Články / Názory Dnes je 14. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Ignác z Loyoly – Panna Maria na cestě

Pondělí, 12.12.2022
Pondělí po 3. neděli adventní (Mt 21,23–27) 12. 12. 2022

Pavel Ambros

Jsme na cestě, a proto stále voláme: Slyš naše volání. Ať příchod tvého Syna mezi nás osvítí temnoty našeho srdce. Pro Ignáce bylo cestování životním stylem. Sám sebe nazýval poutníkem. Mohu se i já tak nazývat? Vydejme se na pouť od věcí viditelných k tomu, co je neviditelné.

Svou poutní cestu zahájil celonočním bděním před oltářem Panny Marie v Aránzazu, kde se modlil o novou sílu na cestu. Nelze nezmínit Mariin titul, který v baskičtině zní: Jsi pod trním. Podle pověsti našli obraz ukrytý v trní. Prožil zde něco, na co nemohl nikdy zapomenout: „Když mi Bůh, náš Pán, učinil milost, abych vykonal nějakou změnu ve svém životě, pamatuji si, že když jsem v noci bděl v tom kostele, cítil jsem, že to jaksi prospělo mé duši.“ (Poutník, 13; pozn.) Ignác byl po celou dobu zahalen do pláště Panny Marie. Nebyla to platonická láska – miloval ji jako syn a není divu, že když vybral peníze, které mu patřily, použil část z nich na obnovu a výzdobu obrazu Panny Marie, který byl značně poškozen (Poutník, 13).

Ve své počáteční horlivosti na cestě potkal jistého Maura (Poutník, 15–16), s kterým vedl rozpravu. Byl ochotný přijmout, že Panna počala Syna bez účasti muže, ale nemohl uvěřit tomu, že při porodu zůstala pannou. Ignác se mu snažil vysvětlit důvody, ale muž ho vůbec neposlouchal. Po rozloučení Ignáce trápily pocity, že nesplnil svou povinnost, že dovolil, aby se o Panně Marii říkaly takové věci, a... rozhodl se pomstít urážku její cti. Naštěstí ho před takovým hanebným činem zachránila mula, na které jel.

Nelze nezmínit událost na Montserratu, kde se na vrcholu hory nachází benediktinské opatství se zázračnou Madonou s dítětem. Právě před ní se Ignác rozhodl pod vlivem dobové rytířské romantiky držet noční bdění se zbraní v ruce. Tam se rozhodl vzdát se svých šlechtických výsad, odložil svůj oděv a oblékl se do roucha a znaků Kristových. Pod oltářem Panny Marie zavěsil meč a dýku (Poutník, 17–18). Tři dny se připravoval na zpověď a pak ji vykonal. Chtěl se stát ve všem podobný pokornému a poníženému Ježíši. Nezapomeňme, že se to stalo před tváří Panny Marie.

Více než rok se Ignác připravoval na primiční mši svatou a úpěnlivě prosil Pannu Marii, aby ho připojila ke svému Synu (Poutník, 96). A když byl v Římě, dostala skupina kolem Ignáce od papeže kapli zasvěcenou Panně Marii na cestě. A v jejím stínu v roce 1556 odešel k Pánu. Začal a dokončil svůj život v blízkosti Panny Marie. Panna Maria může i můj život takto provázet.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a Vzkříšeného
28.3.2024 Obdarovaný Kristem předává plnost jeho tajemstvíNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil