Články / Názory Dnes je 29. 2. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Svatý Ignác učí cestě do nebe

Středa, 30.11.2022
Roráty se svatým Ignácem: Svátek svatého Ondřeje, apoštola (Mt 4,18–22) 30. 11. 2022

Pavel Ambros

Ignácovo obrácení mělo svůj nástroj - četbu duchovních knih. Četba jej vedla k zamyšlení a dobrým předsevzetím. Už nevyprávěl rytířské příběhy, ale trávil čas povídáním o Božích věcech, čímž prospíval své domácnosti (Poutník, 11).

Učinil vícero konkrétních předsevzetí. Zajímavé, nesvěřil se s nimi. Změna životního stylu by měla potěšit srdce těch, kteří se na ni dívají zpovzdálí. Ale není tomu tak vždy. Obrácení člověka se stává zdrojem útoků, a to i ze strany jeho nejbližších. Je známo, že když ve tmě svítí světlo, udeří vás do očí a vy byste ho nejraději uhasili. Ignácův bratr s ním měl svůj plán a nelíbilo se mu, co viděl. Chce tedy Ignáce odradit od jeho nevyřčených plánů, které ho pravděpodobně vyděsily.

Ignác to naznačuje v rozhovoru s bratrem, když mu sděluje, že se chystá navštívit vévodu z Nájery a říci mu, že je již zdráv. Bratr dobře vycítil, že to není jediný účel cesty. Odvedl ho proto nejdříve do jednoho pokoje, pak zase do jiného a velmi znepokojeně ho začal prosit, aby se neničil a aby hleděl na to, jak veliké naděje v něj rodina vkládá a jak moc může vyniknout, a další podobné řeči.“ (Poutník, 12). Chtěl je odradit, protože „bratr a lidé v domě tušili, že chce provést nějakou velikou změnu“ (tamtéž). Tato malá poznámka ukazuje, s čím se můžeme setkat, začneme-li se dotýkat vlastního obsahu adventu a začneme okoušet jiné radosti. Nedivme se, že se obrácení, které bylo zemětřesením v Ignácově srdci a hlavě, stalo zemětřesením v srdcích a hlavách jeho blízkých. Ale zbystřeme pozornost: nikoli směrem k obrácení (alespoň zpočátku). V případě světce to byl vstup na cestu z hrobu a vzkříšení z mrtvých. Kéž se slova apoštolů, že je třeba naslouchat Bohu více než lidem, stanou mottem naší cesty do nebe.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.2.2024 Pravou horou Tábor je Kristův druhý příchod
16.2.2024 Přijímat ty, kteří zápasí, a hledat ztracené
9.2.2024 Jeho slovo je zároveň jeho nejrozhodnější vůlí
2.2.2024 Bůh je nemocný láskou k trpícímu lidstvu
26.1.2024 Naléhavost vyžaduje připravenostNáš tip

Svoboda místo strachu z promeškání aneb FOMO jinak

Samuel Prívara, Miroslava Veselková

Někdy možná máme pocit, že o něco v životě přicházíme. Ostatní nám připadají spokojenější, úspěšnější, jejich život vypadá zajímavěji. Jindy se pro něco rozhodneme, ale vzápětí nás napadne, jestli na nás někde nečeká něco lepšího…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

Národní úmysl
Za správce církevního majetku
Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

více »

Nejbližší akce

Výstava Křesťanský demokrat JUDr. Bedřich Hostička


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


Duchovní obnova - Srdce Ježíšovo


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Postní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Breve Catholicae fidei


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil