Články / Názory Dnes je 21. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Svatý Ignác – přinášející zlato

Úterý, 13.12.2022
Úterý po 3. neděli adventní; sv. Lucie (Mt 21,28–32) 13. 12. 2022

Pavel Ambros

„Srdce mi překypuje radostnými slovy, přednáším králi svou báseň; rydlem zručného písaře je můj jazyk.“ (Žl 45,2) Vydobýt zlato ze slov jako dar milovanému je hodno velkých mužů. Přestože Ignác neměl literární nadání, můžeme i o něm říci, že jeho slova lze přirovnat ke zlatu. A to i přesto, že jeho díla, na rozdíl od svaté Terezie z Avily nebo svatého Jana od Kříže, nejsou básnickými skvosty. A přesto...

Ze srdce svatého Ignáce plynula krásná slova. Neustále zpíval svůj chvalozpěv, své Magnificat. Jeho ruce, které psaly dopisy, exercicie, duchovní deník nebo konstituce, byly skutečně řemeslně zdatné. Věděl, co chce. Věděl, co chce říci.

Svůj záměr neoblékal do nádherných slovních obratů, vyumělkovaných líčení nebo idylických vizí. Mohli bychom jeho přístup přirovnat k návodu na použití nástroje. Je třeba jeho texty číst pozorně a s porozuměním, aby se dokonalý instrument nezadrhl. Příkladem toho jsou dvě série poznámek, které svatý Ignác napsal jako součást Duchovních cvičení: Dodatky (DC 1–20) a Poznámky (DC 73–90). V těchto poznámkách najdeme praktické návody pro to, jak s modlitbou propojit celého člověka, totiž jeho tělo, duši a ducha, uspořádání hmotných záležitostí a společenského řádu. Návod, jak konat duchovní cviční, se vždy přizpůsobuje stavu osob, které je dělají. Tato znalost zákonitostí praktického duchovního života je skutečným receptem na dobrý život. Dodejme: v souladu s Božím plánem. Co je jejich podstatou? Cvičení vedoucí k uchopení a nastavení vnitřního kompasu, který neomylně ukazuje Boží cestu.

Důležité je nepředbíhat a umět čekat. Je užitečné nevědět, co bude, ale usilovat o dosažení maximální míry dobra nyní. Je to velmi jednoduchý, ale účinný recept. Když bychom se chtěli řídit touto zásadou v době adventní, můžeme kontemplovat tajemství čekání lidstva na Kristovo narození a tajemství Kristova druhého příchodu, které se projevuje znameními kolem nás. A to je krásný adventní program. Otec Ignác učí vidět přítomnost a žít ji.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.4.2024 Je to láska a pouze láska, která umožňuje poznání
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a VzkříšenéhoNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil