Články / Aktuality Dnes je 28. 5. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Poutní slavnost v pražském kostele svatého Štěpána

Úterý, 27.12.2022
Praha. Poutní bohoslužba ve farním kostele svatého Štěpána 26. prosince s doprovodem sboru a orchestru od kostela svatého Gotharda přitáhla značný počet věřících. Zazněly skladby Františka Xavera Brixiho.


Na začátku promluvy udělal P. František Hylmar SJ krátký historický exkurz. Kostel svatého Štěpána dal v polovině čtrnáctého století postavit Karel IV. Jeho titul byl přenesen z nedaleké rotundy ze dvanáctého století, která je dnes zasvěcena svatému Longinovi. Připomněl některé další významné chrámy, které nesou jméno prvomučedníka svatého Štěpána.

Řecké jméno Stefanos znamená (vítězný) věnec. Také věž je ozdobena korunou jako symbolem vítězství. Celá stavba a výzdoba svědčí o tom, že její tvůrci byli proniknuti křesťanskou vírou. Dnes víra vůbec není samozřejmostí. O to více můžeme v kostele čerpat povzbuzení, abychom se řídili jejími zásadami.

Vzorem v přístupu k lhostejnosti, odmítání i násilí je Ježíš Kristus, který je nesl bez trpkosti jako výkupnou hodnotu za hřích lidí. Jeho následovníci pochopili, že to je cesta i pro ně. Prvním byl právě svatý Štěpán. I my máme podobně toužit a pracovat na tom, abychom následovali Pána. V biblických úryvcích jsme slyšeli, že Štěpán přijal násilí bez touhy po pomstě, navíc s prosbou za ty, kdo je působili. „Štěpánovo vítězství bylo neseno těsným spojením s Kristem,“ vyjádřil otec František, „které se postupně rozvíjelo a rostlo v jeho denní jáhenské službě.“

Na závěr promluvy upozornil na dnešní svědky víry po celém světě a poděkoval všem, kdo se zasloužili o sváteční bohoslužby v kostele.


Foto: Alena Rousová.
Další fotografie jsou ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.8.2023 Ze slavnosti svatého Ignáce v pražském jezuitském kostele
7.6.2023 Program Noci kostelů na dvoře jezuitské rezidence
16.4.2023 Jak se modlit s Písmem svatým
2.3.2023 Pomoc Ukrajině v aktuální situaci
24.10.2022 Živé dějiny církveNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl
Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova pro mládež


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil