Články / Aktuality Dnes je 19. 11. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Černý papež ještě neodchází

Čtvrtek, 23.2.2006
Praha / Řím. Dopis Otce generála svolávající 35. generální kongregaci a oznamující jeho úmysl předložit svou rezignaci se v evropském tisku setkal s velkým ohlasem, ale ne všechna periodika referovala o obsahu dopisu správně. Některé deníky poskytly prostor spekulacím o důvodech obou oznámení a některé dokonce sugerovaly, že rezignace, která ve skutečnosti musí být nejprve svolanou generální kongregací přijata, už nastala.

Na druhé straně mnozí novináři využili této příležitosti k pozitivnímu hodnocení příspěvku P. generála k životu církve a Tovaryšstva. Tato slova zpravodajského bulletinu Tovaryšstva Ježíšova se hodí i na článek Pavla Máši v Lidových novinách z 21. února 2006, který byl jistě inspirován komentáři ze světového tisku. Dovolím si k němu několik poznámek.

"Nejvyšší představitel jezuitů abdikoval," zní v podtitulku. Faktem je, že P. Kolvenbach v dopise z 2. února 2006 neohlásil abdikaci, ale svolal 35. generální kongregaci Tovaryšstva. Ta se bude konat v lednu 2008 a bude mimo jiné jednat o nejvyšším vedoucím postu Tovaryšstva. Z toho nepřímo vyplývá, že chce P. generál předložit svou rezignaci. S tím předběžně souhlasili papež Benedikt XVI. a generálovi poradci. P. Kolvenbach je stále hlavou jezuitů a se svou příslovečnou pílí pracuje na přípravě sněmu, který svolal.

"Kolvenbach je prvním šéfem jezuitů, který ... abdikoval, aniž ho k tomu donutil zdravotní stav," čteme v článku. O důvodech svého úmyslu předložit rezignaci se P. Kolvenbach v listu nezmiňuje a v této chvíli není neschopen vykonávat svůj úřad, což by podle legislativy Tovaryšstva dávalo k odstoupení důvod. Nicméně lze předpokládat, že v osmdesáti letech, kterých v roce 2008 dosáhne, se již tíže věku a nemocí projeví silněji. Navíc je generální kongregace záležitost finančně i organizačně velmi náročná, a tak je vhodné využít té, která je nyní svolána z objektivních příčin, zároveň k volbě nové hlavy. Někteří soudí, že je toto rozhodnutí P. generála inspirováno existujícím pravidlem nabídnout biskupskou rezignaci po dosažení 75 let věku a nevolit za papeže kardinály starší 80 let.

"Je stále jasnější, že Tovaryšstvo dosáhlo situace, kterou předpokládal svatý Ignác: velké potíže se dotýkají celého těla Tovaryšstva," uvádí se dále v článku pana Máši. Jde o nepřesnou citaci z dopisu P. generála, který se odvolává na Konstituce řádu. V nich doslova čteme, že "velmi obtížné záležitosti, které se týkají celého (těla) Tovaryšstva nebo ... plán, jak dále postupovat k větší službě Boží" si vyžadují svolání generální kongregace. "Velmi obtížné záležitosti" P. Kolvenbach dále nespecifikuje, ale jezuitům navrhuje reflexi nad řízením Tovaryšstva, spoluprací s nejezuity, životem v komunitách, jezuitskými studii a výchovou, místem a úlohou jezuitů v církvi a nad úsilím o sociální spravedlnost.

Článek také zmiňuje "dlouhodobé potíže, jež mají jezuité s církevní hierarchií". Názorové střety v církvi najdeme už v Novém zákoně a pak v celých dějinách až dodnes. Bez nich by církevní autority k vyváženým křesťanským pravdám ani nedospěly. Je třeba přiznat, že se někteří jezuité ideálu vyjádřit svůj názor s mírou a respektem někdy vzdálili a P. Kolvenbach se k tomu vícekrát vyslovil, naposledy v lednu v pravidelné zprávě o stavu řádu. Míru a respekt však postrádají i někteří kritici řádu. Autor článku u jezuitů oceňuje pozitivní snahu nabízet "církvi jeden ze způsobů, jak oslovit i moderní společnost". To jejich cílem skutečně je.

P. František Hylmar SJ
provinciál českých jezuitů

(frh)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na FilipínyNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
Národní úmysl: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b).
více »

Nejbližší akce

Setkání mladých lidí a řeholníků s názvem "Jsme svatí?"


III. konference o evangelizaci


Rekolekce s P. Józefem Augustynem


Setkání pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Kněžské exercicie


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Duchovní obnova od 18 let


více »

Kalendárium

Památka bl. Michaela Augustina Pro

Památka sv. Jana Berchmanse


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil