Články / Články Dnes je 5. 12. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy




Články

         A     A     A

Člověk, kterého ani největší zkoušky neodvrátí od jeho záměru

Pátek, 11.11.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k 33. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

Obraz orchestru hrajícího až do konce na potápějícím se Titaniku se stal symbolem světa, který nechce vidět, co se děje. V době krize jsme náchylnější k vyhledávání situací, které nás mohou rozptýlit. Jedná se o obranný mechanizmus, který jsme automaticky vnesli do naší kultury. Brání nám odpovědět na krizi tak, jak by si zasloužila. A k čemu vedla hudba orchestru na Titaniku? Iluze bezpečí zpomalila záchranné postupy. Neutíkáme se k poslouchání příjemné hudby jen proto, abychom vytěsnili nepříjemné záležitosti?

Nasloucháme eschatologické řeči v Lukášově evangeliu. Učedníky nacházíme v úžasu nad krásou chrámu. V té chvíli jim Ježíš přichází na pomoc. Vyzývá je, aby se dívali na znamení času, která oznamují vývoj událostí a předpovídají konec.

Řecké slovo ἀποκάλυψις znamená zjevení, odhalení. V krizi jsme odhaleni, obnaženi. Každý z nás se ukáže takový, jaký je. Učedníci? Jsou ustrašení a sobečtí: ptají se Ježíše, kdy přijde konec, a především, jak poznají, kdy je čas se uvolnit. Myslí především na sebe. V obtížných situacích lidé zapomínají na společné dobro a začínají kalkulovat s tím, jak ochránit své vlastní zájmy. Proto je v době krize obtížné najít politiku, která by se starala o společné dobro. Bezohledný obraz učedníků, který se vynořuje z těchto veršů, kontrastuje s obrazem vdovy, na kterou Ježíš poukázal bezprostředně předtím (Lk 21,14): vdova, která dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Žena, která nehledí na svůj vlastní zájem, ale která se až do krajnosti vydává pro Toho, kdo dává jejímu životu smysl.

Krize je dobou protikladů a nejednoznačnosti, rozdělení. Dokonce i poselství evangelia se stává dvojznačným: Ježíš již předvídá, že jeho slovo bude zneužito. Když se bojíme, nemáme jasno, chceme snadné a okamžité odpovědi. Někteří této slabiny využívají. Musíme být ostražití a pečlivě si ověřovat, zda to, co je nám předkládáno jako evangelní, skutečně evangelní je.

V době krize není snadné udržet rovnováhu. Jak ji dosáhnout? Ježíš užívá výraz: trpělivou vytrvalostí (ἐν τῇ ὑπομονῇ), silou vytrvání. Je to síla meče, která snese jakýkoli úder. V Novém zákoně je to člověk, kterého ani největší zkoušky a utrpení neodvrátí od jeho záměru, životního cíle, od věrnosti víře a zbožnosti. Je to přesný opak postoje učedníků, kteří chtějí utéct a zbavit se každého břemene.

Když Lukáš píše tento text, společenství, které oslovuje, již pravděpodobně prožívá období krize. Ježíšova slova jsou znovu čtena ve světle přítomného okamžiku. A to koneckonců dělá každé společenství v každém historickém okamžiku, když slyší Ježíšovo slovo v přítomnosti. Křesťanské společenství, ke kterému se Lukáš obrací, pravděpodobně vidělo zkázu chrámu, která začala v roce 64 n. l. Chrám pak byl definitivně zničen až o šest let později během vpádu Římanů. Pronásledování zmíněná v textu se pravděpodobně vztahují k pronásledování, jehož byli v té době křesťané svědky, možná k pronásledování, při němž byli zabiti Štěpán a Jakub. Můžeme číst tyto verše s ohledem na naši současnost, možná i mezi námi jsou tací, kteří se stále dívají na hezké kameny nebo chtějí, abychom se stále dívali na hezké kameny, abychom si neuvědomovali příznaky krize a potápějící se loď. Toto evangelium pro nás může být výzvou, abychom se probudili a zorganizovali a pokusili se najít strategii, jak čelit krizi, aniž bychom ztratili důvěrné přesvědčení, že Pán je s námi a neopustí loď, aniž by nás předtím zachránil.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článek



Související články
5.12.2022 Ignác tančící
4.12.2022 Ignác z Loyoly a jeho zbožnost
3.12.2022 Ignác z Loyoly – snílek pevně stojící na zemi
2.12.2022 Nezaměňujme naše myšlenky za to, jak promlouvá Bůh sám
2.12.2022 Ignácův pohled na okamžiky rozhodnutí



Náš tip

Vánoční dárky od Pána Boha

Adolf Kajpr

Vánoční dárky jezuitského svědka víry Adolfa Kajpra (1902–1959) přinášejí krátký výběr z jeho promluv a textů na téma vtělení a narození Ježíše Krista. Mistrný kazatel i redaktor…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.





Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
Národní úmysl Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.
více »

Nejbližší akce

Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil