Články / Aktuality Dnes je 4. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Dva jezuité zařazeni mezi ctihodné

Středa, 21.12.2022
Řím. Papež František 17. prosince schválil nové dekrety Dikasteria pro blahořečení a svatořečení. Dva z nich připisují jezuitům otci Matteu Riccimu a bratru Marcosovi Figueroovi titul „ctihodný“.


Uznáním hrdinských ctností se stal ctihodným jezuita otec Matteo Ricci, který byl apoštolem v Číně (1552–1610). Je uznáván jako jeden z největších misionářů církve a v Asii je stále uctíván. Jeho sláva se nyní šíří spontánně a zdá se, že je spojena s určitými znameními. Více než slovy šířil Ricci víru svatostí života a láskou ke všem. Papež František několikrát připomněl postavu otce Ricciho, který, jak řekl, „byl velký nejen kvůli tomu, co napsal, ale protože byl mužem setkání, mužem kultury setkání, mužem, který překročil rámec cizince a stal se občanem světa. Otec Matteo Ricci,“ vysvětlil papež František, „byl jedním z prvních, kdo vytvořil most přátelství mezi Čínou a Západem a zavedl stále platný model inkulturace křesťanského poselství v čínském světě.“

8

Bratr Marcos Figueroa se narodil na Kanárských ostrovech v roce 1865. Životní podmínky tam byly v té době těžké, proto v roce 1873 rodina emigrovala do Uruguaye. Ve dvaceti letech se pod vedením svého faráře a inspirován jezuity rozhodl vstoupit jako bratr do Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1886 byl poslán do noviciátu v Argentině. Většinu svého života strávil jako jezuita v této zemi. Zpočátku, ještě během noviciátu, se věnoval pacientům s neštovicemi v Córdobě.

V roce 1888 byl poslán do College of the Immaculaty Conception v Santa Fe. Po složení slibů tam vykonával úkoly obvyklé pro tehdejší bratry koadjutory: byl asistentem vrátného, měl na starosti nákup zásob a různými způsoby podporoval život komunity. Od roku 1891 se stal hlavním vrátným koleje. Tato instituce měla důležitou roli v životě církve v Santa Fe. Jezuité kromě vyučování studentů duchovně doprovázeli mnoho seminaristů a nabízeli své služby věřícím, kteří navštěvovali přilehlý kostel Panny Marie. Vrátný se proto stýkal s velkým počtem a různorodostí lidí.

Bratr Marcos Figueroa vykonával tento apoštolát pohostinnosti padesát čtyři let a od jeho stolu na vrátnici proudily na příchozí jeho vynikající křesťanské kvality. Vítal všechny: studenty, učitele a rodiny studentů, které přišly na návštěvu, i věřící, kteří navštěvovali kostel. Zvláštní pozornost věnoval chudým, kteří ho vyhledávali. Jeho cesta ke svatosti byla jednoduchá, ale vyznačovala se hloubkou lásky k Bohu a k bližnímu. Během posledních desetiletí své služby v Santa Fe byl zapojen do některých dalších služeb, včetně distribuce publikací Good Press, Apoštolát modlitby, a dokonce zviditelňoval práci astronomické observatoře.

Otec Jorge Bergoglio SJ ještě před svým jmenováním biskupem v Buenos Aires byl deset let vicepostulátorem beatifikační kauzy otce Marcose.


Zdroj: Vatican News. Jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.8.2023 Den Brna zve návštěvníky do jezuitského kostela
29.6.2023 Svatý Petr a svatý Ignác
8.6.2023 Děkovná mše svatá při výročí svaté Pavlíny
26.4.2023 Po stopách svatého Ignáce při pětistém výročí jeho příchodu do Itálie
20.4.2023 Francouzští biskupové zahájili proces blahořečení P. Henriho de Lubaca SJNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil