Články / Nové knihy Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Nové knihy

         A     A     A

100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 až 2020

Pondělí, 17.10.2022
Inspirativní kniha, zhodnocení minulosti i nové vize

Pavel Ambros

Nakladatelství slovenských jezuitů Dobrá kniha patří mezi významná katolická nakladatelství na Slovensku. Pří příležitosti jubilejního Ignaciánského roku 2021–2022 se rozhodli slovenští jezuité vydat reprezentativní, vědecky fundovanou publikaci, doplněnou o poutavá osobní svědectví jednotlivých otců jezuitů i některých jejich blízkých spolupracovníků. Nechybí dále i bližší představení činností v jednotlivých oblastech poslání katolické církve na Slovensku. Konečně je i projevem stále obnovované podoby vědomí jejich vlastního, jezuitsky specifického, života a poslání.


Připomínka pětistého výročí obrácení svatého Ignáce z Loyoly a čtyřstého výročí svatořečení svatého Ignáce a Františka Xaverského se stala příležitostí k bilancování, prezentaci, zhodnocení a hodnotové komunikaci se současnou slovenskou společností i církví. Jezuitské instituce nabízejí především solidně křesťanskou, lidskou a teologickou formaci. Jezuité tvoří důležité znamení rozlišování v různých proudech kultury a sociálních dynamik na Slovensku. V neposlední míře se angažují na poli ekumenického a mezináboženského dialogu, vytvářejí prostory pro dialog se světem na jedné straně, i přenášením vlastní zkušenosti směrem k Evropě i mimo ni. Kdo sledoval loňskou návštěvu papeže Františka, mohl se o tom hmatatelně přesvědčit.

Možno potvrdit slova editora knihy Milana Hudačka SJ, že se jedná o „inspirativní knihu nejen velkolepým či kritickým zhodnocením minulosti, reflexí současnosti, ale nabízí i vizi do budoucna. Na stránkách této knihy může čtenář vstoupit do událostí, které se odehrály v různých časových obdobích v minulosti.“

Kniha začíná listem otce Artura Sosy SJ k Ignaciánskému roku 2021–2022 a společným listem provinciálů České provincie Tovaryšstva Ježíšova (Petr Přádka SJ) a Spoločnosti Ježíšovej na Slovensku (Jozef Šafranko SJ). Obsahuje čtyři celky: kritické historické zhodnocení s mnoha faktografickými informacemi, svědectví o velkých osobnostech slovenských jezuitů, například příspěvek Františka Mikloška o jezuitském novicovi Tomáši Munkovi, který otevírá dlouhou vzpomínkou nezapomenutelného P. Jozefa Porubčana a končí úvahou nad údělem Židů v Evropě. Strhující příběhy jiných osobností, známých buď všem, nebo jen užšímu okruhu jezuitských přátel. Příběhy dvacátého století tvoří jeden celek podivuhodného obdivu vůči Boží prozřetelnosti i síle a ryzosti jezuitských povolání: skutečná různorodost v rozmanitosti je zde nahlížena s vděčností i úctou. Třetí celek představuje kaleidoskop pastoračních činností, které jsou velmi konkrétně popsány a zachyceny spíše jako v reportáži. Máme živý pocit, že jsme pozváni tímto nadšením se účastnit něčeho, co je nejen činěno s touhou konat velké věci pro Boha, ale také je dotknuto poezií všedního dne. Je zde patrno, jak postupně pronikají do současných snach univerzální preference celého Tovaryšstva. Poslední část hovoří o službě skrze ignaciánskou spiritualitu. Samotná myšlenka takto tematizovaná si zaslouží naší pozornosti. Vždyť minulost je natolik důležitá, nakolik nám otevírá naše vlastní rozhodnutí pro velké Boží věci i lidsky důstojný život. Závěrečné slovo Antonia Spadariho SJ odpovídá i na naši otázku, zda v dnešní době máme mít strach ze svobody. Nejen on, nýbrž i celá kniha hovoří sice jazykem, který nezakrývá tajemství utrpení v dějinách člověka, ale také nezamlčuje evangelium psané životy našich současníků. Jako bychom mezi řádky četli vyznání papeže Františka, který své povolání jezuity přibližuje slovy: „Jsem hříšník, na kterého pohlédl Bůh“.


Zdroj/Foto: Dobrá kniha.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.1.2023 Podnětná studie o českém jezuitovi Karlu Říhovi
20.10.2022 Válečné dopisy jezuitského vědce a mystika Pierra Teilharda de Chardina
3.10.2022 Bulletin Jezuité na téma synodalita
28.9.2022 Rozhoduj se jako jezuita
10.8.2022 Modlitba pro začátečníky i mírně pokročiléNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil