Články / Dokumenty Dnes je 5. 12. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Dopis papeže Františka kardinálu Juanu José Omellovi

Pondělí, 21.11.2022
při příležitosti pětistého výročí obrácení svatého Ignáce z Loyoly

Pavel Ambros

Drahý bratře,

dne 14. listopadu se bude v Barceloně slavit výjimečná událost, pětisté výročí příchodu chudého vojáka do geograficky odlehlé oblasti Španělska, když právě putoval do Svaté země. Náš hrdina poté, co sloužil králi a svému přesvědčení až k prolití vlastní krve, byl zraněn na těle i na duchu, zbavil se všeho a byl odhodlán následovat Krista v chudobě a pokoře. V té době mu pramálo záleželo na tom, zda bude bydlet v chudobinci nebo se bude muset ukrývat v jeskyni, aby se mohl modlit, a už vůbec ne na tom, že je kvůli tomu „považován za pošetilce a blázna pro Krista“ (DC 167). A přesto, docela paradoxně, o pět století později se zde sešly civilní a církevní autority tohoto regionu spolu s generálním představeným jím založeného řeholního institutu Tovaryšstva Ježíšova, aby tuto událost oficiálně oslavily.

Rovněž i já se chci k této události připojit, a proto jsem chtěl, abyste mě zastupoval, a žádám Vás, abyste vyřídil mé pozdravy všem přítomným autoritám, jak civilním, tak církevním, a jejich prostřednictvím věřícímu Božímu lidu, který s oddaností a láskou vzpomíná na svatého Ignáce z Loyoly, a lidem dobré vůle, kteří si ho váží pro jeho čestnost a důslednost v jeho přesvědčení. Stejně tak se chci připojit k členům Tovaryšstva Ježíšova, kteří ho stejně jako já uctívají jako svého zakladatele.

V této době je příznačné, že Bůh použil válku a mor, aby ho tam přivedl. Válka, která ho vyvedla z obléhání Pamplony a byla příčinou jeho obrácení, a mor, který mu zabránil dostat se do Barcelony a udržel ho v jeskyni v Manrese. Je to pro nás velké poučení, protože před obrácením není nouze o války a pohromy. Můžeme je proto využít jako příležitost zvrátit dosavadní vývoj a investovat do toho, co je důležité; Bůh nám totiž skrze krize říká, že nejsme pány Dějin, a to s velkým písmenem, dokonce ani svých vlastních příběhů, a jakkoli můžeme svobodně odpovídat na volání jeho milosti, nebo ne, je to vždy jeho plán lásky, který svět řídí.

Za těchto okolností byl Ignác vůči tomuto volání poddajný, ale co je důležitější, nenechával si tuto milost pro sebe, ale od počátku ji vnímal jako dar pro druhé, jako způsob, metodu, která může druhým pomoci setkat se s Bohem, otevřít srdce a nechat se jím vyzvat. Od té doby nám představují jeho duchovní cvičení, stejně jako jiné cesty k dokonalosti, jako je dvanáct stupňů pokory svatého Benedikta, příbytky svaté Terezie nebo jednodušeji ty, které nám navrhují blahoslavenství nebo dary Ducha Svatého, onen Jákobův žebřík, který vede ze země do nebe a který Ježíš slibuje těm, kdo ho upřímně hledají.

Kéž Vám Pán požehná, drahý bratře, kéž požehná lidem na pouti v těchto zemích a kéž nad nimi bdí Svatá Panna. A nezapomeňte se prosím modlit i za mě.

Bratrsky
František

Řím, Svatý Jan Lateránský, 12. září 2022


Zdroj: L’Osservatore Romano, 167 (15. listopadu 2022, s. 8)
Foto: Emanuel Vittek.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.11.2022 Poseďte si se svatým Ignácem
11.8.2022 Nový kostel svatého Ignáce ve Vitebsku
10.8.2022 Jan Filip Jeningen SJ – muž láskyplného setkání
28.7.2022 Maďarský muzikál o životě svatého Ignáce
14.7.2022 Blahořečení P. Jana Filipa Jeningena SJNáš tip

Vánoční dárky od Pána Boha

Adolf Kajpr

Vánoční dárky jezuitského svědka víry Adolfa Kajpra (1902–1959) přinášejí krátký výběr z jeho promluv a textů na téma vtělení a narození Ježíše Krista. Mistrný kazatel i redaktor…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
Národní úmysl Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.
více »

Nejbližší akce

Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil