Články / Aktuality Dnes je 31. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Poutní slavnost v pražském kostele svatého Štěpána

Úterý, 27.12.2022
Praha. Poutní bohoslužba ve farním kostele svatého Štěpána 26. prosince s doprovodem sboru a orchestru od kostela svatého Gotharda přitáhla značný počet věřících. Zazněly skladby Františka Xavera Brixiho.


Na začátku promluvy udělal P. František Hylmar SJ krátký historický exkurz. Kostel svatého Štěpána dal v polovině čtrnáctého století postavit Karel IV. Jeho titul byl přenesen z nedaleké rotundy ze dvanáctého století, která je dnes zasvěcena svatému Longinovi. Připomněl některé další významné chrámy, které nesou jméno prvomučedníka svatého Štěpána.

Řecké jméno Stefanos znamená (vítězný) věnec. Také věž je ozdobena korunou jako symbolem vítězství. Celá stavba a výzdoba svědčí o tom, že její tvůrci byli proniknuti křesťanskou vírou. Dnes víra vůbec není samozřejmostí. O to více můžeme v kostele čerpat povzbuzení, abychom se řídili jejími zásadami.

Vzorem v přístupu k lhostejnosti, odmítání i násilí je Ježíš Kristus, který je nesl bez trpkosti jako výkupnou hodnotu za hřích lidí. Jeho následovníci pochopili, že to je cesta i pro ně. Prvním byl právě svatý Štěpán. I my máme podobně toužit a pracovat na tom, abychom následovali Pána. V biblických úryvcích jsme slyšeli, že Štěpán přijal násilí bez touhy po pomstě, navíc s prosbou za ty, kdo je působili. „Štěpánovo vítězství bylo neseno těsným spojením s Kristem,“ vyjádřil otec František, „které se postupně rozvíjelo a rostlo v jeho denní jáhenské službě.“

Na závěr promluvy upozornil na dnešní svědky víry po celém světě a poděkoval všem, kdo se zasloužili o sváteční bohoslužby v kostele.


Foto: Alena Rousová.
Další fotografie jsou ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.3.2023 Pomoc Ukrajině v aktuální situaci
24.10.2022 Živé dějiny církve
22.8.2022 Přednáška „Jakou Evropu potřebujeme?“
16.6.2022 Noc kostelů pro děti
30.9.2020 Jezuité v pořadu Živě s NoeNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry

Výročí narození sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil