Články / Názory Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Svatý Ignác - mistr ochutnávání Božích věcí

Pondělí, 28.11.2022
Roráty se svatým Ignácem: Pondělí po 1. neděli adventní (Mt 8,5-11) 28. 11. 2022

Pavel Ambros

Rosu dejte, nebesa, shůry, zaznívá v ranním tichu kostela. Mše svatá je sloužena ke cti Panny Marie, obvykle velmi brzy ráno. Věřící, často v temnotě, do níž proniká jen záře svíček držených v rukou, čekají spolu s Marií na spásu, kterou světu přinese narození Spasitele.

Dnes ráno si připomeňme jeden velmi výstižný postřeh – náš svět je rušný, náš svět je světem mnohosti a někde v této mnohosti se ztrácejí ty nejdůležitější věci, nejsme schopni je uchopit a život jako by se nám rozpadal mezi prsty jako suchý písek. Svatý Ignác nám dává nádhernou radu: „Nenasycuje a neuspokojuje duši, jestliže mnoho ví, nýbrž pociťuje-li a zakouší-li věci vnitřně.“ (DC 2)

Stojí za to zamyslet se nad tím, zda jsem někdy v životě již neupadl do až příliš velkých věcí a neopomněl základní zdroj radosti: zakoušet malé změny. V množství věcí, které je třeba udělat, už nevím, co je nutné a co je jen druhotné? Nebo si myslím, že je lepší, když máme před sebou bohatě a štědře prostřený stůl informací, nabídek, reklam, a dívat se a vybírat si, co je dobré, co mi chutná, co mě zasytí? Podívejme se pravdě svého stylu života do očí: nakonec stejně nebudu schopen sníst, zkonzumovat všechno (pokud nechci mít zažívací potíže). I zde existuje možnost duševní anorexie. Mám možnost si vybrat, co jím, konzumuji, kolik toho jím a v jaké kvalitě... nejen v tělesném, ale i v duševním a duchovním rozměru.

Přeji vám, abyste měřili a ochutnávali od srdce.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.2.2023 Zhloupne tím, že nečeká na svého Pána
27.1.2023 Co má zářit v našem srdci a co má být vidět na naší tváři
20.1.2023 Pokušení spoléhat na mocné spojence
13.1.2023 Vydávat svědectví znamená přinášet druhého
6.1.2023 Bůh, který se postavil mezi hříšníkyNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil