Články / Aktuality Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Bulletin Jezuité na téma synodalita

Pondělí, 3.10.2022
Praha. Třetí letošní číslo bulletinu Jezuité nám pomáhá hlouběji pochopit a lépe uchopit otázku synodality v církvi.


V úvodníku říká P. František Hylmar SJ: „Pozvání k synodalitě je dalekosáhlé, prorocké, aby se církev učila nově odpovídat na původní Ježíšovu vizi a na zdravou současnou tendenci k širokému sdílení odpovědnosti za chod lidské společnosti.“ Vstupními požadavky jsou uctivá mluva a mlčenlivé naslouchání.

Text o synodálních ctnostech je dalším překladem P. Jana Regnera SJ z úvah britského teologa Jamese Hanveyho SJ na toto téma.

Otec Pavel Ambros SJ přibližuje myšlenky generálního zpravodaje biskupské synody kardinála Jeana-Claude Hollericha SJ, který zvlášť upozorňuje na specifiku německé synodální cesty.

Dále v bulletinu najdeme rozhovor P. Jana Regnera SJ s teologem Robertem Svatoněm, který patřil do sedmičlenného týmu, který měl na starosti organizaci Národního synodálního setkání 6. července 2022 na Velehradě. Dělí se s námi o zcela konkrétní zkušenosti se synodálním procesem na rovině farní, diecézní i národní.

Otec Petr Havlíček SJ shrnuje odezvu synodálního procesu v okolí českých jezuitů a v jejich komunitách, kde se vytvořilo osmnáct pracovních skupin. Říká: „Fakt, že několik skupin se věnovalo tématu naslouchání, je výmluvný – ukazuje naději, že synodální proces církve bude i v budoucnu prostorem, kde bude celá církev naslouchat tomu, co Duch říká církevním obcím.“

Rozhovor s novoknězem Václavem Novotným SJ má výmluvný název Radost z toho, že mohu sloužit. Dovíme se, co ho přivedlo k jezuitům, čím ho oslovuje svatý Ignác, jaká jsou jeho zahraniční studia a další.

Filipínský jezuita Rogel Abais SJ se ohlíží na pět set let křesťanství ve své zemi. Důraz klade na silný vztah k Bohu, podporovaný teologickou formací.

Dne 2. července byl v Argentině blahořečen misionář a mučedník Antonín Solinas SJ a jeho společník na misii diecézní kněz Pedro Ortiz de Zárate, kteří položili svůj život roku 1683. O jejich životní pouti hovoří článek P. Petra Havlíčka SJ Mučedníci z údolí Zenta.

Nakladatelství Refugium nabízí knihu Josepha de Guiberta Dějiny jezuitské spirituality, které je reprezentativní syntézou studia spirituality, ale i další publikace.

Krátké zprávy informují o dětí v české jezuitské provincii, ale i v Evropě a ve světě. Na zadní obálce najdete alespoň náznakem fotoreportáž z kněžského svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ 2. července na Velehradě.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.1.2023 Podnětná studie o českém jezuitovi Karlu Říhovi
20.10.2022 Válečné dopisy jezuitského vědce a mystika Pierra Teilharda de Chardina
17.10.2022 100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 až 2020
28.9.2022 Rozhoduj se jako jezuita
10.8.2022 Modlitba pro začátečníky i mírně pokročiléNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil