Články / Aktuality Dnes je 9. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Bulletin Jezuité na téma synodalita

Pondělí, 3.10.2022
Praha. Třetí letošní číslo bulletinu Jezuité nám pomáhá hlouběji pochopit a lépe uchopit otázku synodality v církvi.


V úvodníku říká P. František Hylmar SJ: „Pozvání k synodalitě je dalekosáhlé, prorocké, aby se církev učila nově odpovídat na původní Ježíšovu vizi a na zdravou současnou tendenci k širokému sdílení odpovědnosti za chod lidské společnosti.“ Vstupními požadavky jsou uctivá mluva a mlčenlivé naslouchání.

Text o synodálních ctnostech je dalším překladem P. Jana Regnera SJ z úvah britského teologa Jamese Hanveyho SJ na toto téma.

Otec Pavel Ambros SJ přibližuje myšlenky generálního zpravodaje biskupské synody kardinála Jeana-Claude Hollericha SJ, který zvlášť upozorňuje na specifiku německé synodální cesty.

Dále v bulletinu najdeme rozhovor P. Jana Regnera SJ s teologem Robertem Svatoněm, který patřil do sedmičlenného týmu, který měl na starosti organizaci Národního synodálního setkání 6. července 2022 na Velehradě. Dělí se s námi o zcela konkrétní zkušenosti se synodálním procesem na rovině farní, diecézní i národní.

Otec Petr Havlíček SJ shrnuje odezvu synodálního procesu v okolí českých jezuitů a v jejich komunitách, kde se vytvořilo osmnáct pracovních skupin. Říká: „Fakt, že několik skupin se věnovalo tématu naslouchání, je výmluvný – ukazuje naději, že synodální proces církve bude i v budoucnu prostorem, kde bude celá církev naslouchat tomu, co Duch říká církevním obcím.“

Rozhovor s novoknězem Václavem Novotným SJ má výmluvný název Radost z toho, že mohu sloužit. Dovíme se, co ho přivedlo k jezuitům, čím ho oslovuje svatý Ignác, jaká jsou jeho zahraniční studia a další.

Filipínský jezuita Rogel Abais SJ se ohlíží na pět set let křesťanství ve své zemi. Důraz klade na silný vztah k Bohu, podporovaný teologickou formací.

Dne 2. července byl v Argentině blahořečen misionář a mučedník Antonín Solinas SJ a jeho společník na misii diecézní kněz Pedro Ortiz de Zárate, kteří položili svůj život roku 1683. O jejich životní pouti hovoří článek P. Petra Havlíčka SJ Mučedníci z údolí Zenta.

Nakladatelství Refugium nabízí knihu Josepha de Guiberta Dějiny jezuitské spirituality, které je reprezentativní syntézou studia spirituality, ale i další publikace.

Krátké zprávy informují o dětí v české jezuitské provincii, ale i v Evropě a ve světě. Na zadní obálce najdete alespoň náznakem fotoreportáž z kněžského svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ 2. července na Velehradě.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.6.2023 Zapal svět
16.6.2023 Zlatá nit
6.6.2023 Ignaciánská spiritualita a tradice Východu
28.3.2023 Jezuitský návod na rozlišování
24.1.2023 Podnětná studie o českém jezuitovi Karlu ŘíhoviNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil