Články / Články Dnes je 19. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Jaké je pravé očekávání? Neztrácet odvahu a neztrácet sílu v zápasu

Pátek, 25.11.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 1. neděli adventní

Pavel Ambros

S tím, jak mizí kultura pěstitelů půdy, rolníků, ztrácí člověk stále více schopnost předvídat. Příroda ve skutečnosti mluví svým hlasem. I větvička stromu se stává jemnou a dává tušit, co se stane (Mt 24,32). Jak uslyšíme znamení? Musíme být trpěliví, přemýšlet jako rolník se svou půdou. Zastavit a dívat se, jak úroda roste. My dnes? Žijeme z konfliktů. Jsme připraveni křičet. Protiklady rozdělují jednotlivce, skupiny, a dokonce i rodiny. Schopnost navrhovat se vytratila: jediným tmelem, který alespoň na chvíli drží pohromadě, se tak stala kritika a obviňování.

Izaiáš popisuje Boží čas jako dobu, kdy lidé zlomí své meče a promění je v pluhy. Co se používá k zabíjení, promění v nástroj k obdělávání půdy a přinášení úrody; podobně se oštěpy stanou kosami ke sklizni obilí. Nebude potřeba učit se válečnému umění. Dnes? Každý je vybaven k vedení války proti ostatním. Alespoň tak mnozí chápou možnosti internetu. Jak se musí lišit prorocký hlas Božího lidu, aby i zde nastolil dobu proměny válečných zbraní v nástroje kultivace? Není hrozivější změna klimatu ve společnosti než samotná klimatická krize? I mezi věřícími existuje tendence, třeba i zastřená, posilovat atmosféru konfliktu a odporu.

Současná doba by se dala v mnoha ohledech popsat jako Šípková Růženka: čeká se na prince, který možná nikdy nepřijde. Místo knížete může přijít i despota. Možná i z tohoto důvodu nás Ježíš vyzývá, abychom zůstali bdělí. Mohl by totiž přijít i zloděj, aby ukradl drahocenné věci: svobodu, důstojnost, budoucnost. Někdy člověk usíná, protože je unavený z čekání nebo protože se věci nikdy nezmění nebo konečně proto, že události systematicky zklamávají jeho očekávání. To, že první křesťanské komunity dělaly chyby při čekání na Kristův příchod, neznamená, že jej očekávat nemáme. Jaké je pravé očekávání? Neztrácet odvahu a neztrácet sílu v zápasu. V nich se plně projevuje důvěra v Boha.

Co můžeme uvidět v popisu Noemových dnů, jak je líčí Ježíš? To samé, co dnes: lidé žili povrchně, dělali běžné každodenní věci, jedli a pili, utápěli se v banalitách, aniž by si to uvědomovali. A proto přišla potopa a všechny smetla. Vlečeme se hádkami z pohodlného zápecí obrazovek, aniž bychom přemýšleli o tom, co je kořenem našich blbých nálad, celkové naštvanosti. Raději klameme sami sebe a nevidíme, že nejsme schopni unést tíhu skutečnosti, protože nečekáme věrně na Pánův příchod. Padla na nás slepota jako chumelenice hádek.

Události často překvapují a dějiny překonávají křehkou lidskost. Realita předčí fantazii. Právě proto je třeba být ostražitý. Člověk nemůže vědět, kdy se bude muset zodpovídat ze svých celoživotních činů. Někdy se zdá, že se věci dějí bez jasného vysvětlení, člověk ne vždy chápe, proč se dějí. Ale právě proto jsou křesťané vyzýváni, aby vždy vydávali počet ze svého života. Není možné ovlivnit běh událostí, nevíme, zda budeme vzati, nebo ponecháni, abychom použili Ježíšova slova, ale ať už je stav člověka jakýkoli, záleží jen na tom, jak bude každý z nás nalezen. Co to znamená? Jaký se rozhodl být, bez ohledu na čas, který je pro každého vyhrazen. Mnohdy však události překvapí a zastihnou člověka nepřipraveného. Člověk najednou objeví sám sebe takového, jakým si nemyslel, že je, cítí se nedostatečný. Není letošní advent dobou, kdy je nutné otevřít oči a uvědomit si, co se děje v nás samých i ve vnějším světě? Možná se větev stromu opravdu chystá rozkvést.


Foto: Marko I. Rupnik SJ, Noe – Cappella Redemptoris Mater.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.4.2024 Je to láska a pouze láska, která umožňuje poznání
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a VzkříšenéhoNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil