Články / Názory Dnes je 14. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Svatý Ignác – hledání perspektiv v každodenní nepochopitelnosti běhu věcí

Sobota, 17.12.2022
Sobota – sedmnáctého prosince (Mt 1,1-17) 17. 12. 2022

Pavel Ambros

„Tvé věčné Slovo se stalo v lůně Panny Marie člověkem, tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě.“ Mít účast na jeho božství je možné člověku jen skrze Ducha. Utváří v nás nový život, zcela nový životní styl, jímž Krista následujeme. Tento život v Duchu není ničím omezen. Ignác chápe životní příležitost od počátku svého vědomého života skrze obraz neohraničitelného prostoru před sebou. Neuzavírá se do svých dimenzí, nýbrž skrze Ducha vstupuje do stále nových, krásných, nečekaných. Na počátku byl zcela v područí dobového dvorského života. Měl před sebou kariéru rytíře, kterou spojil se snivým přeludem dámy nesrovnatelně vyššího postavení (DC 6). Jako byl pro ni ochoten udělat cokoli, otevřel mu Duch obzory překračující všechna předběžná očekávání. Opustil rytířskou romantiku, aby se vydal na dobrodružství Ducha. Známkou Ducha je překračování hranic od viditelného k neviditelnému. K tomu, co je více Boží.

Ono více, co je pro nás připraveno, bývá vzdálené tomu, co si pravděpodobně představujeme. Ignác nás podněcuje svou zkušeností, abychom se nebáli toho, co je lidsky nepředstavitelné, neuskutečnitelné, téměř nemožné. Za svým vytyčeným cílem šel vytrvale a trpělivě. Nešlo přitom o chůzi přes mrtvoly a za každou cenu. Připomeňme kritický okamžik, kdy existovalo riziko, že papež rozpustí právě vznikající Tovaryšstvo Ježíšovo. Nebo okamžiky, kdy i mezi prvními jezuity byli takoví, kteří Ignácovy myšlenky nesdíleli! Okamžiky krizí jsou pro něj křižovatkami, na nichž hledá Boží perspektivu, která je neomezená, s maximální mírou dobra, kterého je možné se dobrat.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a Vzkříšeného
28.3.2024 Obdarovaný Kristem předává plnost jeho tajemstvíNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil