Články / Nové knihy Dnes je 18. 5. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Nové knihy

         A     A     A

100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 až 2020

Pondělí, 17.10.2022
Inspirativní kniha, zhodnocení minulosti i nové vize

Pavel Ambros

Nakladatelství slovenských jezuitů Dobrá kniha patří mezi významná katolická nakladatelství na Slovensku. Pří příležitosti jubilejního Ignaciánského roku 2021–2022 se rozhodli slovenští jezuité vydat reprezentativní, vědecky fundovanou publikaci, doplněnou o poutavá osobní svědectví jednotlivých otců jezuitů i některých jejich blízkých spolupracovníků. Nechybí dále i bližší představení činností v jednotlivých oblastech poslání katolické církve na Slovensku. Konečně je i projevem stále obnovované podoby vědomí jejich vlastního, jezuitsky specifického, života a poslání.


Připomínka pětistého výročí obrácení svatého Ignáce z Loyoly a čtyřstého výročí svatořečení svatého Ignáce a Františka Xaverského se stala příležitostí k bilancování, prezentaci, zhodnocení a hodnotové komunikaci se současnou slovenskou společností i církví. Jezuitské instituce nabízejí především solidně křesťanskou, lidskou a teologickou formaci. Jezuité tvoří důležité znamení rozlišování v různých proudech kultury a sociálních dynamik na Slovensku. V neposlední míře se angažují na poli ekumenického a mezináboženského dialogu, vytvářejí prostory pro dialog se světem na jedné straně, i přenášením vlastní zkušenosti směrem k Evropě i mimo ni. Kdo sledoval loňskou návštěvu papeže Františka, mohl se o tom hmatatelně přesvědčit.

Možno potvrdit slova editora knihy Milana Hudačka SJ, že se jedná o „inspirativní knihu nejen velkolepým či kritickým zhodnocením minulosti, reflexí současnosti, ale nabízí i vizi do budoucna. Na stránkách této knihy může čtenář vstoupit do událostí, které se odehrály v různých časových obdobích v minulosti.“

Kniha začíná listem otce Artura Sosy SJ k Ignaciánskému roku 2021–2022 a společným listem provinciálů České provincie Tovaryšstva Ježíšova (Petr Přádka SJ) a Spoločnosti Ježíšovej na Slovensku (Jozef Šafranko SJ). Obsahuje čtyři celky: kritické historické zhodnocení s mnoha faktografickými informacemi, svědectví o velkých osobnostech slovenských jezuitů, například příspěvek Františka Mikloška o jezuitském novicovi Tomáši Munkovi, který otevírá dlouhou vzpomínkou nezapomenutelného P. Jozefa Porubčana a končí úvahou nad údělem Židů v Evropě. Strhující příběhy jiných osobností, známých buď všem, nebo jen užšímu okruhu jezuitských přátel. Příběhy dvacátého století tvoří jeden celek podivuhodného obdivu vůči Boží prozřetelnosti i síle a ryzosti jezuitských povolání: skutečná různorodost v rozmanitosti je zde nahlížena s vděčností i úctou. Třetí celek představuje kaleidoskop pastoračních činností, které jsou velmi konkrétně popsány a zachyceny spíše jako v reportáži. Máme živý pocit, že jsme pozváni tímto nadšením se účastnit něčeho, co je nejen činěno s touhou konat velké věci pro Boha, ale také je dotknuto poezií všedního dne. Je zde patrno, jak postupně pronikají do současných snach univerzální preference celého Tovaryšstva. Poslední část hovoří o službě skrze ignaciánskou spiritualitu. Samotná myšlenka takto tematizovaná si zaslouží naší pozornosti. Vždyť minulost je natolik důležitá, nakolik nám otevírá naše vlastní rozhodnutí pro velké Boží věci i lidsky důstojný život. Závěrečné slovo Antonia Spadariho SJ odpovídá i na naši otázku, zda v dnešní době máme mít strach ze svobody. Nejen on, nýbrž i celá kniha hovoří sice jazykem, který nezakrývá tajemství utrpení v dějinách člověka, ale také nezamlčuje evangelium psané životy našich současníků. Jako bychom mezi řádky četli vyznání papeže Františka, který své povolání jezuity přibližuje slovy: „Jsem hříšník, na kterého pohlédl Bůh“.


Zdroj/Foto: Dobrá kniha.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.4.2024 Ježíš
19.6.2023 Zapal svět
16.6.2023 Zlatá nit
6.6.2023 Ignaciánská spiritualita a tradice Východu
28.3.2023 Jezuitský návod na rozlišováníNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl
Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova pro mládež


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil