Články / Názory Dnes je 14. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Ignác z Loyoly – oheň nově obrácených

Neděle, 11.12.2022
3. neděle adventní (Mt 11,2–11) 11. 12. 2022

Pavel Ambros

V adventu prosíme: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy. Nedostatek radosti je příznak duchovní nemoci.

O Ignáci nelze říci, že by se obrátil, protože on od víry nikdy neodpadl. Svou víru prožíval zcela konkrétně na královském dvoře, pravděpodobně navštěvoval bohoslužby, ale životní styl byl poněkud odlišný. Nebyl to svatý Pavel, apoštol bojující za víru, který byl sražen k zemi před branami Damašku a po svém obrácení bojoval za Kristovo království na zemi.

Ignácovo obrácení bylo zpočátku pobídkou, kterou plně nepochopil. Chtěli ji následovat. Na začátku je to však podle jeho představ. Po přečtení životů svatých nosil v hlavě myšlenku: „Svatý Dominik udělal toto – takže to musím udělat; svatý František udělal toto – takže to musím udělat.“ (Poutník, 7) Zaměřoval se s oblibou na věci, které byly obtížné a těžké. Brzy poznal, že nestačí, aby dokázal, co oni. Podstata obrácení se však odehrávala v srdci. Kolem něho „poznávali na něm změnu, která probíhala uvnitř jeho duše“. (Poutník, 10) Jako změna vnějšího způsobu života provázená radostí. Brzy začal rozpoznávat různé druhy radosti. Brzy poznal, že radost může být klamná. Radost mu přinášela schopnost se skutečně přísně kát a činit pokání. „Napadalo ho, že by mohl vstoupit do kartouzy v Seville.“ Ale protože mu lichotila představa, jak se bude postit, ke kartuziánům nevstoupil. (Poutník, 12) Neustále rozjímal o pokání, které chtěl praktikovat, když putoval po světě – i když se živil jen zeleninou. Poznal, jak žhavý a nestálý je oheň nově obrácených. Pro velký zápal „neviděl dovnitř a nevěděl, co je pokora nebo láska nebo trpělivost nebo rozvaha, která tyto ctnosti řídí a měří je. Jeho úmyslem bylo konat tyto veliké vnější skutky, protože tak to dělali svatí k slávě Boží, a nehleděl na žádné další podrobnosti“. (Poutník, 14) Nerozlišoval.

Víme, že si nakonec svou přísností zničil zdraví. Protože nechtěl vystavit své duchovní syny stejnému nebezpečí, zahrnul do Konstitucí poznámky o opatrnosti a diskrétnosti. Výstřednosti nejsou nejlepším důkazem obrácení. V průběhu let se poučil ze svých chyb a vyvodil z nich závěry. Už tehdy věděl, že napodobování nemá být papouškováním. Nemůžeme přehlížet naši způsobilost, věk, vzdělání nebo nadání (DC 18a). Na cestě k dokonalosti se pokračuje podle míry touhy, kterou člověk má. Jak poznáme hloubku naší dispozice pro Boží věci? Negativně: Podle míry našeho zotročení, k čemu se cítíme vázáni, že musíme udělat. Ale málo nás trápí to, zda jsme svobodní pro duševní práci, pro volné přemýšlení, do kterého může Bůh vstupovat svými vnuknutími. Přeji vám to, co by vám přál Ignác: aby ve vás neuhasl láskyplný oheň obrácení a aby byl usměrňován ctností rozvahy a umírněnosti.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a Vzkříšeného
28.3.2024 Obdarovaný Kristem předává plnost jeho tajemstvíNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil