Články / Názory Dnes je 21. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Svatý Ignác Loyola – jak se na mě dívá Bůh

Čtvrtek, 15.12.2022
Čtvrtek po 3. neděli adventní (Lk 7,24–30) 15. 12. 2022

Pavel Ambros

V adventní době se stále opakuje vroucí prosba Božího lidu putujícího k dovršení: „Naplň nás radostí z příchodu našeho Spasitele.“ Podle Ignáce radost přináší Boží pohled, který nepřehlédnu. Kolik místa v jádru ignaciánské spirituality zaujímá pohled. Nezáleží snad na tom, jak se dívám? Vždyť jedním z úkolů duchovních cvičení je zaměřit svůj pohled na Boha, jeho přítomnost a působení, na sebe a druhé a na to, co se děje kolem.

Když nás Ignác uvádí do umění modlitby, doporučuje uvědomit si nejdříve, že stojíme v Boží přítomnosti. Mluví účelně: Po dobu jednoho Otčenáše se postav na jeden nebo dva kroky od místa, kde budeš rozjímat nebo meditovat, a poté, co jsi pozvedl svou mysl vzhůru, uvažuj o tom, jak na tebe Bůh, náš Pán, pohlíží atd., a vykonej úkon úcty nebo pokoření před Bohem (DC 75).

Nemá to být letmý pohled, takové klouzání po povrchu. Aby se člověk dobře podíval, musí se nejdříve pozastavit, následně zastavit. Stát ve správné vzdálenosti, protože příliš blízko nebo příliš daleko neposkytuje jasný výhled. To ovšem musí hledat a najít každý z nás. Nepodceňujme důležitost místa, kde máme vstoupit do modlitby. Cožpak to není prostor pro setkávání? Nemůže to být chvilka, kdy náhodou nemám co dělat, vezmu mobil a vyplním mezeru. Zaujetí místa je pro nás, co jsme zvyklí spíše chodit s mobilem než se svým Pánem, úkol nelehký. Ignác doporučuje dívat se okem představivosti (DC 47). Není to prefabrikovaný fleš obraz, ale námaha již zpočátku pro nás dva, pro mne a Pána, něco udělat předem, abychom měli k sobě blíž. Dynamika adventu nám to sama nabízí.

Až dosud jsme se zabývali naším pohledem. Víme, že zůstat pouze u něho, nestačí. Vždyť nosíme na sobě nějaký závoj nebo se zaplétáme do nejasností. Zamysleme se také nad tím, jak se na mě dívá Bůh, náš Pán. Náš způsob pohledu závisí na tomto pohledu. Ano, můj pohled závisí na jednom pohledu. V evangeliích vidíme zvraty příběhu, kde vše začalo pohledem Pána. V žalmech z nás Boží pohled dělá lidi zářivé tváře. Advent se stane dobou radosti, když si nenecháme ujít tento Boží pohled na nás.

Ignác byl na své cestě obrácení každým dnem více a více veden tímto pohledem. Měl mnohá vnitřní vidění, v nichž objevil Boha i sám sebe. O některých z nich píše docela podrobně (Poutník, 27–30). „Spatřil najednou nejsvětější Trojici v podobě tří kláves.“ „Jednou se mu v myšlenkách s velkou duchovní radostí zjevilo, jak Bůh stvořil svět. Zdálo se mu totiž, že vidí cosi bílého, z čeho vycházejí jakési paprsky, a že z toho Bůh činí světlo.“ „Vídal vnitřním zrakem Kristovo člověčenství.“ (Poutník, 27) „Někdy viděl Boha Otce, někdy všechny tři Osoby Nejsvětější Trojice, někdy Pannu Marii, jak se přimlouvá.“ (Poutník, 100) Asi nejsilnější vidění na břehu řeky Cardoneru: „Seděl u nějaké vody, nějaké řeky či stromů, najednou vnitřně pocítil od Boží Velebnosti velikou pomoc, poučení a osvícení, takže začal všechny věci duchovního života vidět jinýma očima... a sděloval je bližnímu s prostotou a láskou tak, jak je cítil.“ (Poutník, 100)

Od mystiky je třeba přejít ke konkrétnímu životu a naopak: vidět dobra přijatá od Boha, vidět, jak Bůh přebývá ve stvořeních a ve mně, vidět, jak jedná a působí pro mě ve všech věcech stvořených na zemi. A konečně vidět, jak všechna dobra a dary sestupují shůry; jak moje omezená moc sestupuje od nejvyšší a nekonečné do mého života; a podobně spravedlnost, dobrota, láska, milosrdenství atd., tak jako paprsky vycházejí ze slunce, jako z pramene. (DC 234–237). Co všechno pro mne letošní advent ještě skrývá.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.4.2024 Je to láska a pouze láska, která umožňuje poznání
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a VzkříšenéhoNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil