Články / Názory Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Ignác z Loyoly a jeho zbožnost

Neděle, 4.12.2022
2. neděle adventní (Mt 3,1–12) 4. 12. 2022

Pavel Ambros

Ignácova zbožnost měla tři veličiny: almužnu, modlitbu, sebezápor. Žádat o almužnu nemělo v jeho životě po obrácení nic do činění s žebráním. Byla projevem důvěry v Boha. A tento životní styl přenesl i na své první společníky. Co je naučil? Dělit se s ostatními o to, co sám dostal. Když neměl nic, šel prosit druhé. Potřeboval pytel sucharů pro plavbu do Svaté země. Získal je ještě před naloděním. Když poté objevil pět nebo šest grošů, které mu zbyly z toho, co vyžebral od dveří ke dveřím, „nechal je na lavici poblíž břehu“ (Poutník, 36). Jeho modlitba spočívala ve stálém vztahu s Otcem a Synem. Neustále mluvil s Bohem. A tento rozhovor měl mnoho podob. (Poutník, 27–30). Duchovní deník zachytil jeho hluboké zážitky s Bohem. Jsou plodem jeho přebývání s Otcem. V Manrese se modlil sedm hodin denně. V Římě každou hodinu zpytoval svědomí. Nebál se věnovat čas modlitbě.

Zbožnost byla pro něj životním stylem. Dlouho trvalo, než našel svůj vlastní způsob, jak se umrtvovat. Po mnoha chybách došel k moudrým pravidlům, jak například „zavést v budoucnu pořádek v jídle“. (DC 210) Nebál se změnit své původní rozhodnutí (Poutník, 27). Víme, že on a jeho společníci nejednou hladověli, ale vždy vše snášeli pro lásku k Bohu a k lidem, proto se mu trápení způsobená druhými nestávala potupou nebo překážkou.

Osobitost své zbožnosti vyjádřil lapidárně: „Stále prohluboval svou zbožnost, tj. snadněji nacházel Boha. (…) Pokaždé, když chce najít Boha, najde ho.“ (Poutník, 99) Zbožnost je pro něj životním stylem. Boha nachází v hladu a chladu, v prosbě a sdílení nashromážděných statků, v útěše a trápení, v mystických vizích i v drobnostech každodenního života. „Jeho veškerou snahou bylo mít jako útočiště samého Boha.“ (Poutník, 35) Ignác žil ve skrytu. Věděl totiž, že Otec vidí ve skrytu, že ho tam najde v kteroukoli denní i noční dobu. Bál se marnivosti, a tak většina těchto věcí byla objevena těsně před jeho smrtí nebo byla objevena a zapsána až po jeho smrti. Můžeme podobně prožívat letošní radostné adventní očekávání „s velkodušností a štědrostí vůči svému Stvořiteli a Pánu“. A co hlavně každý den? Nabídnout mu „svoje celé chtění a celou svou svobodu, aby jeho Božská Velebnost použila jak jeho osoby, tak všeho toho, co má, podle své nejsvětější vůle.“ (DC 5)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.2.2023 Zhloupne tím, že nečeká na svého Pána
27.1.2023 Co má zářit v našem srdci a co má být vidět na naší tváři
20.1.2023 Pokušení spoléhat na mocné spojence
13.1.2023 Vydávat svědectví znamená přinášet druhého
6.1.2023 Bůh, který se postavil mezi hříšníkyNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil