Články / Články Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Bůh pamatuje i na ty, kteří se cítí beznadějně ztraceni

Čtvrtek, 27.10.2022
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad biblickými texty 31. neděle v mezidobí

Pavel Ambros

Je rozdíl mezi noční můrou a nočním děsem? Když se nám během srovnávají myšlenky v lehkém spánku, některé z nich si zapamatujeme, i ty nepříjemné. Když procházíme obdobím úzkosti, když čelíme složitým situacím, z nichž nevíme, jak se dostat, navštěvují nás sny, v nichž cítíme, že se propadáme do nekonečné propasti. Je to propast nejistoty. Je to strach z pádu do prázdna, z něhož se zdá nemožné znovu povstat. Jsou to chvíle v životě, kdy se cítíme beznadějně ztraceni. Jericho je obrazem této propasti, do které dříve či později spadneme všichni, protože se nikdy necítíme zcela vyrovnaní se situací, která je před námi. Jericho je vlastně město, které se propadlo pod hladinu moře, a proto se v biblickém jazyce stává metaforou pro propast, do níž člověk padá, ale kam Pán neustále sestupuje, aby nás dosáhl a vytáhl. Bůh pamatuje (pravděpodobný význam jména Zacheus) i na ty, kteří se cítí beznadějně ztraceni. Celníci ovšem neměli dobrou pověst. Zacheus byl vrchní celník. Můžeme zde cítit ze strany Lukáše jistou provokaci. Celníkovi bylo v chrámě odpuštěno, četli jsme v předchozí kapitole. Může být odpuštěno náčelníkovi celníků? Druhý paradox: vrchní celník byl malé postavy. Další souvislost: Ježíš se u vchodu do Jericha setkal se slepcem a uzdravil ho. Zacheova situace je podobná, i on je slepý. Být slepý znamená také prožívat hlubokou osamělost. Zacheus nás učí, že i když máme velkou touhu, která nás pohání, musíme se stále vyrovnávat s realitou, která nám někdy brání v tom, abychom si hned uvědomili, co chceme. Je malý? Musí se vyrovnat se svou výškou. Jsou kolem něho davy, které ho předešly a nemají v úmyslu mu uvolnit místo? Důvod k větší odvaze. Nebyla to zcela jeho vina, že se nemohl setkat s Ježíšem. Život nám vždy nabízí záminku, abychom se vzdali svých přání. Tomu je třeba se nepodvolovat. Nebojme se ve svých omezených možnostech hledat svůj strom, z kterého můžeme vidět dále.

Zacheus je konečně spatřen. Ježíš vzhlédne. Zacheus už není na dně. A v tomto Ježíšově pohledu Zacheus nenachází pokárání, jak možná očekával a jak lidé doufali. V tomto pohledu nachází přijetí a odpuštění. Právě proto, že Zacheus nyní vidí, kdo je Ježíš, chce ho napodobovat. Nejde o cenu, kterou je třeba zaplatit. Zacheus nebyl povinen nahradit škodu, protože nebyl přistižen při činu. Přesto se svobodně rozhoduje nejen pro nápravu: originálním způsobem spojuje římské právní předpisy o krádeži a rabínské předpisy o pokání. Z obdarování vyrůstá velkorysost. Bůh se ho dotýká tak, že to, co považoval za své, se mu jeví jako nadbytek. Z něho rozdává.

Zacheus je tedy nejen mužem touhy, ale také mužem konkrétních kroků. A aby tyto kroky mohl učinit, podívá se Zacheus znovu na svou realitu. Vychází z toho, co právě prožívá: cesta k obrácení pro něj nemůže začít jinak než právě od těch lidí, které zneužíval. Právě tam, ve své současné situaci, nachází způsob, jak pokračovat v cestě za Ježíšem. Nemusíme se bát ani nočních můr, ani nočních děsů.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.2.2023 Zhloupne tím, že nečeká na svého Pána
27.1.2023 Co má zářit v našem srdci a co má být vidět na naší tváři
20.1.2023 Pokušení spoléhat na mocné spojence
13.1.2023 Vydávat svědectví znamená přinášet druhého
6.1.2023 Bůh, který se postavil mezi hříšníkyNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil