Články / Dokumenty Dnes je 8. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Otec Rupnik přijal preventivní opatření Tovaryšstva

Pondělí, 12.12.2022
Prohlášení České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Alena Rousová

Dikasterium pro nauku víry obdrželo v roce 2021 stížnost na jezuitu Marka Rupnika ohledně „způsobu vykonávání jeho duchovní služby“, ke kterému mělo docházet před téměř třiceti lety. Informovalo o tom vedení Tovaryšstva Ježíšova. Delegát pro římské domy, který je Rupnikovým představeným, vydal 2. prosince 2022 zprávu, ve které sděluje, že na žádost Dikasteria pro nauku víry zahájilo Tovaryšstvo předběžné vyšetřování a jmenovalo externího vyšetřovatele, konkrétně řeholníka z jiného institutu, a k podání svědectví byly vyzvány různé osoby. Závěrečná zpráva tohoto šetření pak byla předložena zpět Dikasteriu pro nauku víry, které případ na začátku října tohoto roku uzavřelo. Neexistuje totiž žádná jednoznačná kvalifikace případných obětí, pouze podezření na skutečnosti, které překročily hranice jednání mezi dospělými (stížnost se netýkala nezletilých). Z hlediska církevního práva je trestní proces šetření ukončen z důvodů promlčení. Proto ze strany Vatikánu nebyly vůči otci Rupnikovi uplatněny žádné kanonické sankce. Tovaryšstvo Ježíšovo v tomto případu postupovalo transparentně. Jmenovalo externího vyšetřovatele a „v průběhu předběžného vyšetřování byla vůči otci Rupnikovi přijata preventivní opatření: zákaz vysluhovat svátost zpovědi, konat duchovní vedení a dávat duchovní cvičení“. Tato administrativní opatření platí i nadále po uzavření případu Dikasteriem pro nauku víry, protože Tovaryšstvo chce zajistit, jak dále pomoci všem zúčastněným. Proto otec Rupnik smí vykonávat veřejnou činnost jen s výsloveným povolením místního představeného. Tovaryšstvo Ježíšovo bere vážně každou stížnost na některého ze svých členů. Za případné oběti se modlí a vždy jim poskytuje adekvátní pomoc. Dbá na právo všech stran na nezávislé prošetření podle občanských i kanonických zákonů.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.11.2023 Duchovní obnova moravských jezuitských komunit
17.11.2023 Otec generál Arturo Sosa poznával českou provincii
16.11.2023 Svatá Anežka Česká dala přednost chudým před královským dvorem
14.11.2023 Homilie P. Artura Sosy SJ v olomouckém Centru Aletti
20.10.2023 Generální představený P. Arturo Sosa SJ navštíví českou provinciiNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil