Články / Články Dnes je 31. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Můžeme již nyní žít v tomto Božím způsobu existence

Pátek, 23.12.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ ke slavnosti Narození Páně

Pavel Ambros

„Kristus se narodil, vzdejte Kristu slávu. Kristus sestupuje z nebe, vyjděte mu vstříc.“ Tato slova se často opakují v byzantské liturgii o slavnosti Kristova narození. Modlitba má v sobě dvě části, které vystihují celou dynamiku spásy. První částí tajemství narození je Pánovo sestupování. Pán sestupuje. Bůh sestupuje. Spása a milost je nabízena člověku zdarma. Nemůžeme si je opatřit sami. Kdybychom se chtěli dostat k Bohu sami, nepodařilo by se nám to. Nebudeme schopni překročit propast, která nás od něj odděluje. Je válka, je nemoc, mnoho lidí má ekonomické potíže, narušené sociální vztahy. Je tu zlo, které nás zasahuje mnoha způsoby: závistí, lží, pomluvami, zradou. Ale právě do tohoto světa přišel Pán. Narodil se v temné jeskyni. Tato temnota je symbolickým vyjádřením všeho tohoto zla. A do této temnoty nás přivádí Boží způsob existence. Protože se stal člověkem, můžeme si tento způsob existence osvojit. Není to Boží čin učiněný na člověku. Člověk není v rukou Božích předmětem. Boží jednání v člověku není nějakým vnějším činitelem, ale je to čin Boha-člověka, čin Boha s námi. A proto může člověk Boží jednání, čin, událost přijmout a v sobě asimilovat. Může si jej přivlastnit, osvojit, učinit svým. Bůh-člověk žije jako Bůh v nebi i ve svém stavu člověka, proto jsou všichni vítáni. Od prvních krůčků svého života na světě se rodí jako křehké dítě vydané na milost mocných tohoto světa. Ale díky Bohu, který se stal člověkem skrze vtělení, můžeme již nyní žít v tomto Božím způsobu existence. Od nynějška se těšíme, i když jen v zárodku, plnému společenství království eschatologických časů. Jsme bytosti eschatologické. I my můžeme čelit zlu tím, že ho zakoušíme na svém těle, které již od nynějška předjímá den bez nastolení království, když se na něj díváme z perspektivy naplnění.

Díky tomu Kristovu narození, upřesněme: zrození do hrozivého podsvětí, temnoty jeskyně, je nám zprostředkován tento nový způsob existence. Co je tímto Pánovým novým způsobem existence? Existence jako společenství, jako sebedarování, úplná jednota bytí s Bohem, i když zatím v zárodku. I když se úplná jednota Boha a člověka naplní ve věčném životě, již nyní ji zakoušíme. Krásně je přibližuje svatý Pavel: „Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle.“ (2Kor 4,8–10) I ve zlu máme možnost žít Boží království, kde je spravedlnost, pokoj a radost, který nám nikdo nemůže vzít. To vše je dar, to vše díky tomuto Pánovu sestoupení.

Ale jestliže první část je Bůh sestupující, druhá část náleží nám: „Kristus sestupuje z nebe, vyjděte mu vstříc.“ Jak například? Přivlastněním si milosti, přijetím daru, otevřením dveří vděčnosti za tento život, který je předáván. V každém okamžiku, v každé volbě, doslova pokaždé, když se v nás zrodí pocit, myšlenka, vnitřní pohnutí. Musíme si vybrat, jaký život chceme žít, zda v sobě necháme převládnout život darovaný, život společenství radosti a pokoje Božího království, nebo život tohoto světa poznamenaného hříchem.

A pokud v sobě necháme převládnout život darovaný, život pro Boží království, pak se stane to, co říká Maxim Vyznavač: „Vtělení se může uskutečnit ve všem, v každé myšlence, v každém pocitu, v každém našem jednání, v každém pocitu, v každém našem činu.“ Když totiž to naše je odpovědí na to Boží v nás. Tehdy se podobáme Matce Boží, která v Ježíši vidí svého syna, lidského tvora, a Božího Syna, Bohočlověka, v jednom a dohromady. Vše, co je plodem součinnosti božského a lidského je pokračováním účinků vtělení. Je plodem součinnosti kombinovaných energií, naší, lidské, a darované, Boží. Nic většího si nemůžeme přát než tento dotek Božího života v naší existenci, tento pokoj a radost ducha, kterou nám nikdo nemůže vzít při všech peripetiích světa. Jen stačí se nechat obejmout Boží něhou, to je náš úkol.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
31.3.2023 Směřujeme ke Kristu, jemuž se chceme připodobnit v poslušnosti k Otci
24.3.2023 Jeho způsob smrti jim dá nahlédnout do pravdy o životě člověka
17.3.2023 Katechumenát po katechumenátu
10.3.2023 Najdeme svoji Jákobovu studnu?
3.3.2023 Velikonoční mentalitaNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry

Výročí narození sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil