Články / Názory Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Ignác z Loyoly – snílek pevně stojící na zemi

Sobota, 3.12.2022
Svátek svatého Františka Xaverského SJ (Mk 16,15–20) 3. 12. 2022

Pavel Ambros

Známe Ignáce jako rytíře. Nebylo snadné s ním pohnout. Stál nohama pevně na zemi. Když šlo o věci cti (v prvních letech) nebo o věci Boží (později), neustupoval. O tom svědčí i obvinění, která proti němu byla neustále vznášena. Byl ve vězení. Proč? Byl obviněn z kacířství; opakovaně předvoláván; když se dozvěděl o stížnosti na něj podané, sám se vydal k inkvizitorům. Neváhal požádat o písemné zproštění viny. V tomto ohledu byl pevný.

Zde je příklad jedné takové události. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu se Ignác chtěl vrátit do vlasti, protože tamní vzduch by mu podle lékařů pomohl. Těsně před odjezdem z Paříže dostal zprávu, že byl nahlášen inkvizitorovi. Nečekal, ale sám se vydal za inkvizitorem a řekl mu, co ví a že hodlá odjet do Španělska. V jeho svéživotopisu čteme: Zeptal se ho také, zda by nad ním nechtěl vynést rozsudek. Inkvizitor mu odpověděl, že to nepovažuje za vážnou věc. Po přezkoumání poznámek týkajících se exercicií se otci Ignácovi dostalo pochvaly, ale nenechal se tím uchlácholit. Začal znovu naléhat na inkvizitora, aby proces dotáhl do konce. Ten nechtěl. Poté přišel do svého domu s notářem a svědky a nařídil sepsat o celé záležitosti protokol (Poutník, 86). Dělal to pokaždé, když byl obviněn a stanul před soudem.

Neskrývala tato důslednost velkého snílka? Člověka touhy, nebo přesněji jedné touhy? „Největší útěchu mu činilo dívat se na nebe a na hvězdy, což dělal často a dlouho, neboť tehdy se cítil velmi silný ke službě Bohu,“ čteme na jiném místě. (Poutník, 11) Dělal to, kdykoli mohl, když se za jasných nocí díval na hvězdnou oblohu, a to i v Římě, kde strávil poslední roky svého života. Vycházel ze svého pokojíčku, rád vyšel, aby uviděl římské nebe. Ignác toužil po nebi. Toužil po věčném životě. Proto chtěl sloužit, ctít a oslavovat Boha (DC 23).

Někdo si řekne, že je to nerozvážné, až dětinské (naivní). Opravdu? Stará jezuitská tradice vkládá do úst svatého Ignáce jedno okřídlené rčení: „Jak se pozemské stává fádním, když vzhlédnu k nebi! Jestliže žijeme z dovršení, z přicházení Krista, odtud při pohledu na zem člověk na pozemské nezapomíná, právě naopak, dívá se na vše pozemské lépe a hlouběji.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.2.2023 Zhloupne tím, že nečeká na svého Pána
27.1.2023 Co má zářit v našem srdci a co má být vidět na naší tváři
20.1.2023 Pokušení spoléhat na mocné spojence
13.1.2023 Vydávat svědectví znamená přinášet druhého
6.1.2023 Bůh, který se postavil mezi hříšníkyNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil