Články / Články Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Jaké je pravé očekávání? Neztrácet odvahu a neztrácet sílu v zápasu

Pátek, 25.11.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 1. neděli adventní

Pavel Ambros

S tím, jak mizí kultura pěstitelů půdy, rolníků, ztrácí člověk stále více schopnost předvídat. Příroda ve skutečnosti mluví svým hlasem. I větvička stromu se stává jemnou a dává tušit, co se stane (Mt 24,32). Jak uslyšíme znamení? Musíme být trpěliví, přemýšlet jako rolník se svou půdou. Zastavit a dívat se, jak úroda roste. My dnes? Žijeme z konfliktů. Jsme připraveni křičet. Protiklady rozdělují jednotlivce, skupiny, a dokonce i rodiny. Schopnost navrhovat se vytratila: jediným tmelem, který alespoň na chvíli drží pohromadě, se tak stala kritika a obviňování.

Izaiáš popisuje Boží čas jako dobu, kdy lidé zlomí své meče a promění je v pluhy. Co se používá k zabíjení, promění v nástroj k obdělávání půdy a přinášení úrody; podobně se oštěpy stanou kosami ke sklizni obilí. Nebude potřeba učit se válečnému umění. Dnes? Každý je vybaven k vedení války proti ostatním. Alespoň tak mnozí chápou možnosti internetu. Jak se musí lišit prorocký hlas Božího lidu, aby i zde nastolil dobu proměny válečných zbraní v nástroje kultivace? Není hrozivější změna klimatu ve společnosti než samotná klimatická krize? I mezi věřícími existuje tendence, třeba i zastřená, posilovat atmosféru konfliktu a odporu.

Současná doba by se dala v mnoha ohledech popsat jako Šípková Růženka: čeká se na prince, který možná nikdy nepřijde. Místo knížete může přijít i despota. Možná i z tohoto důvodu nás Ježíš vyzývá, abychom zůstali bdělí. Mohl by totiž přijít i zloděj, aby ukradl drahocenné věci: svobodu, důstojnost, budoucnost. Někdy člověk usíná, protože je unavený z čekání nebo protože se věci nikdy nezmění nebo konečně proto, že události systematicky zklamávají jeho očekávání. To, že první křesťanské komunity dělaly chyby při čekání na Kristův příchod, neznamená, že jej očekávat nemáme. Jaké je pravé očekávání? Neztrácet odvahu a neztrácet sílu v zápasu. V nich se plně projevuje důvěra v Boha.

Co můžeme uvidět v popisu Noemových dnů, jak je líčí Ježíš? To samé, co dnes: lidé žili povrchně, dělali běžné každodenní věci, jedli a pili, utápěli se v banalitách, aniž by si to uvědomovali. A proto přišla potopa a všechny smetla. Vlečeme se hádkami z pohodlného zápecí obrazovek, aniž bychom přemýšleli o tom, co je kořenem našich blbých nálad, celkové naštvanosti. Raději klameme sami sebe a nevidíme, že nejsme schopni unést tíhu skutečnosti, protože nečekáme věrně na Pánův příchod. Padla na nás slepota jako chumelenice hádek.

Události často překvapují a dějiny překonávají křehkou lidskost. Realita předčí fantazii. Právě proto je třeba být ostražitý. Člověk nemůže vědět, kdy se bude muset zodpovídat ze svých celoživotních činů. Někdy se zdá, že se věci dějí bez jasného vysvětlení, člověk ne vždy chápe, proč se dějí. Ale právě proto jsou křesťané vyzýváni, aby vždy vydávali počet ze svého života. Není možné ovlivnit běh událostí, nevíme, zda budeme vzati, nebo ponecháni, abychom použili Ježíšova slova, ale ať už je stav člověka jakýkoli, záleží jen na tom, jak bude každý z nás nalezen. Co to znamená? Jaký se rozhodl být, bez ohledu na čas, který je pro každého vyhrazen. Mnohdy však události překvapí a zastihnou člověka nepřipraveného. Člověk najednou objeví sám sebe takového, jakým si nemyslel, že je, cítí se nedostatečný. Není letošní advent dobou, kdy je nutné otevřít oči a uvědomit si, co se děje v nás samých i ve vnějším světě? Možná se větev stromu opravdu chystá rozkvést.


Foto: Marko I. Rupnik SJ, Noe – Cappella Redemptoris Mater.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.2.2023 Zhloupne tím, že nečeká na svého Pána
27.1.2023 Co má zářit v našem srdci a co má být vidět na naší tváři
20.1.2023 Pokušení spoléhat na mocné spojence
13.1.2023 Vydávat svědectví znamená přinášet druhého
6.1.2023 Bůh, který se postavil mezi hříšníkyNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil