Články / Články Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Člověk posedlý svým vlastním já

Pátek, 21.10.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k 30. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

V příbězích, o kterých povídáme, se zrcadlí ten, kdo je vypravuje. Nastavujeme si tím zrcadlo. Je dobré se do něj podívat. A nemusí to být jen zrcadlo zpovědní. Jsou jiná zrcadla. Vezměte si jen zrcadlové bludiště na Petříně, je oblíbené. Je to skutečná atrakce, když se v síni smíchu pohledem do vydutých a pokroucených zrcadel změníte v trpaslíky, otesánky či dlouhá bidla. Nemůžeme poznat sami sebe. Jsou lidé, kteří celý život znehodnocují druhé. Aby se dostali dopředu, potřebují někoho očerňovat. Proč? Vytvářejí si iluzi, že když sníží úroveň druhého, sami se dostanou výš. Ve skutečnosti nám druzí vždy nastavují zrcadlo a způsob, jakým se k nim chováme, odhaluje to, co bychom rádi skryli. Život je rozhodně hra zrcadel. Evangelista Lukáš to dobře ví. Ve svém evangeliu totiž neustále navrhuje dvojníky, protikladné osoby, které stojí proti sobě a vzájemně se odhalují: Marta a Marie, Šimon a hříšník, farizeus a celník.

Farizeus, člověk, který se musí vždy tvářit jako dokonalý a slušný, se bojí, že bude hříšníkem jako celník. Celník je takový hříšník, že nemá možnost se skrýt. Aby ze sebe farizeus zahnal přízrak selhání a omylu, zdůrazňuje své bezúhonné chování do té míry, že už nevidí nic jiného než sebe. Farizeus je člověk posedlý svým vlastním já. Je tak odhodlaný budovat si vlastní image, že ničí jakoukoli možnost vztahu. Pomalu končí sám, protože nikdo není schopen stát v jeho přítomnosti, dokonce ani Bůh! Farizeus se ve své modlitbě staví na místo Boha, přisuzuje si jméno, které patří jen Bohu: Já jsem.

Aby se přesvědčil o své dokonalosti, musí farizej v sobě snižovat ostatní. Upřímné srovnání by zničilo jeho přesvědčení, že je nejlepší. Aby se farizeus takovému srovnání vyhnul, vychází vždy z negativního předpokladu o druhých: všechny ostatní musí považovat za špatné a nedůvěryhodné, protože jen tak může zaručit svou jedinečnost.

A skutečně říká, že se postí dvakrát týdně, ačkoli zákon předepisuje půst pouze jednou ročně, a to o svátku Jom kipur (den smíření; Lv 16,29). Farizeus se však postí i za ty, kteří podle něj tak nečiní. Stejně tak říká, že platí desátek ze všeho, ale zákon stanovil desátek pouze z toho, co se prodá (Dt 12,17). Farizeus totiž platí desátek i z toho, co koupí, v případě, že ten, kdo mu zboží prodal, tak neučinil, jak měl. Farizeus se ve své iluzi dokonalosti snaží zakrýt všechny možné mezery, které zanechává nedokonalost, již přisuzuje druhým. Život posedlý představou vlastní dokonalosti rozhodně nemůže být životem smířeným.

Celník naopak vidí svůj život takový, jaký je. Jeho hřích je zřejmý, ani by pořádně nevěděl, kam ho schovat: jeho ruce jsou ušpiněné penězi z daní, navíc vybraných ve jménu cizinců, kteří utlačují jeho lid, a jistě i z prospěchářství a krádeží. Celník také dovolí Bohu, aby ho viděl takového, jaký je. Uvědomuje si své limity, vítá je a umí požádat o pomoc.

Ten, kdo pozná své hranice, umožňuje žít vztahům: celník se zastaví v odstupu, to znamená, že pozná, že je v přítomnosti druhého. V jeho jazyce ustupuje ono Já tomu, co je vztahu důležitější: Ty. Uznání vlastního hříchu nás již staví do vztahu s Bohem. Proto je život celníka životem smířeným.

Způsob, jakým vstupujeme nebo nevstupujeme do vztahů s druhými, nás odhaluje, vypovídá o nás mnohem víc než to, co říkáme slovy. Náš život mluví. Ostatní nám nevyhnutelně nastavují zrcadlo a nebude nám k ničemu, když se je budeme snažit zničit jen proto, aby nám nikdo neřekl, že nejsme nejlepší.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.2.2023 Zhloupne tím, že nečeká na svého Pána
27.1.2023 Co má zářit v našem srdci a co má být vidět na naší tváři
20.1.2023 Pokušení spoléhat na mocné spojence
13.1.2023 Vydávat svědectví znamená přinášet druhého
6.1.2023 Bůh, který se postavil mezi hříšníkyNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil