Články / Názory Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Svatý Ignác učí cestě do nebe

Středa, 30.11.2022
Roráty se svatým Ignácem: Svátek svatého Ondřeje, apoštola (Mt 4,18–22) 30. 11. 2022

Pavel Ambros

Ignácovo obrácení mělo svůj nástroj - četbu duchovních knih. Četba jej vedla k zamyšlení a dobrým předsevzetím. Už nevyprávěl rytířské příběhy, ale trávil čas povídáním o Božích věcech, čímž prospíval své domácnosti (Poutník, 11).

Učinil vícero konkrétních předsevzetí. Zajímavé, nesvěřil se s nimi. Změna životního stylu by měla potěšit srdce těch, kteří se na ni dívají zpovzdálí. Ale není tomu tak vždy. Obrácení člověka se stává zdrojem útoků, a to i ze strany jeho nejbližších. Je známo, že když ve tmě svítí světlo, udeří vás do očí a vy byste ho nejraději uhasili. Ignácův bratr s ním měl svůj plán a nelíbilo se mu, co viděl. Chce tedy Ignáce odradit od jeho nevyřčených plánů, které ho pravděpodobně vyděsily.

Ignác to naznačuje v rozhovoru s bratrem, když mu sděluje, že se chystá navštívit vévodu z Nájery a říci mu, že je již zdráv. Bratr dobře vycítil, že to není jediný účel cesty. Odvedl ho proto nejdříve do jednoho pokoje, pak zase do jiného a velmi znepokojeně ho začal prosit, aby se neničil a aby hleděl na to, jak veliké naděje v něj rodina vkládá a jak moc může vyniknout, a další podobné řeči.“ (Poutník, 12). Chtěl je odradit, protože „bratr a lidé v domě tušili, že chce provést nějakou velikou změnu“ (tamtéž). Tato malá poznámka ukazuje, s čím se můžeme setkat, začneme-li se dotýkat vlastního obsahu adventu a začneme okoušet jiné radosti. Nedivme se, že se obrácení, které bylo zemětřesením v Ignácově srdci a hlavě, stalo zemětřesením v srdcích a hlavách jeho blízkých. Ale zbystřeme pozornost: nikoli směrem k obrácení (alespoň zpočátku). V případě světce to byl vstup na cestu z hrobu a vzkříšení z mrtvých. Kéž se slova apoštolů, že je třeba naslouchat Bohu více než lidem, stanou mottem naší cesty do nebe.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.2.2023 Zhloupne tím, že nečeká na svého Pána
27.1.2023 Co má zářit v našem srdci a co má být vidět na naší tváři
20.1.2023 Pokušení spoléhat na mocné spojence
13.1.2023 Vydávat svědectví znamená přinášet druhého
6.1.2023 Bůh, který se postavil mezi hříšníkyNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil