Články / Nové knihy Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Nové knihy

         A     A     A

Páter Jozef Kyselica SJ, spomienky na neho a jeho homílie cyklu A

Úterý, 22.11.2022
Autorem je Ladislav Csontos SJ a kolektív

Pavel Ambros

V edici Svedectvo viery slovenského jezuitského nakladatelství Dobrá kniha byla připomenuta postava Jozefa Kyselici SJ (1949–2021) vydáním čtyř publikací, jež každá trochu jinak bilancují jeho život, poslání a vědecké dílo. Přednášel na Teologické fakultě Trnavské univerzity pastorální teologii, kde se habilitoval v roce 2005. Kromě akademické práce se intenzivně věnoval pastoraci (od roku 2012 byl rektorem Kostela Nejsvětějšího Spasitele v Bratislavě). V roce 2018 byl kvůli zdravotnímu stavu uvolněn ze služby rektora bratislavské jezuitské koleje. Zemřel na následky covidu-19 dne 23. února.


Kniha je tvořena dvěma oddíly. První část obsahuje a) jeho curriculum vitae z pera Milana Hudačeka SJ, archiváře slovenské provincie (s. 9–20); b) generační výpověď jeho současníka Jozefa Šuppy SJ, který byl vysvěcen o dva roky později (1975), shrnutá v medailonku. Společně však působili v Nitranské diecézi v době komunistické totality. Jeho vzpomínka se však dotýká především období 1990–1996, kdy byl biskupem Ján Chryzostom Korec († 2015). Jeho ohlédnutí dobře vyjadřuje název příspěvku: „Pro mě život je Kristus“ (Flp 1,21). Tato slova svatého Pavla jej provázela po celý život. c) Vzpomínka Jozefa Jaraba (s. 29–36) je bilancující a zahrnuje širší souvislosti, osobní i společensko-církevní kontext. Setkali se v bratislavském semináři, byl vysvěcen v roce 1970, Kyselica o tři roky později. Tento společný pobyt v semináři v době pražského jara byl velmi intenzivní a umožnil hlubší propojení spolupráce řeholníků, tehdy vůdčích postav katolického disentu či skryté církve, s diecézními kněžími. Vnějším výrazem tohoto propojení se stala skupina kněží z jednotlivých diecézí, která se vytvořila kolem jezuitských biskupů - již zmíněného Jána Chryzostoma Korce a Petra Dubovského. Skupina se nazývala Jádro a jejím úkolem bylo sdílení informací z jednotlivých diecézí, a to až do úrovně farností a koordinace společných akcí (podpisové akce, kvalita katechezí, život řeholních společenství, pomoc seminaristům a kněžím bez státního souhlasu). Skupina se scházela na faře u pozdějšího bánskobystrického biskupa Rudolfa Baláše. Stručněji, spíše formou přehledu, shrnuje jeho akademickou práci od obhajoby jeho doktorské práce Obnova farnosti skrze neokatechumenát (1998) na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Bratislavě. Jozef Kyselica byl totiž jedním z protagonistů neokatechumenátu na Slovensku, a to i v době, kdy proti tomuto hnutí byly vznášeny z různých stran nejen kritické připomínky, ale i tvrdé útoky. d) Blanka Kudláčková zastupuje velký zástup těch, které duchovně doprovázel. Jeho osobnost charakterizuje výstižně dvěma slovy: tichá radost.

Druhou, delší část tvoří homilie nedělního cyklu A, které redakce našla v jeho pozůstalosti. Smyslem jejich vydání je ukázat na sílu svědectví slova. Jsou založeny na osobních zkušenostech, které byly poznamenány velkým zaujetím, zápasem a těžkostmi, s kterými se setkával při svém pastoračním působení ve farnostech. Při uvádění neokatechumenátní cesty do reality života farnosti se setkával s rozporem ve vědomí katolického společenství na Slovensku (podobně jako jinde ve světě), vyjádřeným napětím mezi institucionální a duchovní podobu konkrétního církevního společenství. Viděl farnost a církev jako těsné tkanivo vztahů, v kterých se lidé poznávají, vzájemně si pomáhají, sdílejí společnou víru a žijí Kristovo tajemství těla. Z této zkušenosti a pastorační moudrosti vycházejí i jeho kázání. Na první pohled je zřejmé, že autenticita obsahu zkušenosti je akcentována natolik, že rétorická podoba klasického kázání ustupuje do pozadí. Slovenská homiletická tradice založená Jozefem Vrablecem, která dodnes dává jistou jednotící linii formy a metody kázání na Slovensku, u něj našla velmi osobité vyústění. Neexistuje totiž velký rozdíl mezi způsobem pochopení homilie, pastorační praxe a osobního života v osobě Jozefa Kyselici. Kniha předkládá výběr, který pochází z různých období jeho života a působení. Proto není možné postihnout vývojovou linii zrodu jeho způsobu uvažování. To bude možné studiem, popřípadě vydáním celého jeho homiletického angažmá.


Zdroj/Foto: Dobrá kniha.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.4.2024 Peter Dubovský SJ se stal členem Evropské akademie věd a umění
9.4.2024 Slovenští jezuité mají nového jáhna
25.1.2024 Sté výročí narození kardinála Jána Chryzostoma Korce SJ
22.1.2024 Rok Tomáše Munka
28.2.2023 Uvedení děkana jezuitské Teologické fakulty Trnavské univerzity v BratislavěNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil