Články / Názory Dnes je 21. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Svatý Ignác a modlitba se zpytováním svědomí

Středa, 14.12.2022
Středa po 3. neděli adventní; sv. Jana od Kříže (Lk 7,19–23) 14. 12. 2022

Pavel Ambros

Středa po 3. neděli adventní; sv. Jana od Kříže (Lk 7,19–23) 14. 12. 2022 Zpytování svědomí je v pohledu otce Ignáce každodenní modlitba. Bez ní si neuměl vůbec život představit. Jen ve velmi výjimečných případech svolil, aby se vynechala. Neslouží jen k přípravě ke svátosti smíření, ale k celkovému nasměrování a jeho pravidelné „kontrole“. Není složité překonat někdy příliš na sebe zaměřené podoby sebereflexe, které více než Boží přítomností a jejím působením se zabývají vlastním cítěním a vědomím. Musím vědět, jak na to. Zpytování přináší plody jen tehdy, když je dialogické. Začíná poděkováním Bohu, našemu Pánu, za dobrodiní, která jsme obdrželi. (DC 43) Prosté a upřímné. Zvěstuji sobě, že jsem milován. Byl bych jinak obdarován? Nejsem na své nedostatky sám. Poděkování mi otevírá oči a srdce pro vnitřní i vnější svět kolem. Není ani prázdný, ani naplněný zlem. Dobro a zlo jsou na tomto světě jako dvě ryby chycené do sítě, jako pšenice a koukol na jednom poli. Začínáme s dobrem v nás a kolem nás je dobro. Vydáváme se na cestu vděčnosti. Nemíříme snad do nebe s plnou náručí dobra? Tam není místo pro zlo!

Až tehdy, když okoušíme velikost obdarování, v jeho světle není možné nevidět také zlo. A dodejme jeho velikost, propastnost, hrůznost. Ale právě toto světlo nám umožňuje správně vidět. Vstoupit do tajemství nepravosti, mysterium iniquitatis, můžeme jen ve světle Božího milosrdenství, nezměrného dobra, které nám v Synu daroval Otec, nejvyšší dobro. Jinak snadno podléháme fascinaci zlem. Octli bychom se přikováni pohledem, zcela znehybněni před hadem, který nás chce otrávit svým útokem. Proto v druhém bodě prosíme o milost poznávat hříchy a preventivně je odmítnout jednoznačně již v počátku, preventivně, když ještě nejsou hříchem, ale pokušením nebo náklonností. Skutečné poznání hříchů a jejich odmítnutí je totiž Boží milost. Ještě nevidím, a už se celý opírám o milost, Bůh mi přece neukáže tolik, aby mě to mohlo zabít.

Při třetím kroku mi světlo Ducha Svatého umožňuje skládat účty z uplynulého času (od hodiny vstávání až po tento účet). Při této modlitbě jakoby jdu s někým, kdo mě miluje. Proč kráčí se mou? Proč se mnou prochází hodinu za hodinou? Tento Společník zná každý můj krok, myšlenku, slovo i čin. Proto procházím světem myšlenek, světem slov a nakonec světem činů. Nejde o svědomité vyúčtování: dal – má dáti. Nemluvíme o účtování zisků a ztrát. Jde o setkání. Ve světle toho dobrého, co jsem obdržel, vidím, co se nepovedlo a co mohlo být lepší. Svěřuji to tomu, od koho čekám, že se mne ujme. Advent je právě příhodným časem pozvat tohoto společníka na cestu dovršení života v setkání s Pánem na konci časů. Proto člověk v třetím bodě prosí za odpuštění.

Po takovém průzkumu, nahlédnutí do dobrého i špatného, se rodí čas na další prosbu k Bohu. Jakou? Za odpuštění viny! Boží všemohoucnost se totiž zjevuje v milosti odpuštění. Je neslučitelné s Bohem – Otcem, kdybychom začínali a končili oním špatným, neúspěšným, zanedbaným, bez základu dobra. Zlo by nás vcuclo, a to úplně. Ztratili bychom schopnost vidět dobro. Světlo naděje by nezazářilo a pohltila by nás temnota zoufalství. Svatý Ignác nás totiž nakonec vybízí k modlitbě naděje. Nemáme se nechat odradit, ale máme se rozhodnout. Díky jeho milosti se polepším. A nemusíme se stydět, když vše zakončíme prostým, důvěřivým, dětským odříkáváním modlitby Otčenáše.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.4.2024 Je to láska a pouze láska, která umožňuje poznání
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a VzkříšenéhoNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil