbu, jak se naše svoboda vypořádá s množstvím nabídek, které mnohonásobně překračují naše možnosti. Jednou z těchto alternativ, které by nám pomohly vymanit se z nastražených pastí turistických reklam, se může stát i vědecký výzkum kulturního dědictví, o které se zajímáme osobně. Za začátku července tohoto roku se objevil zajímavý článek v L‛Osservatore Romano, který nás může podnítit například k tomu, že se začneme jinýma očima dívat i na jezuitské kostely kolem nás. Jsou zdrojem poznání ze všech oborů lidských činností.

Maria Esther Vallejo Gavonel a Francesca Innocenzi, dvě studentky doktorského studijního programu na římské La Sapienza, k tomu mimo jiné poznamenávají:

„Sakrální stavby Tovaryšstva Ježíšova tvoří mezinárodní soubor nesmírného architektonického a uměleckého bohatství a rozmanitosti. Stále představují zdroj nových poznatků, a to i díky cennému vědeckému a provoznímu přínosu vědeckotechnických oborů, které umožňují zkoumat a pochopit stavební materiál v různých měřítcích a metodikách. Výzkum probíhající na doktorském studiu, v oboru restaurování architektonických památek, ve spojení s programem studií církevního kulturního dědictví na Gregoriáně se zabývá srovnávací analýzou architektonických a stavebně-technických charakteristik pěti významných jezuitských kostelů v Jižní Americe a kostela Nejsvětějšího jména Ježíš v Římě.“

Výzkum zjistil zajímavé souvislosti: na základě stavebně-historických studií existují důkazy o spojitosti mezi jezuitským kostelem Nejsvětějšího jména Ježíš v Římě (Il Gesù), který sloužil jako architektonická matrice v Jižní Americe. Zde byl římský vzor, podobně jako i u nás, přizpůsobován místním poměrům a ekonomickým zdrojům.

„Na stavbě zkoumaných jihoamerických kostelů se podíleli italští, španělští a středoevropští jezuitští otcové a bratři a kvalifikovaná i nekvalifikovaná pracovní síla španělského, mestického, domorodého a afrického původu, a to v souladu s řádovými stavebními předpisy, které se vyznačují termínem Ratio Aedificiorum. Výroba stavebních materiálů (cihel a vápna) probíhala často v pecích spravovaných Tovaryšstvem Ježíšovým, aby byla zaručena kvalita a potřebné dodávky, nezřídka svěřené italským jezuitským bratřím.“ Obě dvě studentky podrobily srovnávací analýze zdivo použité v jihoamerických kostelech a zdivo použité ve dvou významných sakrálních stavbách řádu nacházejících se v Římě (Il Gesù a Sant‛Ignazio). S jakým výsledkem? Zde se ukázala jako velmi efektivní spolupráce dvou vědkyň: „Diagnostik kulturního dědictví (vědec v oblasti konzervace), který je zodpovědný za překlenutí propasti mezi světem architektury a přírodními vědami (chemie, fyzika) a jehož úloha spočívá v charakterizaci materiálů, které tvoří materiální základ kulturního dědictví. Druhou postavou je petrograf, který se zabývá rozpoznáváním minerálních složek v horninách a původem materiálů používaných ve stavebnictví.“ Musíme si ještě chvíli počkat na konečné výsledky. Již ale dnes víme, že jejich výzkum, který tyto mladé vědkyně provádějí v Laboratoři petrografie a v Laboratoři rentgenové difraktometrie na katedře Věd o Zemi římské univerzity Sapienza, „umožní porovnat mineralogické složení, což následně osvětlí výrobní postupy materiálu použitého při stavbě jihoamerických a římských kostelů a podíl církevních řádů na rozvoji architektury na novém kontinentu.“

Tato inspirace může být i užitečným podnětem pro naše české výzkumné instituce. Protože skutečně platí, že „obohacení znalostí o stavebním materiálu sakrálních staveb je funkční pro pochopení historických dějů, které vedly k jejich vzniku, stejně jako pro preventivní opatření a restaurátorské práce zaměřené na jejich budoucí zachování.“ Když uvážíme, že zhruba před patnácti lety byl odhadován vnitřní dluh, který je spojen s kulturním dědictvím církevního majetku v České republice, na několik stovek miliard korun, je zřejmé, že se otázka jejich ochrany a využití týká nejen církví a církevních organizací, ale celé společnosti.


Foto: Archiv (kostel sv. Ignáce v Praze).

(pam)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
16.1.2023 Krása, která zachraňuje svět
13.12.2022 Třetí a čtvrtý obraz ze série „Nebeské srdce“
29.11.2022 První dva obrazy ze série uměleckých děl nazvané „Nebeské srdce“
25.10.2022 Léto Živých kamenů
15.8.2022 Nanebevzetí Panny Marie od Francesca BotticinihoNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil